Cauta in aceasta categorie:

Legea nr. 10/2001. Calitatea de unitate deţinătoare în situaţia cererii de retrocedare a imobilelor preluate abuziv şi strămutate pe un alt teren.

Legea nr. 10/2001. Calitatea de unitate deţinătoare în situaţia cererii de retrocedare a imobilelor preluate abuziv şi strămutate pe un alt teren. Secţia civilă  -  Sentinţa civilă nr.1403/22.10.2008 Prin contestaţia  înregistrată  pe rolul acestei instanţe sub nr. 3161/107/2006 contestatoarea P. M. D. M. V. a chemat în judecată intimatele Regia Naţională a...

Citeste mai mult...

Plângere contraventionala legea 180/2002

Obiect : plângere contraventionala LEGEA 180/2002 Sentin?a civilă Nr. 2385/30 Octombrie 2009 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei, petentul G. a formulat, în contradictoriu cu intimatul ORAŞUL, prin PRIMAR, plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. xxx, din data de 03.07.20xx, prin care a fost sancţionat cu amendă pentru adresarea de cuvinte...

Citeste mai mult...

Închidere procedură conform art. 131 din Legea insolvenţei

Închidere procedură conform art. 131 din Legea insolvenţei fără a fi promovată acţiune în răspunderea administratorului debitorului. Rolul activ al judecătorului sindic . Se reţine că  lichidatorul  nu a promovat acţiune în temeiul art. 138 alin.1 din Legea insolvenţei, că  nu s-a promovat cerere în condiţiile reglementate de art. 138 alin.3 din legea...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională – hg nr.1010/2004, Legea nr.333/2003

Plângere contraventionala - HG nr.1010/2004, Legea nr.333/2003. Conducatorii unitatilor prevazute la art.2 alin.1 din Legea nr.333/2003 stabilesc modalitati concrete de organizare si asigurare a pazei, chiar daca aceasta unitate este o entitate fara personalitate juridica, cum ar o sucursala bancara. Astfel, în mod corect amenda contraventionala a fost aplicata persoanei fizice – director...

Citeste mai mult...

Majorarea termenelor prevazute de art.62 alin.1 lit.b, c si d din Legea nr.85/2006.

Majorarea termenelor prevazute de art.62 alin.1 lit.b, c si d din Legea nr.85/2006. - Legea nr.85/2006, art. 62 alin.2 Majorarea termenelor stabilite pentru depunerea cererilor pentru înregistrarea creantelor asupra averii debitorului, pentru verificarea creantelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar si a termenului de definitivare a acestui tabel se poate face doar...

Citeste mai mult...

Răspunderea beneficiarului filei cec. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 39/1954 în concurs cu dispoziţiile art. 994 din Codul civil în condiţiile efectuării de plăţi bancare în baza unei file cec fără a exista disponibilul bănesc în cont

În fapt, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta  B.R.  solicită obligarea pârâtei S.C. -- la plata sumei de 22658,13 lei reprezentând plată nedatorată precum şi la plata dobânzii legale, calculată la nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR, de la data plăţii şi până la data restituirii efective. Ca motivare de fapt...

Citeste mai mult...

Revendicare imobiliară. Legea nr. 10/2001

Prin sentinta civila nr. 5732 din 16.06.2009, pronuntata  în dosar nr. 12144/55/2008, Judecatoria Arad a admis în parte actiunea  formulata de reclamanta, în contradictoriu cu pârâtii; a constatat nevalabilitatea preluarii de catre pârâtul Statul Român a imobilului înscris în CF  si în consecinta a obligat pârâtul sa o despagubeasca pe reclamanta cu...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Dispozitie emisa de unitatea detinatoare prin care s-a dispus acordarea de masuri reparatorii în echivalent constând în atribuirea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv în procesul de privatizare. Intrarea în vigoare a l…

Dupa natura lor, situatiile juridice aflate sub incidenta Legii nr. 10/2001 sunt situatii juridice obiective. Institutia masurilor reparatorii instituite prin aceasta lege, si cuprinzând, ope legis, efectele viitoare ale unor raporturi juridice trecute, a suferit modificari de esenta prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente....

Citeste mai mult...

Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Contestaţie la executare.

Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Contestaţie la executare. Aplicarea art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 în cazul unei pedepse definitiv aplicate de instanţele române se poate solicita pe calea contestaţiei la executare, fiind incident cazul prev. 461 alin.1 lit. d Cod...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Prioritatea masurilor compensatorii în raport cu masura acordarii de despagubiri conform Titlului vii din Legea nr. 247/2005. Acordarea de bunuri în compensare – atributul exclusiv al unitatii detinatoare. Limitele controlului jude…

3. Legea nr. 10/2001. Prioritatea masurilor compensatorii în raport cu masura acordarii de despagubiri conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Acordarea de bunuri în compensare – atributul exclusiv al unitatii detinatoare. Limitele controlului judecatoresc. Includerea bunurilor în categoria celor disponibile este o atributie care revine consiliului local, în temeiul art. 38 lit....

Citeste mai mult...

2. Autonomie publică locală. Legea nr. 215/2001. Acord/contract colectiv de muncă. Depăşirea competenţei de către autoritatea publică deliberativă.

2. Autonomie publică locală. Legea nr. 215/2001. Acord/contract colectiv de muncă. Depăşirea competenţei de către autoritatea publică deliberativă. Depăşirea de competenţă a autorităţii publice deliberative prin care s-a aprobat Acord/Contract colectiv de muncă poate fi cenzurată de instanţa de contencios administrativ întrucât art. 36 din Legea nr. 215/2001 enumeră atribuţiile Consiliului local...

Citeste mai mult...

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii p…

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei. Potrivit art. 294 C.proc.civ., inclus in materia "judecata apelului", la care art. 316 face trimitere, în calea de atac nu...

Citeste mai mult...

Aplicabilitatea dispoziţiei speciale din Legea 143/2000/ individualizarea pedepsei relativă modalităţii de executare

A fost condamnat inculpatul Corangă Ş.L. la o pedeapsă rezultantă de 11 ani închisoare precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza aIIa lit.b C.p. pe o durată de 4 ani pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc prev. de art.2 al.2...

Citeste mai mult...

Desemnarea expertului in temeiul art.136 (1) din legea 31/1990 Efectuarea expertizei trebuie sa fie ultima cale legala pentru informarea asupra situatiei economice a societatii

Desemnarea expertului in temeiul art.136 (1) din legea 31/1990 Efectuarea expertizei trebuie sa fie ultima cale legala pentru informarea asupra situatiei economice a societatii Reclamanta S.I.F. a  formulat cerere de chemare in judecata a paratei SC R  SA, in temeiul art. 136 al.1 din Legea 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare,...

Citeste mai mult...

Acţiune în revendicare. Art. 480 Cod civil, Legea nr. 10/2001. Art. 6 cedo. Inadmisibilitate

Acţiune în revendicare. Art. 480 Cod civil, Legea nr. 10/2001. Art. 6 CEDO. Inadmisibilitate. Acţiunea în revendicare  are ca obiect un imobil preluat de stat din patrimoniul autorului reclamanţilor apelanţi în temeiul  Decretului nr.225/1960, deci un imobil care cade sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr.10/2001. Acţiunea a fost promovată în 2010, ulterior...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Imobil preluat în baza Legii nr. 4/1973 si ulterior închiriat fostului proprietar. Restituirea în natura a bunului conform art. 10-12 din Legea nr. 10/2001. Conditionarea restituirii în natura a imobilului de obligatia rambursarii …

În conditiile în care locuinta restituita reclamantei conform Legii nr. 10/2001 nu mai corespunde structurii cladirii preluata abuziv de stat, parte din constructie fiind demolata, fapt ce nu este imputabil chiriasilor, reclamanta nu poate fi obligata sa restituie integral despagubirile încasate în anul 1985. Referitor la obligatia rambursarii de catre persoana îndreptatita, a...

Citeste mai mult...