Legea nr. 19/2000. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat


Prin sentinta civila nr. 1160 din 20.12.2004, Tribunalul Suceava a respins actiunea reclamantului B. O., in contradictoriu cu Casa Judeteana de Pensii Suceava, privind anularea deciziei de pensie nr. 215659/2001, cu motivarea ca in cauza sunt incidente dispozitiile art. 163 C. pr. civ., rap. la art. 1201 C. pr. civ., retinand identitatea de parti, obiect si cauza.

Curtea de Apel Suceava, prin decizia civila nr. 218 din 19.04.2005, a admis recursul reclamantului, cu consecinta casarii sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, pentru urmatoarele motive:

In recurs s-a constatat ca reclamantul a solicitat anularea deciziei emisa in 2001, recalcularea pensiei de serviciu conform Legii nr. 92/1992 si 19/2000, la care sa fie adaugat si procentul de 1% pentru fiecare an de activitate desfasurata dupa emiterea deciziei de pensionare din 2001.

Dat fiind in cauza obiectul si scopul diferit fata de cel din actiunea anterioara, nu opereaza exceptia retinuta. S-a admis recursul, s-a casat sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.