Cauta in aceasta categorie:

Contestaţie la executare. Greşita reţinere a intervenirii prescripţiei.

Curtea de Apel Oradea Secţia penală şi pentru cauze cu minori Contestaţie la executare. Greşita reţinere a intervenirii prescripţiei. Emiterea unui mandat european de arestare în vederea punerii în executare a unei pedepse privative de libertate întrerupe cursul prescripţiei executării pedepsei, care la rândul său a fost întrerupt de arestarea...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva deciziei emise de casa judeţeană de pensii. Indemnizaţie prevăzută de art. 4 alin. 4 din Legea nr. 341/2004

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr.2216/102/2008 reclamantul T I, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Mureş, a solicitat să se admită contestaţia împotriva Deciziei nr.272426/24.07.2008 emisă de pârâtă, să fie obligată pârâta să acorde indemnizaţia prevăzută de art.4 alin.4 din Legea nr.341/2004 şi a Normelor de aplicare a acestei legi de la...

Citeste mai mult...

Contestaţie la tabelul definitiv

Cod Operator 2443 Dosar nr. ………./95/2008/a1 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA A II-A CIVILĂ Sentinţa Nr. ……../2012 Şedinţa publică de la 06 Iunie 2012 Completul compus din: JUDECĂTOR SINDIC ........ Grefier ........ Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulată...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. contestaţie la tabelul definitiv. tardivitate. neincidenţa prevederilor art.72 şi 73 din legea nr.85/2006. -art.72, 73, 75 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTESTAŢIE LA TABELUL DEFINITIV. TARDIVITATE. NEINCIDENŢA PREVEDERILOR ART.72 ŞI 73 DIN LEGEA NR.85/2006. -art.72, 73, 75 din Legea nr.85/2006. Decizia nr.390/C/11.06.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II – a civilă, de contencios...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. contestaţie formulată de creditoare împotriva hotărârii adunării generale a creditorilor debitoarei aflate în insolvenţă. -art.14 alin.7 Legea nr.85/2006;

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTESTAŢIE FORMULATĂ DE CREDITOARE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR DEBITOAREI AFLATE ÎN INSOLVENŢĂ. -art.14 alin.7 Legea nr.85/2006; În conformitate cu prev.art.14 al.7 din Legea 85/2006 : „Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul de creanţe. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile anterioare. Consecinţe. Cerere de acoperire de către practician a prejudiciului cauzat creditorilor

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul de creanţe. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile anterioare. Consecinţe. Cerere de acoperire de către practician a prejudiciului cauzat creditorilor Legea nr. 85/2006, art. 11, art. 22, art. 73, art. 121, art. 123 Având în vedere că instanţa de control judiciar, în urma admiterii unui alt recurs al...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil .contestaţie în anulare. greşeală materială. înţelesul noţiunii. Art. 318 al. 1 Cod procedură civilă

DREPT PROCESUAL CIVIL CONTESTAŢIE ÎN ANULARE. GREŞEALĂ MATERIALĂ. ÎNŢELESUL NOŢIUNII. Art. 318 al. 1 Cod procedură civilă Potrivit art. 318 al. 1 Cod procedură civilă hotărârile instanţei de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa respingând...

Citeste mai mult...

Contestație împotriva tabelului preliminar al creanțelor debitorului în cadrul procedurii insolvenței – bilet la ordin cesionat

R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Dosar nr. 12657/62/2011/a1 SENTINŢA CIVILĂ NR.271/SIND Şedinţa publică din 31 ianuarie 2013 Completul compus din: JUDECĂTOR SINDIC : A. R. A. Grefier:  D. D. Pentru astăzi fiind...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii

Asupra recursului de faţă instanţa reţine următoarele : Prin sentinţa civilă nr. 447/2012 a Judecătoriei Sălişte s-a respins contestaţia la executare formulată de SC S. P. SRL  în contradictoriu cu ANAF DGFP Sibiu, Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Sălişte şi Garda Financiară – secţia jud. Ialomiţa împotriva deciziei de instituire a măsurilor...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. contestaţie împotriva deciziei judecătorului sindic de desemnare a administratorului judiciar al debitoarei. -art.19 alin.21 din Legea nr.85/2006 ; -art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI JUDECĂTORULUI SINDIC DE DESEMNARE A ADMINISTRATORULUI JUDICIAR AL DEBITOAREI. -art.19 alin.21 din Legea nr.85/2006 ; -art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006; -art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006....

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. părţi parţiale invocate de contestator efectuate anterior începerii executării silite

Prin contractul de împrumut cu garanţie imobiliară autentificat sub nr. 3XX/2012 la BNP XX intimata SNL  a împrumutat contestatoarea S.C. O S.R.L. cu suma de 120 000 lei în vederea folosirii în scopul desfăşurării activităţii specifice, sumă ce urma a  fi restituită cel mai târziu la 24.08.2012. În vedere garantării împrumutului, prin acelaşi...

Citeste mai mult...

Comercial. Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor

Prin Sentinta comerciala nr. 2892/26 .10.2009 pronuntata de Tribunalul Arad în Dosar nr.1559/108/2009  a fost respinsa contestatia formulata de creditorul CB, la tabelul preliminar al creantelor debitorului HTS  fiind admisa cererea administratorului judiciar fiind dispusa  trecerea în procedura falimentului a debitorului Pentru a hotarâ astfel, prima instanta a retinut  ca la momentul...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei. -art.72 alin.1 din Legea nr.85/2006 ; -art.41 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.65 alin.1 din Legea nr.85/2006; -art.76 alin.1 …

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONTESTAŢIE LA TABELUL PRELIMINAR AL CREANŢELOR DEBITOAREI. -art.72 alin.1 din Legea nr.85/2006 ; -art.41 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.65 alin.1 din Legea nr.85/2006; -art.76 alin.1 din Legea nr.85/2006;...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

Analizând actele cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele: In fapt, prin sentinţa civilă nr. 14024/29.06.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 1335/299/2009 (filele 61-62), contestatorul a fost obligat la plata către intimat a sumelor efectiv poprite în dosarul de executare al BEJ B.F.. La data de 12.09.2013, intimatul...

Citeste mai mult...

Contestaţie hcj de invalidare

Pe rol judecarea cauzei civile formulată de petiţionara … împotriva intimatelor Comisia Locală de Aplicare a Legii fondului funciar …, Comisia Judeţeană  de Aplicare a Legii fondului funciar .. în contradictoriu cu detentoarea R.N.P.- ROMSILVA -DIRECŢIA SILVICĂ …, având ca obiect fond funciar La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă personal...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Contestaţie la executare. Calitatea de terţ la executarea silită şi termenul de introducere a contestaţiei la executare. Calitate procesuală pasivă dedusă implicit din coroborarea Legii 18/1991 cu Legea 215/2001 şi cu art. 274 Cod

Drept procesual civil. Contestaţie la executare. Calitatea de terţ  la executarea silită şi termenul de introducere  a contestaţiei la executare. Calitate procesuală pasivă dedusă implicit din coroborarea Legii 18/1991 cu Legea 215/2001 şi cu art. 274 Cod procedură civilă. Problema executării silite a unui titlu executoriu obţinut de creditoare în contradictoriu cu...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare – măsuri asiguratorii

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria M... împotriva sentinţei penale nr. ....... pronunţată de Judecătoria M... în dosarul nr........... La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimatul-contestator B.D.V., lipsă fiind intimatul SC Complexul Energetic Turceni SA- Direcţia  Minieră Jilţ. Procedura completă. S-a făcut...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Creanţe bugetare. Persoana fizică autorizată radiată. Patrimoniu de afectaţiune.

Prin cererea înregistrată la data de 27.02.2013 sub număr de dosar 7119/245/2013 contestatorul C. R. a formulat contestaţia la executare, solicitând anularea măsurilor de executare, anularea somaţiei de executare, cu obligarea creditorului  la plata cheltuielilor de judecată. În motivare, contestatorul a arătat că la data de 12.02.2013 i-a fost comunicată somaţia şi titlul...

Citeste mai mult...