Cauta in aceasta categorie:

Executare silită a unui imobil înscris în cartea funciară ca un tot unitar

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 939/274/2009 din 01.10.2009, contestatoarea S.C. M SA a formulat in contradictoriu cu intimaţii B.L.R.SA, SC E.S. SRL, C.E.B.B.L.R. SA contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul dosarului execuţional nr 807/2008 pe rol la C.E.B.B.L.R. SA, solicitând anularea procesului verbal de licitaţie încheiat la data...

Citeste mai mult...

Posibilitatea comunicării titlului executoriu prin afişare; sarcina probei; respingerea contestaţiei

La data de 29.09.2009, intimata Primăria Drobeta Turnu Severin-Direcţia Impozite şi Taxe Locale a emis somaţia de plată nr. 9635 pe baza titlului executoriu nr. 96351/29.09.2009 în dosarul de executare nr. 79381/30.09.2009, debitul reprezentând amenda contravenţională în cuantum de 200 lei conform procesului-verbal nr. 2612690. Potrivit art. 14 din OG nr. 2/2001, executarea...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare admisă. Ordonanţa de înfiinţare a popririi ce contravine dispozitivului sentinţei civile care se bucură de autoritate de lucru judecat.

Potrivit dispozitiilor art.453 alin.2  C.p.c.,” Pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de întretinere….. înfiintarea popririi se dispune de instanta de fond din oficiu,deîndata ce hotarârea este executorie,potrivit legii. De asemenea potrivit art.278 pct.3, C.p.c.,sunt executorii de drept hotarârile primei instante care au ca obiect sume datorate cu titlu de obligatie de întretinere....

Citeste mai mult...

Contestaţia vizând titlul executoriu. Altă cale de atac împotriva titlului executoriu.

Materia: civilă Dosar nr. 15439/231/2009 Sent. civ. nr. 770/11.02.2010. Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă Contestaţie la executare.Contestaţia vizând titlul executoriu. Altă cale de atac împotriva titlului executoriu. Prin sent. civ. nr. 770/11.02.2010 s-a respins ca neîntemeiată contestaţia la executare. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa...

Citeste mai mult...

Contestatie impotriva adresei de infiintare a popririi pentru necomunicarea in termen legal a deciziilor referitoare la impozitele anuale de regularizat

Tip document: sentinta civila Nr. document:  189 Data document: 15.02.2010 Domeniu asociat: contestatie la executare Titlu jurisprudenta: contestatie impotriva adresei de infiintare a popririi pentru necomunicarea in termen legal a deciziilor referitoare la impozitele anuale de regularizat Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. 2111/213/2009 din 13.11.2009, petentul...

Citeste mai mult...

Contestarea certitudinii creantei fiscale in cadrul contestatiei la executare intemeiata pe preved. art. 172 si urm din og nr. 92/2003. Respingerea contestatiei in absenta unor vicii proprii actelor de executare.

Contestarea certitudinii creantei fiscale in cadrul contestatiei la executare intemeiata pe preved. art. 172 si urm din OG nr. 92/2003. Respingerea contestatiei in absenta unor vicii proprii actelor de executare. Prin sentinta din 15.02.2010, Judecatoria Brasov a  respins contestatia la executare formulata de contestatoarea SC  DSS S.R.L in contradictoriu cu intimata AFPCM  prin...

Citeste mai mult...

Contestatie la executare – anulare adresa de infiintare poprire. Compensatie legala.

3. Contestatie la executare – anulare adresa de infiintare poprire. Compensatie legala. Prin cererea inregistrata la Judecatoria Brasov sub nr.18038/197/2009, contestatoarea S.C. „S.E.P.” S.R.L., prin reprezentant conventional, avocat A. V. V. in contradictoriu cu intimatele A.F.P. A M.B. si S.C. „C.3T” S.R.L. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta: -...

Citeste mai mult...

Contestatie la executare . Executarea silita fata de o terta persoana. Dreptul la viata privata

Contestatie la executare . Executarea silita fata de o terta persoana. Dreptul la viata privata. Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe, contestatorul  G. A. a solicitat in contradictoriu cu intimata ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR anularea formelor de executare efectuate in dosarul de executare nr  ../2008 al BEJ M.r B.. In...

Citeste mai mult...

Necomunicarea titlului de creanţă. admisibilitatea contestaţiei la executare în materie fiscală.

Sentinţa civilă nr. 3233/1.03.2010 NECOMUNICAREA TITLULUI DE CREANŢĂ. ADMISIBILITATEA CONTESTAŢIEI LA EXECUTARE ÎN MATERIE FISCALĂ. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 3 în 2009, contestatoarea I.M.L. a formulat în contradictoriu cu intimata AFP SECTOR 3 contesta?ie la executare, solicitând anularea titlului executoriu ?i a soma?iei emise în dosarul de executare, arătând...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Contestaţia formulată de contestatoare împotriva formelor de executare emise de dgfps

Materia: civilă. Dosar nr.10537 /231/2009 Sent. civ. nr. 1198/02.03.2010. Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă Contestaţie la executare. Contestaţia formulată  de contestatoare împotriva formelor de executare emise de DGFPS În speţă prin sentinţa civilă nr.1198/2.03.2010 s-a respins  contestaţia formulată  de contestatoare împotriva formelor de executare emise de...

Citeste mai mult...

Contestaţie le executare

Obiect: „contestatie la executare”     Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante cu numarul de dosar mai sus indicat,contestatorul NB a formulat contestatie la executare. In motivarea contestatiei,contestatorul a sustinut,in principal faptul ca pedeapsa aplicata este prea mare datorita incidentei legii de gratiere.Ori gratierea ar trebui sa fie...

Citeste mai mult...

Executare silită. Prescripţie.

Asupra recursului de fata instanta retine urmatoarele: Prin sentinta civila nr. 1342/2009 a Judecatoriei Medias s-a admis exceptia prescriptiei de a cere executarea silita si s-a constatat prescris dreptul de executare silita în dosar executional nr. 235/1999. S-a admis contestatia la executare formulata de contestatorul N.H. în contradictoriu cu S.R.– MFP-ANAF si...

Citeste mai mult...

Drept civil. Contestaţie la executare. Partajarea bunurilor comune la cererea creditorului unuia dintre soţi.

Drept civil.  Contestatie la executare .  Partajarea bunurilor comune la cererea creditorului unuia dintre soti . Art.399 Cod  procedura civila, art. 400 indice 1  Cod procedura civila, art. 32 lit. c  Cod fam . Potrivit art. 399 Cod procedura civila  împotriva executarii silite însesi , precum si împotriva oricarui act de...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Deducerea arestului efectuat pe teritoriul unui stat străin în baza mandatului european de arestare emis de o instanţă din România. Art. 461 alin. 1 lit. d) Cod procedură penală. Art. 18 alin. 1 Legea nr. 302/2004.

Contestaţie la executare. Deducerea arestului efectuat pe teritoriul unui stat străin în baza mandatului european de arestare emis de o instanţă din România. Art. 461 alin. 1 lit. d) Cod procedură penală. Art. 18 alin. 1 Legea nr. 302/2004. sentinţa penală nr. 271/04.03.2010 a Judecătoriei Vaslui Contestaţie la executare. Prin cererea ...

Citeste mai mult...

Anulare titlu creanţă

Materia: civilă. Dosar nr.13382 /231/2009 Sent. civ. nr. 1329/09.03.2010. Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă Contestaţie la executare. Anulare titlu creanţă Prin sentinţa civilă nr.1329/2010 a Judecătoriei Focşani, s-a admis în parte contestaţia formulată de contestatoare în sensul anulării doar a formelor de executare emise şi s-a...

Citeste mai mult...

Suportarea riscului contractului în cazul imposibilităţii fortuite de executare

Sentinţa civilă nr. 3703/09.03.2010 - Suportarea riscului contractului în cazul imposibilităţii fortuite de executare Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti la data de 01.04.2009 sub nr. 4767/301/2009 reclamanta SC SM SA a chemat in judecata pe paratul AP solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna...

Citeste mai mult...