Cauta in aceasta categorie:

Recurs contencios administrativ. funcţionari publici -Legea 138/1999; -Legea 293/2004; -art. 312 Cod procedură civilă;

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCŢIONARI PUBLICI. Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciarelor nu sunt îndreptăţiţi la plata orelor suplimentare prestate peste durata normală a timpului de lucru drept introdus prin Legea 293/2004, decât după apariţia noii legi de salarizare a personalului din sistemul penitenciar; pe perioada tranzitorie cuprinsă între data...

Citeste mai mult...

Fond contencios administrativ. Contestatie impotriva masurilor luate de organele de urmarire penala. Inadmisibilitatea actiunii pe calea contenciosului administrativ

Prin  cererea  înregistrată  pe  rolul  acestui  tribunal  la  data  de  06.12.2012,  sub nr. 4901/98/2012,  reclamantul G.I.A., a chemat  în  judecată  paratul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SLOBOZIA, solicitând pe cale judecătorească obligarea  pârâtului să îi restituie autoturismul marca Alfa Romeo, înmatriculat în Italia sub nr. (..) serie şasiu (..), produs în anul (..), autoturism...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea somaţiei de plată. Art. 2 alin. 1 din oug nr. 119/2007

Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 24.06.2010 si înregistrata sub nr. 2684/116/2010, nr. în format vechi 3042/C/2010, disjunsa din dosarul nr. 2297/116/2010, creditoarea SC G SRL, a solicitat în baza OUG nr.119/2007 în contradictoriu cu debitoarea Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi emiterea unei ordonante de plata pentru suma...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de a.n.r.m.a.p. Determinarea naturii juridice a contractului

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de A.N.R.M.A.P. Determinarea naturii juridice a contractului. Contractul de asociere în participaţiune încheiat între o autoritate publică locală şi o societate comercială având ca obiect monitorizarea traficului pe raza unei localităţi este un contract de achiziţie publică, respectiv de concesiune servicii. În...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. obligarea ministerului educaţiei naţionale la aprobarea tipăririi formularelor tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul la diploma de licenţă pentru un absolvent al universităţii spiru haret. -art.7 din Ord

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.  RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGAREA MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE LA APROBAREA TIPĂRIRII FORMULARELOR TIPIZATE CONSTÂND ÎN DIPLOMA DE LICENŢĂ ŞI SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENŢĂ PENTRU UN ABSOLVENT AL UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET. -art.7 din Ordinul M.E.C.T. nr.2284/2007;-art.20 alin.1 din Ordinul M.E.C.T.nr.2284/2007. ...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. litigiu privind achiziţiile publice. -art.2562 alin.1 lit.b din o.u.g. nr.34/2006; -art.55 alin.2 din o.u.g. nr.34/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LITIGIU PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE. -art.2562 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.34/2006; -art.55 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006. Petenta a participat la o procedură de achiziţie publică având ca obiect atribuirea unui contract de lucrări a cărui valoare...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. anulare hotărâre emisă de colegiul de conducere al unei judecătorii. -Legea nr.304/2004; -art.221 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE HOTĂRÂRE EMISĂ DE COLEGIUL DE CONDUCERE  AL UNEI JUDECĂTORII. -Legea nr.304/2004; -art.221 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Instanţa de recurs a constatat că prima instanţă a stabilit în mod corect...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ Obligaţie de a face – operaţiune administrativă

Contencios administrativ Obligaţie de a face – operaţiune administrativă Art.18 din Legea Arhivelor Naţionale, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.39/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr.474/2006, este clar şi precis „În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Excepţia lipsei procedurii prealabile. Stabilirea cadrului procesual dedus judecăţii; părţile în proces, în raport de emitentul actului administrativ ce formează obiectul acţiunii

•Legea  nr. 554/2004 rep. - art. 2 alin. 1 lit. a  - art. 11 alin. 1 •Legea nr. 50/1991 rep. – art. 4 •Codul de procedură civilă •Aspecte legate de soluţionarea excepţiei lipsei procedurii prealabile în raport cu obiectul acţiunii în contencios administrativ, de pârâţii chemaţi în judecată şi de...

Citeste mai mult...

Civila II.Anulare act administrativ fiscal. Restituire taxa pe poluare

Asupra prezentei cereri. Prin cererea înregistrată la Tribunalul Buzău sub nr...../114/2011, legal timbrată, reclamantul ........a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, Administraţia Finanţelor Publice Buzău şi Administraţia Fondului pentru Mediu obligarea pârâtelor să îi restituie suma de 2.812 lei reprezentând taxă pe poluare, cu dobânda legală...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. obligaţie de a face. ordonanţă preşedinţială

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGAŢIE DE A FACE. ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ. -art. 581 Cod procedură civilă. În cadrul procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale se poate dispune în mod excepţional obligaţia de a face, doar în condiţiile în care se tinde spre restabilirea unei situaţii...

Citeste mai mult...

Acţiune formulată de instanţa de contencios administrativ împotriva Deciziei de impunere emisă de casj b pentru plata obligaţiei la cas şi majorarea dobânzilor. Admisibilitatea acţiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisă de casj – Sancţiunea nelega

Asupra recursului de faţă, constată că la data de 16.02.2012, reclamantul G T din B, a chemat în judecată pe pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului B, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună; anularea Deciziei de impunere nr. 118662/19.12.2011, emisă de pârâtă şi să se...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. funcţionar public – stimulente. -art.8 din Ordinul 1418/2006; -art.3041, 312 Cod procedură civilă; -art.6 paragraf 1 cedo.

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCŢIONAR PUBLIC – STIMULENTE. -art.8 din Ordinul 1418/2006; -art.3041, 312 Cod procedură civilă; -art.6 paragraf 1 CEDO. Dreptul exclusiv al directorului general de a aproba stimulentele financiare ale funcţionarilor publici din instituţie, nu poate fi exercitat în...

Citeste mai mult...

Drept administrativ. Proces-verbal de contravenţie. Constatarea contravenţiei. Procesul-verbal de constatare beneficiază de prezumţia de veridicitate care poate fi confirmată de dovezi privind înregistrarea vitezei de circulaţie pe drumurile publice…

 Drept administrativ. Proces-verbal de contravenţie. Constatarea contravenţiei.  Procesul-verbal de constatare beneficiază de prezumţia de veridicitate care poate fi confirmată de dovezi privind înregistrarea vitezei de circulaţie pe drumurile publice cu respectarea normelor legale.     Decizia civilă nr. 320 CAF/2010  Prin sentinţa civilă nr. 8139/15.12.2008 Judecătoria Giurgiu...

Citeste mai mult...

Suspendarea executarii unui act administrativ

TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA CIVILA NR. 5738/CA Sedinta publica din data de 24.10.2012 Completul compus din: PRESEDINTE : V. T.-judecator GREFIER : N. M. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii formulate in baza legii contenciosului administrativ formulata...

Citeste mai mult...

Anulare act administrativ emis de o autoritate publica. Revocarea actelor administrative, a caror anulare se solicita, de catre autoritatea publica.

Art.21 si art.52 din Constitutia republicata Art.7 al.1 din Legea nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare Este cunoscut ca revocarea reprezinta operatiunea juridica prin care organul emitent al unui act administrativ sau organul ierarhic superior desfiinteaza acel act, stiut fiind ca, atunci când revocarea este pronuntata de organul emitent, ea...

Citeste mai mult...

Act administrativ individual. Acţiune în instanţă. Procedură prealabilă. Inadmisibilitate.

Prin cererea înregistrată sub nr. 4406/110/2007 din 13.07.2007, aşa cum a fost precizată, reclamanta S.C P D SRL BACĂU, în contradictoriu cu pârâtele Unitatea  Administrativ  Teritoriala a  Municipiului  Bacău  prin Primarul Municipiului Bacău şi SC  AR SRL BACĂU, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea autorizaţiei...

Citeste mai mult...