Cauta in aceasta categorie:

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere ai societăţii comerciale în insolvenţă. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. ANTRENAREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE AI SOCIETĂŢII COMERCIALE ÎN INSOLVENŢĂ. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006. Decizia nr.291/C/10.05.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. contestaţia formulată de creditoare împotriva tabelului de creanţe al debitoarei. creanţa afectată de o condiţie suspensivă. subrogaţie legală. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art….

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. CONTESTAŢIA FORMULATĂ DE CREDITOARE ÎMPOTRIVA TABELULUI DE CREANŢE AL DEBITOAREI. CREANŢA AFECTATĂ DE O CONDIŢIE SUSPENSIVĂ. SUBROGAŢIE LEGALĂ. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art.1108 pct.3 – 1109 Cod civil; ...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. reorganizare judiciară şi faliment. deschiderea procedurii insolvenţei. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006.

Materie : RECURS COMERCIAL. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006. Din interpretarea coroborată a prevederilor art. 31 alin.1 cu art.3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006 rezultă că pentru deschiderea procedurii insolvenţei, la cererea unui creditor,...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. STABILIREA ONORARIULUI LICHIDATORULUI JUDICIAR. Lichidatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolvenţei, a emis  notificări către potenţialii creditori şi o adresă către P. M. O. în vederea identificării bunurilor debitoarei, a...

Citeste mai mult...

Faliment. Contestaţie împotriva tabelului definitiv al creanţelor . Contract cadru de finanţare nerambursabilă cu Agenţia sapard Romania . Momentul la care se analizează eligibilitatea pentru cofinanţare a proiectului.

Faliment. Contestaţie împotriva tabelului definitiv al creanţelor . Contract cadru de finanţare nerambursabilă cu Agenţia SAPARD Romania . Momentul la care se analizează eligibilitatea pentru cofinanţare  a proiectului. Potrivit Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, "Neregularitate înseamnă orice încălcare a unei prevederi a...

Citeste mai mult...

Faliment- contestaţie

SENTINTA CIVILA NR. 3568 Sedinta publica din 28 septembrie 2011 Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr. .../88/2011, creditorul AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI - BUCURESTI, în calitate de creditor al S.C. FEROM S.A. TULCEA a formulat, în baza art. 11 alin. 1 lit. i), art. 116 alin. 2),...

Citeste mai mult...

Faliment: Contestaţie formulată de către debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului formulată creditoare – admitere

Faliment Contestaţie formulată de către debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului  formulată  creditoare  - admitere Lipsa caracterului  cert , lichid şi exigibil al creanţei . Art.31 raportat la art.3(1) lit.a pct.6 şi 12, art.11(1) lit.c şi 33 din Lg.85/2006. Prin sentinţa civilă 80/14 Martie 2013 pronunţată...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciara si faliment. deschiderea procedurii. obligarea creditorului care a formulat cererea introductiva la plata unei cautiuni. sanctiunea neachitarii cautiunii.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Materie : REORGANIZARE JUDICIARA SI FALIMENT. DESCHIDEREA PROCEDURII. OBLIGAREA CREDITORULUI CARE A FORMULAT CEREREA INTRODUCTIVA LA PLATA UNEI CAUTIUNI. SANCTIUNEA NEACHITARII CAUTIUNII. Din prevederile art.38 alin.4 ale Legii nr.64/1995 republicata rezulta ca stabilirea unei cautiuni în sarcina creditorului care a formulat cererea introductiva pentru deschiderea...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Jurisprudență Faliment

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 195/2013 din data de 18.02.2013 Dosar nr. …………. Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ Sentința nr. 195/2013 Ședința publică de la 18 Februarie 2013 Completul compus din: Judecător sindic ……………. Grefier ……………. Pe rol fiind procedura insolvenței debitoarei SC.........SRL și aprobarea raportului final si situațiilor financiare finale, precum și soluționarea obiecțiunilor...

Citeste mai mult...

Contestaţie la tabelul preliminar de creanţe. Jurisprudență Faliment

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 1307 din data de 30.09.2013 Dosar nr. ………………. Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ SENTINȚA nr.1307/2013 Ședința publică de la 30 septembrie 2013 Completul compus din: Judecător sindic:…………………….. Grefier………………… Pe rol fiind judecarea contestației la tabelul preliminar al creanțelor debitoarei SC ……………. SRL reprezentată de administrator judiciar , …………….IPURL, formulată de...

Citeste mai mult...

Anulare transferuri patrimoniale . Jurisprudență Faliment

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 354/2014 din data de 17.03.2014 Dosar nr. …………. Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ Sentința nr. 354/2014 Ședința publică de la 17 Martie 2014 Completul compus din: Judecător sindic …………… Grefier Șef …………….. Pe rol fiind judecarea acțiunii formulată de ......................, desemnat lichidator pentru debitoarea ......................, împotriva pârâtei ....................... La apelul nominal...

Citeste mai mult...

Recurs pretenţii. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Decizie nr. 45/R din data de 17.01.2014 ROMANIA TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR. 45/R DOSAR NR. Sedinta publica din data de 17 ianuarie 2014 Completul compus din: PRESEDINTE - O. A. JUDECATOR - O. S. JUDECATOR - M. S. S. GREFIER - C. A. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului formulat de recurenta reclamanta...

Citeste mai mult...

Deschidere procedurăsimplificată faliment. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 129/sind din data de 20.01.2014 R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAȘOV SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA CIVILĂ nr. 129/sind Ședința publică din data de 20.01.2014 JUDECATOR SINDIC: S. O. GREFIER - M. G. Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra deschiderii procedurii falimentului debitoarei SC MPT S. I. SRL, cu sediul...

Citeste mai mult...

Recurs inadmisibil. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 95/R din data de 07.02.2014 R OM A N I A TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR. 95/R Sedinta publica din data de 7 februarie 2014 Completul compus din: PRESEDINTE - S. O. JUDECATOR - A. O. JUDECATOR - R. A. A. GREFIER - C.S. Pe rol fiind solutionarea recursului formulat de recurentul...

Citeste mai mult...

Contestatie la raport si planul de distribuire. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 545/sind din data de 17.02.2014 ROMANIA TRIBUNALUL BRAȘOV SECȚIA a II a CIVILĂ - DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚĂ CIVILĂ nr. 545/sind Ședința publica din data de 17.02.2014 JUDECĂTOR SINDIC - S. O. GREFIER -M. G. Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra contestațiilor formulate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău...

Citeste mai mult...

Faliment. Contestaţie împotriva tabelului definitiv al creanţelor. Contract cadru de finanţare nerambursabilă cu Agenţia SAPARD Romania.

    Momentul la care se analizează eligibilitatea pentru cofinanţare a proiectului. Potrivit Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, "Neregularitate înseamnă orice încălcare a unei prevederi a acordului de finanţare, care rezultă din activitatea sau omisiunea unui operator economic (beneficiar), care a avut sau...

Citeste mai mult...

Contestatie la tabelul preliminar. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 227/sind din data de 27.01.2014 ROMANIA TRIBUNALUL BRASOV SECȚIA a II a CIVILĂ -DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA CIVILĂ nr. 227/sind Dosar nr. Ședința publica din data de 27.01.2014 JUDECATOR SINDIC - S. O. GREFIER - M. G. Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra contestațiilor la tabelul preliminar al obligațiilor debitoarei formulate de SC C.I. SRL...

Citeste mai mult...

Recurs asigurare. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Decizie nr. 113/R din data de 12.02.2014 R O M A N I A TRIBUNALUL BRAȘOV SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL DECIZIA CIVILĂ NR. 113/R Dosar nr. Ședința publică din data de 12 februarie 2014 Completul compus din: PREȘEDINTE - S. O. JUDECĂTOR - A. O. JUDECĂTOR - R. A. A. GREFIER - C. S. Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea...

Citeste mai mult...