Cauta in aceasta categorie:

Nulitatea prevăzută de art. 16 alin. 7 din o.g. nr. 2/2001, nu este nicidecum o nulitate absolută, ci una relativă, după cum s-a stabilit şi prin Decizia nr. xx din 19 martie 2007, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Nulitatea prevăzută de art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001, nu este nicidecum o nulitate absolută, ci una relativă, după cum s-a stabilit şi prin Decizia nr. XX din 19 martie 2007, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. com., de cont. adm. şi fiscal, dec. nr. 35/2008, nepublicată)...

Citeste mai mult...

7. Aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă Necesitatea punerii în discuţia părţilor a excepţiilor absolute care trebuie invocate de instanţă chiar şi din oficiu

Prin încheierea civila  din 20.03.2012 pronuntata în dosar nr. 3143/307/2010 Judecatoria Sighetu Marmatiei dispune lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 2319/27.09.2011 pronuntata în dosar 3143/307/2010 al Judecatoriei Sighetu Marmatiei, urmând a se retine ca penalitatile de întârziere datorate de pârâti în solidar reclamantei B. D. sunt în cuantum de 1% pe zi. Împotriva încheierii ...

Citeste mai mult...

Majorarea termenelor prevazute de art.62 alin.1 lit.b, c si d din Legea nr.85/2006.

Majorarea termenelor prevazute de art.62 alin.1 lit.b, c si d din Legea nr.85/2006. - Legea nr.85/2006, art. 62 alin.2 Majorarea termenelor stabilite pentru depunerea cererilor pentru înregistrarea creantelor asupra averii debitorului, pentru verificarea creantelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar si a termenului de definitivare a acestui tabel se poate face doar...

Citeste mai mult...

Dispoziţiile art. 7 alin. 1 din og nr. 15/2002 stipulează în mod clar şi neechivoc că responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi deţinerea rovinietei valabile revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinătorilor menţiona…

Contencios administrativ. Decizie civil? Contraven?ii Dispozi?iile art. 7 alin. 1 din OG nr. 15/2002 stipuleaz? în mod clar ?i neechivoc c? responsabilitatea achit?rii tarifului de utilizare ?i de?inerea rovinietei  valabile revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, de?in?torilor men?iona?i în certificatul de înmatriculare. (Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. com., de cont. adm....

Citeste mai mult...

Determinarea punctajului anual al angajatului în condiţiile art. 78 alin 1 din Legea nr. 19/2000

 Determinarea punctajului anual al angajatului în condiţiile art. 78 alin 1 din Legea nr. 19/2000    Prin sentinţa civilă 942/2007 Tribunalul Braşov a dispus următoarele:  A respins contestaţia formulată de către contestatorul P.D.D. împotriva deciziei de pensionare 243147/05.05.2007, în contradictoriu cu pârâta  C.J.P.Bv  Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa ...

Citeste mai mult...

Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Contestaţie la executare.

Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Contestaţie la executare. Aplicarea art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 în cazul unei pedepse definitiv aplicate de instanţele române se poate solicita pe calea contestaţiei la executare, fiind incident cazul prev. 461 alin.1 lit. d Cod...

Citeste mai mult...

Infracţiunilor de violare de domiciliu, prev. de art. art.192 alin.2 C.p. şi tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.b şi alin21 lit.b şi c C.pen

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele: Prin rechizitoriul nr.733/P/2011 din data de 29.02.2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita, înregistrat pe rolul Judecătoriei Agnita sub dosar nr.271/174/2012 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului  …, fiul lui ….., aflat în stare de arest preventiv la Penitenciarul Aiud, jud. Alba ...

Citeste mai mult...

Revizuire. Termen – art.324 alin.1 Cod procedură civilă

Potrivit dispoziţiilor art.324 alin.1 pct.3 cod procedură civilă, termenul de revizuire este de o lună şi  se va socoti, în cazurile prevăzute de art.322 pct.4, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea instanţei  penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului, ori  de hotărârea care a declarat fals înscrisul. Prin ...

Citeste mai mult...

Revizuire. Art.322 alin.1 pct.5 cod procedură civilă. Condiţii de admisibilitate.

Potrivit art.322 alin.1 pct.5 Cod procedură civilă, revizuirea unor hotărâri poate fi cerută dacă după pronunţarea acesteia s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre aga. Invocarea dispoziţiilor art. 117 alin. 6 şi 7 din Legea Societăţilor Comerciale, a dreptului de preferinţă şi a principiului egalităţii în drepturi a acţionarilor de a subscrie la majorarea capitalului social.

Urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 137/2002 si nu cele ale Legii nr. 297/2004, cu privire la majorare. Dispozitiile legii speciale (cum este cazul Legii nr. 137/2002) nu se pot completa decât cu cele ale unei legi generale (în speta Legea...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate. Modul în care au fost reglementate cele două drepturi salariale – suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare, prin lipsa oricărui element concret de cuantificare, face imposibilă calcularea lor, pentru a putea fi considerate...

Citeste mai mult...

Încălcarea de către angajator a dispoziţiilor art. 32 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, referitoare la stabilirea perioadei de probă, prin neinformarea salariatului anterior modificării contractului individual de muncă, conduce la imposibilitatea verifi…

Încălcarea de către angajator a dispoziţiilor art. 32 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, referitoare la stabilirea perioadei de probă, prin neinformarea salariatului anterior modificării contractului individual de muncă, conduce la imposibilitatea verificării ulterioare a aptitudinilor acestuia, pe această cale Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 259 din 22 aprilie 2004 ...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. 1 din Codul muncii, republicat, privind momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare, prin raportare şi la decizia nr. 16 din 12 noiembrie 2012

Prin sentinţa civilă nr. 4227 din 2 septembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Dolj, a fost admisă contestaţia formulată de contestator M. I. D.  în contradictoriu cu intimata F. O. C. S-a constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 4/10.01.2014 emisă de intimata . A fost obligată intimata către contestator la 1000 lei cheltuieli...

Citeste mai mult...

Potrivit disp. art. 52 alin. 2 din Codul muncii, dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară, plătindu-i-se o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendări…

Prin sentinţa civilă nr. 244/21.02.2008 a Tribunalului Galaţi, s-a respins ca nefondată acţiunea civilă formulată de reclamanta C.E., în contradictoriu cu pârâta S.C. T. SA GALAŢI. Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele: Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi sub nr. 278/121/2008, reclamanta C.E. a solicitat în contradictoriu...

Citeste mai mult...

Art.180 alin.2 C.penal – lovire

Dosar nr. 4655/317/2011 Cod operator 3924 R O M Â N I A JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI TG-CĂRBUNEŞTI Sentinţa penală Nr. 293/2012 Şedinţa publică de la 15 Mai 2012 Completul compus din: PREŞEDINTE I.M. Grefier L.V. Ministerul Public a fost reprezentat de procuror P.D....

Citeste mai mult...

Revizuire – art. 322 alin. 1 Cod procedură civilă

Revizuire – art.  322 alin. 1 Cod procedură civilă. Condiţii. Se poate cere revizuirea unei hotărâri rămasă definitivă în apel sau prin neapelare, precum şi a unei decizii pronunţată în calea de atac a recursului, dar atunci când evocă fondul cauzei. Secţia civilă – Decizia civilă nr. 153/23.02.2006 a Curţii de...

Citeste mai mult...