7. Aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă Necesitatea punerii în discuţia părţilor a excepţiilor absolute care trebuie invocate de instanţă chiar şi din oficiu


Prin încheierea civila  din 20.03.2012 pronuntata în dosar nr. 3143/307/2010 Judecatoria Sighetu Marmatiei dispune lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 2319/27.09.2011 pronuntata în dosar 3143/307/2010 al Judecatoriei Sighetu Marmatiei, urmând a se retine ca penalitatile de întârziere datorate de pârâti în solidar reclamantei B. D. sunt în cuantum de 1% pe zi.

Împotriva încheierii  civile au declarat  recurs petentii  R. I. si R. V. solicitând în principal casarea încheierii si trimiterea cauzei  spre rejudecare  pentru solutionarea cauzei pe exceptie si pe fondul, iar în subsidiar, admiterea  exceptiilor netimbrarii si tardivitatii cererii respectiv a nulitatii absolute de drept a clauzei penale, modificarea  încheierii penale atacate si , drept consecinta respingerea cererii de lamuri a dispozitivului sentintei civile  nr.  2319/27.09.2011 pronuntata în  dosarul nr. 3143/307/2010 de Judecatoria Sighetu Marmatiei.

În motivare se arata ca încheierea civila este nelegala, fiind incidente motivele de recurs prevazute de art. 304 pct. 6,7,8,9, art. 304 1 ,  art. 312 alin. 5 Cod procedura civila cu referire la art. 281 ind. 1, alin. 1,  art. 129 alin. 5 si art.  137 Cod procedura civila.

Examinând recursul si în baza dispozitiilor art. 304 1 Cod procedura civila tribunalul constata:

Potrivit art. 129 alin. 5 Cod procedura civila „ judecatorii au îndatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale,  pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii , în scopul pronuntarii unei hotarâri  temeinice si legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe cale de consecinta necesare, chiar daca partile se împotrivesc”.

Partile au fost citate pentru termenul din  20.03.2012 pentru lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 2319/27.09.2011 pronuntata în  dosarul nr. 3143/307/2010  al Judecatoriei Sighetu Marmatiei.

La termenul stabilit – 20.03.2012 s-a admis cererea în baza art. 281 ind. 1 Cod procedura civila cu motivarea ca în dispozitivul sentintei  s-a retinut obligarea pârâtilor la plata penalitatilor de întârziere si în considerentele sentintei s-a precizat si cuantumul acestora.

Cauza a fost solutionata în graba, fara a se pune în discutia partilor exceptiile invocate în recurs, exceptii ce trebuiau invocate chiar si din oficiu de catre instanta ( tardivitate, sanctiunea netimbrarii).

Cum aceste exceptii n-au fost discutate în contradictor, de asemenea , în cazul în care exceptiile vor fi  înlaturate, aspectele de fond trebuie discutate în contradictor în primul ciclu procesual, pentru a nu lua partilor un grad de jurisdictie.

În considerarea celor de mai sus, în temeiul art. 312 alin. 5 Cod procedura civila raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila , se impune casarea sentintei  si trimiterea cauzei spre rejudecare.