Cauta in aceasta categorie:

Somaţie plată –contract comercial supus oug 119/2007-excepţia inadmisibilităţii.

9- somaţie plată –contract comercial supus OUG 119/2007-excepţia inadmisibilităţii. SENTINŢA CIVILĂ NR.1070 ŞEDINŢA PUBLICĂ din  16 noiembrie 2009 Asupra cererii de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr./198/2009, creditoarea SC C. SRL, a chemat în judecată debitoarea ŞCOALA Ş.V., pentru ca pe calea somaţiei de...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. reorganizare judiciară şi faliment. deschiderea procedurii insolvenţei. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006.

Materie : RECURS COMERCIAL. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006. Din interpretarea coroborată a prevederilor art. 31 alin.1 cu art.3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006 rezultă că pentru deschiderea procedurii insolvenţei, la cererea unui creditor,...

Citeste mai mult...

Drept comercial. Somatie de plata o.g. nr. 5/2001

Drept comercial. Somatie de plata O.G. nr. 5/2001 Obligatia cumparatorului de a achita contravaloarea bunurilor cumparate. Daca datoria paratului catre reclamanta este certa, lichida si exigibila, sunt aplicabile dispozitiile OG 5/2001, astfel încat instanta poate sa oblige pe parat achite datoria în termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei...

Citeste mai mult...

Societate comercială. Societate pe acţiuni. Convocare a.g.a. În aprecierea calităţii unei persoane de a cere convocarea adunării generale nu interesează dacă acea persoană va putea şi vota în acea adunare generală persoanei. Art.119 alin.3 şi art…

 Societate comercială.  Societate  pe acţiuni. Convocare A.G.A. În aprecierea  calităţii unei persoane de a cere convocarea adunării generale nu interesează dacă acea persoană va putea şi vota în acea adunare  generală persoanei. Art.119 alin.3 şi art.124 din  Legea 31/1990.    Prin acţiunea formulată reclamantul S G a chemat în judecată pârâtul...

Citeste mai mult...

Comercial: Acţiune în restituirea sprijinului financiar acordat sub incidenţa dispoziţiilor oug nr. 123/2006. Preexistenţa unor probatorii anterior introducerii acţiunii. Renunţarea la judecată

Deliberând asupra recursului de faţă, constată: 1.) – Obiectul plângerii Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.9288/200/2011 din  2 .05.2011 reclamanta  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău a chemat în judecată pe pârâtul T. Gh. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. ordonanţă preşedinţială. condiţie de admisibilitate. -art. 581 Cod procedură civilă; -art.312 Cod procedură civilă.

RECURS COMERCIAL. ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ. CONDIŢIE DE ADMISIBILITATE. -art. 581 Cod procedură civilă; -art.312 Cod procedură civilă. Cererea reclamantei de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale este neîntemeiată, atâta timp cât nu a făcut dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor prev.de art.581 Cod procedură civilă, respectiv urgenţa. Pe de altă parte, motivele invocate de recurentă...

Citeste mai mult...

Comercial: Acţiune în restituirea sprijinului financiar acordat în temeiul dispoz. oug nr. 123/2006. Compensarea sumei pretinse cu soldul tva îndreptăţit a fi recuperat de la stat

Deliberând asupra recursului de faţă, constată : 1.) – Obiectul acţiunii Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr.1373/287/2011 din 18.04.2011 , reclamanta Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC ,,A” SRL/ Bălăceanu , judeţul Buzău ,...

Citeste mai mult...

Comercial: Acţiunea în constatarea proprietăţii asupra unui bun. Modificarea obiectului cererii în restituirea bunului. Aprecierea eronată a probelor la fond. Interpretarea artt. 1191 Cod civil

Deliberând asupra recursului de faţă , constată : 1)- Obiectul acţiunii Prin  acţiunea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat  sub nr.  2586/287/2009 din 2.11.2009, reclamantul M. N.  a chemat  în judecată  pe pârâta SC D. E. SRL Rm. Sărat  solicitând ca prin hotărârea ce se va  pronunţa  să se constate...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. somaţie de plată – competenţă teritorială. -art. 5 – 12, 19 Cod procedură civilă; -art.1 şi urm. din og 5/2001; -art.158, 312 Cod procedură civilă.

Materie : RECURS COMERCIAL. SOMAŢIE DE PLATĂ – COMPETENŢĂ TERITORIALĂ. -art. 5 – 12, 19 Cod procedură civilă; -art.1 şi urm. din OG 5/2001; -art.158, 312 Cod procedură civilă. În cazul stabilirii anticipate printr-o clauză compromisorie a competenţei teritoriale de soluţionare a eventualelor litigii născute din contractul părţilor, normele teritoriale...

Citeste mai mult...

Comercial: Acţiune în plata preţului mărfii. Administrarea probei cu noi înscrisuri în rejudecarea recursului după admiterea contestaţiei în anulare. Casarea soluţiei cu trimitere spre rejudecare

Deliberând asupra recursului  de faţă, constată : 1.) – Obiectul acţiunii Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.16488/200/2010 din 3.12.2010, astfel cum a fost reprecizată , reclamanta SC IDM D. SRL a chemat în judecată pe pârâta SC A. SRL Buzău  solicitând ca prin hotărârea ce se va...

Citeste mai mult...

Comercial: Acţiune în pretenţii. Insuficienţa probatoriului administrat în cauză. Nelămurirea situaţiei în fapt dedusă judecăţii. Casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe

Deliberând asupra recursului de faţă, constată: 1.) – Obiectul acţiunii Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr. 1171/287/2011 din 1.04.2011 reclamanta SC ,,L. B.” SRL Vâlcelele /judeţul Buzău a chemat în judecată pe pârâta S. A. ,,A” Vâlcelele/judeţul Buzău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să...

Citeste mai mult...

Comercial.Procedura insolvenţei

Curtea de  Apel  Timisoara, având în vedere caracterul litigios al pretentiilor precuniare ridicate de creditoare cu privire la contravaloarea lucrarilor pretins executate, a retinut ca:,, nu revine judecatorului sindic si nici  instantei de recurs, în cadrul judiciar limitat al cauzelor de insolventa, sa cerceteze raporturile juridice fundamentale existente între partile litigante, pentru a descoperi...

Citeste mai mult...

Comercial. Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor

Prin Sentinta comerciala nr. 2892/26 .10.2009 pronuntata de Tribunalul Arad în Dosar nr.1559/108/2009  a fost respinsa contestatia formulata de creditorul CB, la tabelul preliminar al creantelor debitorului HTS  fiind admisa cererea administratorului judiciar fiind dispusa  trecerea în procedura falimentului a debitorului Pentru a hotarâ astfel, prima instanta a retinut  ca la momentul...

Citeste mai mult...

Societate comercială dizolvată pentru nedepunerea situaţiilor financiare anuale. Existenţa unor datorii. Irelevanţă

1. Societate comercială dizolvată pentru nedepunerea situaţiilor financiare anuale. Existenţa unor datorii. Irelevanţă Legea nr. 31/1990, republicată, art. 237, art. 260 alin. (4) Articolul 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 nu condiţionează admiterea cererii de dizolvare de plata creanţelor pe care diverşi creditori le au împotriva societăţii supuse dizolvării....

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială de evacuare din spaţiu comercial. Condiţiile vremelniciei şi neprejudecării fondului, privite ca trăsături ale ordonanţei preşedinţiale, iar nu veritabile condiţii ce se impune a fi îndeplinite.

Prin sentinţa comercială nr. 1260/com/22.07.2009 pronunţată de Tribunalul Iaşi. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a fost admisă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta SCM A Iaşi în contradictoriu cu pârâta SC P SRL, prin care reclamanta solicitase evacuarea pârâtei din spaţiul comercial situat în Iaşi, şos. N. nr. 147, în suprafaţă de...

Citeste mai mult...

Sentinţa comercială nr. nr. 315/com/24.03.2010

SENTINŢA COMERCIALĂ NR. NR. 315/COM/24.03.2010. Tribunalul Bihor- Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal- Domeniu asociat- chemare în judecată ( acţiuni, cereri ) Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.01.2010, legal timbrată cu 39 lei taxă timbru şi 0, 3 lei timbru judiciar petentul-debitor S.C. A. S.R.L....

Citeste mai mult...

Radiere societate comercială în baza art.25 din Legea nr.26/1990

Procedura insolvenţei. Radiere societate comercială în baza art.25 din Legea nr.26/1990. Expirare durată contract în baza căruia societatea şi-a stabilit sediul social. -Legea nr. 26/1990, art.25 Expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de comodat este una dintre modalităţile de încetare a contractului care nu presupune intervenţia instanţei de judecată, aşa cum...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. revizuire. – art.322 Cod procedura civila.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Materie : RECURS COMERCIAL. REVIZUIRE. - art.322 Cod procedura civila. Încheierile prin care instanta de recurs expliciteaza dispozitivul deciziei pronuntate în recurs ori îndreapta erori materiale strecurate în cuprinsul deciziei nu pot face obiect al unei cereri de revizuire, deoarece instanta de recurs prin...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. antrenare răspundere administrator. -art.138 din Legea 85/2006; -art.72 – 73 din Legea nr.31/1990; -art.312 Cod procedură civilă.

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS COMERCIAL. ANTRENARE RĂSPUNDERE ADMINISTRATOR. -art.138  din Legea 85/2006; -art.72 – 73 din Legea nr.31/1990; -art.312 Cod procedură civilă. Descrierea generică a faptei prin reiterarea conţinutului textului de lege care reglementează răspunderea administratorilor debitoarei falite în motivarea cererii de antrenare,...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. procedura insolvenţei. – art.1042, 1043, 1053 Cod civil; – art.3041, 312 Cod procedură civilă.

Materie : RECURS COMERCIAL. PROCEDURA INSOLVENŢEI. - art.1042, 1043, 1053 Cod civil; - art.3041, 312 Cod procedură civilă. Procedura insolvenţei se poate deschide dacă creditorul face dovada existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva debitorului; preluarea contractului de credit al debitorului de către garanţii fidejusori şi rescadenţarea debitului produce efecte...

Citeste mai mult...