Cauta in aceasta categorie:

Litigiu de muncă. decizie de concediere pe durata incapacităţii temporare de muncă. clauză de suspendare a efectelor acestei decizii, până la încetarea incapacităţii temporare de muncă. analizarea pe fond a cauzei.

LITIGIU DE MUNCĂ. DECIZIE DE CONCEDIERE PE DURATA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ. CLAUZĂ DE SUSPENDARE A EFECTELOR ACESTEI DECIZII, PÂNĂ LA ÎNCETAREA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ. ANALIZAREA PE FOND A CAUZEI. Art.60 alin.1 lit.”a” Codul muncii Art.50 lit.”b” Codul Muncii Potrivit art.60,...

Citeste mai mult...

Contract de muncă. Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 c. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegr…

Contract de muncă. Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 C. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegrarea. Contestatorul V. S. a solicitat anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă emisă de intimata SC...

Citeste mai mult...

Contestaţie decizie de concediere. Reintegrarea contestatorilor pe posturile de?inute anterior. Plata de despăgubiri până la reintegrarea efectivă. Stabilirea criteriilor de individualizare.

Prin decizia nr.130/13.03.2013 emisă de intimată s-a dispus începând cu data de 18.03.2013 desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al contestatorului, conform prevederilor art. 61 lit.a) şi ale art.248 alin.(19 lit.e) din Legea nr.53/2003 (Codul muncii). Prin decizia nr.130/13.03.2013 emisă de intimată s-a dispus începând cu data de 18.03.2013 desfacerea disciplinară a...

Citeste mai mult...

Decizie de concediere . Legea specială care stabileşte condiţiile de pensionare.

Prin cererea formulată de reclamanta ... în contradictoriu cu pârâta ... se contestă decizia nr.21/22.07.2014 prin care i-a fost încetat de drept contractul individual de muncă existent începând cu data de 28.07.2014 . În conformitate cu prevederile legii nr.95/2006, Titul XVI- Exercitarea profesiei de farmacist .Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din...

Citeste mai mult...

Contestaţie deciziei de concediere

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 573/118/2014 reclamantul a chemat în judecată pe pârâta, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună anularea deciziei de concediere nr. 3/06.01.2014 şi obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat, reactualizate până la data...

Citeste mai mult...

Concediere determinată de desfiinţarea locului de muncă. Preluarea activităţii de alţi angajaţi existenţi şi angajaţi noi. Nelegalitate.

Existenţa unor dificultăţi economice şi intenţia de a eficientiza activitatea pot justifica desfiinţarea unor locuri de muncă în cadrul unei reorganizări decise de angajator. Desfiinţarea locurilor de muncă nu mai poate fi justificată, însă, în acest mod, atunci când, deşi parte din activitatea foştilor angajaţi este preluată de alţi angajaţi existenţi, ceea ce nu...

Citeste mai mult...

Anulare decizie concediere.

C. muncii: art. 65 şi art. 272. Angajatoarea nu a fost în măsură să probeze existenţa unor motive concrete, întemeiate şi obiective, de natură a justifica eficientizarea activităţii şi reducerea cheltuielilor prin operarea unei singure concedieri şi păstrarea aceluiaşi număr de angajaţi - 139, reducând doar numărul posturilor de conducere de la 9...

Citeste mai mult...

Decizie de concediere (art.268 Codul muncii) – Cerinţe de formă; termeni; condiţii.

Decizie de concediere (art.268 Codul muncii) - Cerinţe de formă; termeni; condiţii. Conform art.268 Codul muncii , decizia de concediere trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de formă, sub sancţiunea nulităţii, printre acestea aflându-se şi termenul imperativ de 30 de zile înlăuntrul căruia poate fi aplicată sancţiunea (art.268 alin.1 Codul muncii). ...

Citeste mai mult...

Aplicarea criteriilor de prioritate la concediere.

DOMENIU Concediere colectivă. Aplicarea criteriilor de prioritate la concediere. Obligativitatea respectării procedurii prevăzute de lege. -Codul muncii, art. 68 şi urm. Menţionarea în decizia de concediere a criteriilor de prioritate, prevăzută sub sancţiunea nulităţii, este justificată de necesitatea protejării drepturilor salariatului în cadrul unei concedieri colective. Ratione legis, condiţia...

Citeste mai mult...

 Contestaţie împotriva unei decizii de concediere. Tardivitate. Invocare din oficiu.

Instanţa poate invoca din oficiu tardivitatea formulării unei contestaţii împotriva deciziei de concediere întrucât este vorba de un termen de exercitare a unui drept procedural, respectiv de a învesti instanţa cu o acţiune, privind deci legala sesizare a instanţei, nerespectarea acestuia fiind o chestiune de ordine publică. Art.180 şi următoarele Cod.pr.civ. CEDO - Cauza...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 14/2008. Curtea de Apel Galati

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL GALAȚI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA CIVILĂ NR. 14/ Ședința publică din 7 ianuarie 2008 Completul compus din: PREȘEDINTE: Benone Fuică JUDECĂTOR 2: Ion Ioneci JUDECĂTOR 3: Marioara Coinacel GREFIER - - - Pe rol fiind judecarea contestației în anulare formulată de contestatorul, domiciliat în G,-, - 5B,. 49, împotriva deciziei civile nr. 797/17.09.2007 pronunțată de Curtea...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 20/2008. Curtea de Apel Galati

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL GALAȚI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIE Nr. 20/ Ședința publică de la 14 Ianuarie 2008 Completul compus din: PREȘEDINTE Judecător Judecător Grefier .-.-.-.-.-.-. Pe rol fiind judecarea recursului declarat de intimata PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI, cu sediul în comuna Vânători, jud. V, împotriva încheierii de ședință din data de 21.11.2007 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr-, în litigiul...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 93/2010. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 93/ Ședința publică din 10 februarie 2010 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol pronunțarea asupra contestației în anulare formulate de contestatorul, cu domiciliul ales în M C,-.36, împotriva deciziei civile nr.897/R din 6 mai 2009, pronunțată de Curtea...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1763/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1763/ Ședința publică din 26 noiembrie 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol judecarea recursului declarat de reclamantul, domiciliat în de M,-,.2,.11, județul M, împotriva sentinței civile nr. 1975 din 19 decembrie 2008, pronunțată de Tribunalul Mureș în...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1750/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1750/ Ședința publică din 25 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta Administrația Piețelor Târgu-M, cu sediul în Târgu-M,-, jud. M, împotriva sentinței civile nr.730 din 19 mai 2009, pronunțată de Tribunalul Mureș...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1736/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1736/ Ședința publică din 19 noiembrie 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol pronunțarea asupra recursului declarat de pârâta "", cu sediul procesual ales în C N,-,.1, județul C, împotriva sentinței civile nr. 262 din 4 martie 2009,...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1683/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- DECIZIA CIVILĂ NR. 1683/ Ședința publică din 4 noiembrie 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol pronunțarea asupra recursurilor declarate de reclamantul, domiciliat în loc. nr.187, jud.M și de pârâta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului M, cu sediul...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1687/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1687/ Ședința publică din 05 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol pronunțarea asupra recursului declarat de reclamanta - ROMANIA SRL, cu sediul în Tg-M,-, județul M, împotriva sentinței civile nr.239 din 26 februarie 2009, pronunțată de Tribunalul...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1647/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU - SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE DOSAR NR- DECIZIA NR. 1647/ Ședința publică din 27 octombrie 2009 PREȘEDINTE: Nemenționat Judecător: Judecător: Grefier: Pe rol soluționarea recursului declarat de pârâta Târgu-M, cu sediul în Târgu-M,-, județul M, împotriva sentinței civile nr. 804 din 9 iunie 2009, pronunțată de Tribunalul Mureș, în dosarul nr-. La apelul nominal...

Citeste mai mult...