Cauta in aceasta categorie:

Judecata după procedura abreviată. Disjungere. Judecător care şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţia care ar putea fi dată în cauză

Judecata după procedura abreviată. Disjungere. Judecător care şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţia care ar putea fi dată în cauză C. pr. pen., art. 3201, art. 38, art. 47 alin. 2 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 17/12 noiembrie 2012...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii întemeiată pe bilete la ordin. Invocarea de către debitoare, pe calea contestaţiei prevăzute de articolul 33 alin. 2 din legea nr.85/2006, a unor apărări privitoare la lipsa mandatului semnatar…

DECIZIA COMERCIALĂ NR.495 DIN 19  MARTIE 2009 IREVOCABILĂ. CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A V A COMERCIALĂ Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii întemeiată pe bilete la ordin. Invocarea de către debitoare, pe calea contestaţiei prevăzute de articolul 33 alin. 2 din legea nr.85/2006, a unor apărări...

Citeste mai mult...

Procedura de conciliere

JUDECĂTORIA HOREZU - SENTINŢA CIVILĂ Nr. 870/13 Octombrie 2009 ( Dosar nr. 998/241/2009) Comercial. Procedura de conciliere.  Împrejurarea  că  , dintr-o  eroare materială,  în înştiinţarea pentru concilierea, fost indicat anul întocmirii facturii 2007, în loc de 2006, astfel cum era corect, nu este de natură să atragă nulitatea procedurii, dacă debitoarea...

Citeste mai mult...

Procedura în declararea nulităţii fuziunii sau divizării societăţilor comerciale

Procedura în declararea nulităţii fuziunii sau divizării societăţilor comerciale Legea nr.31/1990 art.249 Potrivit art.251 alin.3  din Legea nr.31/1990 republicată procedurile de anulare şi de declarare a nulităţii fuziunii sau divizării nu pot fi iniţiate după expirarea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a devenit efectivă...

Citeste mai mult...

Egea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de autorizare a comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege.

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de autorizare a comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Scopul reglementarii aduse prin Legea nr.85/2006 atunci cand vorbeste despre comitetul creditorilor ca entitate, este acela de a asigura un for decizional consistent, format, potrivit art. 16 din Legea nr.85/2006 din 3...

Citeste mai mult...

Reprezentarea în instanţă a societăţilor comerciale intrate în procedura insolvenţei. Însuşirea demersurilor juridice ale societăţii de către administratorul/lichidatorul judiciar. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant.

Reprezentarea în instanţă a societăţilor comerciale intrate în procedura insolvenţei. Însuşirea demersurilor juridice ale societăţii de către administratorul/lichidatorul judiciar. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant. Legea nr.85/2006, republicată: art.20 Cod procedură civilă: art.87 pct.5, art.137 alihn.1, art.161 Conform art.20 alin.1 lit.e teza a II-a din Legea nr.85/2006, republicată: "(...) printre...

Citeste mai mult...

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii p…

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei. Potrivit art. 294 C.proc.civ., inclus in materia "judecata apelului", la care art. 316 face trimitere, în calea de atac nu...

Citeste mai mult...

Pretenţii, procedura concilierii, admitere

pretenţii Analizând actele dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele: Prin acţiunea adresata Judecătoriei Dr.Tr.Severin la data de 21.03.2007 reclamanta SC Farmec SRL Agenţia de Paza Top Guard a chemat in judecata pe pârâta SC TPSUT Mehedinţi solicitând obligarea acestei la plata contravalorii serviciilor prestate si a penalităţilor aferente. Prin...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe în condiţiile art.75 (1) din Legea nr.85/2006. Interpretarea greşită a tezei finale.

Procedura insolvenţei. Contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe în condiţiile art.75 (1) din Legea nr.85/2006. Interpretarea greşită a tezei finale. Legea nr.85/200: art.73, art.75 Teza finală a articolului 75 (1) din Legea nr.85/2006, ce a stat la...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Cererea de angajare a raspunderii administratorilor pentru acoperirea diferentei de pasiv. Raspundere civila delictuala. Conditii.

Procedura insolventei. Cererea de angajare a raspunderii administratorilor pentru acoperirea diferentei de pasiv. Raspundere civila delictuala. Conditii. Raspunderea persoanelor implicate in conducerea,supravegherea sau activitatea debitorului, daca au comis una sau mai multe fapte ilicite dintre cele enumerate limitativ de lege, ca natura juridica este o raspundere civila delictuala. Raspunderea persoanelor implicate in...

Citeste mai mult...

Rezolutia de scoatere de sub urmarire penala. Efecte în procedura fiscala.

Rezolutia de scoatere de sub urmarire penala. Efecte în procedura fiscala. Sentinta civila nr. 81/CF din 12.05.2009, pronuntata de Tribunalul Neamt - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub  nr. 2602/103/04.05.2007, reclamanta SC S.-C. SRL a chemat în judecata pârâta DGFPN, pentru ca, prin hotarârea...

Citeste mai mult...

Insolventa. Închidere procedura în cazul respingerii cererii de deschidere a procedurii insolventei ca efect al admiterii recursului debitoarei Efectul substantial al hotarârii pronuntate în procedura somatiei de plata asupra procedurii insolve…

. Insolventa. Închidere procedura în cazul respingerii cererii de deschidere a procedurii insolventei ca efect al admiterii recursului debitoarei Efectul substantial al hotarârii pronuntate în procedura somatiei de plata asupra procedurii insolventei Legea nr. 85/2006, art. 12, art. 8 alin. 4, art. 3 alin. 1 pct. a)  În ciuda caracterului...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul de creanţe. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile anterioare. Consecinţe. Cerere de acoperire de către practician a prejudiciului cauzat creditorilor

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul de creanţe. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti irevocabile anterioare. Consecinţe. Cerere de acoperire de către practician a prejudiciului cauzat creditorilor Legea nr. 85/2006, art. 11, art. 22, art. 73, art. 121, art. 123 Având în vedere că instanţa de control judiciar, în urma admiterii unui alt recurs al...

Citeste mai mult...

Limitarea cuantumului penalităţilor solicitate, în procedura somaţiei de plată, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. 3 din legea nr. 469/2002

LIMITAREA CUANTUMULUI PENALITĂŢILOR SOLICITATE, ÎN PROCEDURA SOMAŢIEI DE PLATĂ, POTRIVIT DISPOZIŢIILOR ART. 4 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 469/2002  Prin sentinţa civilă nr. 339/18.06.2008, pronunţată de Judecătoria Însurăţei, instanţa a admis în parte acţiunea formulată de creditoarea Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA prin direcţia Regională de...

Citeste mai mult...

Conditiile aplicarii art. 3201 din Codul de Procedura Penala

Conditiile aplicarii art. 3201 din Codul de Procedura Penala Tip. Sentinta penala Nr./Data: 1367 (23.05.2012) Autor: Judecatoria Arad Domenii asociate: Infractiuni Dosar nr. 9606/55/2011*, Sentinta penala nr. 1367/2012, definitiva prin Decizia Penala nr. 1110/R/ 16.08.2012 pronuntata de catre Curtea de Apel Timi?oara. Inaplicabilitatea art.3201 C.pr.pen., în cazul recunoasterii partiale...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Atribuţiile administratorului judiciar.

Procedura insolvenţei. Atribuţiile administratorului judiciar.  În considerarea dispoziţiilor articolului 20 din Legea nr. 146/1997 şi a articolului  67  din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar propune judecătorului-sindic anularea declaraţiei de creanţă, instanţa fiind cea care aplică sancţiunea.  -  Articolul 67  din Legea nr.85/2006.  Dispoziţiile art.67 alin.1 din legea nr.85/2006 care stabilesc că...

Citeste mai mult...

Procedura falimentului

SENTINTA CIVILA NR. 2003/SIND Sedinta publica din 03.10.2012 JUDECATOR – SINDIC: S.C. Grefier: Ma. B. Pe rol fiind derularea procedurii falimentului prevazuta de Legea nr. 85/2006, declansata impotriva debitoarei SC M. SA P. N. si examinarea contestatiei la tabelul definitiv al creantelor formulata de petentii: P.V. si P.M. SA si...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. confirmare propunerii administratorului judiciar de prelungire a planului de reorganizare al debitoarei. -art.95 alin.3 şi 4 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONFIRMARE PROPUNERII ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DE PRELUNGIRE A PLANULUI DE REORGANIZARE AL DEBITOAREI. -art.95 alin.3 şi 4 din Legea nr.85/2006. Legiuitorul a prevăzut la articolul 95 alin.3 şi 4  din Legea nr.85/2006 că...

Citeste mai mult...

Preluarea procedurilor penale. Procedura de judecare a cauzei după preluarea judecăţii. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare sau a urmăririi penale.

Preluarea procedurilor penale. Procedura de judecare a cauzei după preluarea judecăţii. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare sau a urmăririi penale. Legea nr. 302/2004 R, art. 128 C. pr. pen., art. 300, art. 322 Încheierea prin care curtea de apel admite cererea unui stat străin de preluare...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. procedura insolvenţei. confirmare plan de reorganizare. necercetarea fondului cauzei de către judecătorul sindic. casare cu trimitere. -art.101 lit.e din Legea nr.85/2006 ; -art.95 din Legea nr.85/2006; -art.3…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. PROCEDURA INSOLVENŢEI. CONFIRMARE PLAN DE REORGANIZARE. NECERCETAREA FONDULUI CAUZEI DE CĂTRE JUDECĂTORUL SINDIC. CASARE CU TRIMITERE. -art.101 lit.e din Legea nr.85/2006 ; -art.95  din Legea nr.85/2006; -art.312 alin.1 şi 5 teza...

Citeste mai mult...