Cauta in aceasta categorie:

Contract de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase. Nulitatea contractului pentru preţ neserios şi cauză ilicită.

Contract de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase. Nulitatea contractului pentru preţ neserios şi cauză ilicită. -dispoziţiile art. art.966 – 968, art.1403 din Codul civi din 1864. Un drept  este litigios daca exista un proces inceput si neterminat cu privire la existenta sau intinderea acestuia, aspect reglementat prin art. 1403 din Codul civil ....

Citeste mai mult...

Anulare act, lipsa consimţământului soţului la încheierea contractului de vânzare-cumpărare

Prin Sentinţa civilă nr.38/17.01.2013 pronunţată de Judecătoria Lipova s-a admis în parte acţiunea civilă exercitată  de reclamanta T.L. în contradictoriu cu pârâţii J.C. şi V.T. S-a dispus anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru autoturismul marca Peugeot cu număr de înmatriculare AR…., serie motor 038574. A fost obligat pârâtul V. T. să le predea...

Citeste mai mult...

Natura juridica comerciala a contractul subsecvent contractului principal de achizitie publica ( caracter comercial sau de contencios administrativ)

Natura juridica comerciala a contractul subsecvent contractului principal de achizitie publica ( caracter comercial sau de contencios administrativ) OUG nr. 34/2006, art. 3 lit. i) Codul civil, art. 969 Contractului subsecvent contractului principal de achizitie publica, încheiat între persoane juridice de drept privat, nu îi pot fi aplicate aceleasi rigori...

Citeste mai mult...

Acţiune în anularea contractului de cesiune marcă

Dosar nr. 31487/3/2011 ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECTIA A VII-A CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.8045 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 09.07.2012 TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN : PREŞEDINTE: JUDECĂTOR-SINDIC: PREPELIŢĂ NICOLAE GREFIER: IUCIUC ŞTEFAN ADRIAN Pe rol fiind soluţionarea cauzei comerciale, având ca obiect acţiunea în anulare formulată în temeiul Legea...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de a.n.r.m.a.p. Determinarea naturii juridice a contractului

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de A.N.R.M.A.P. Determinarea naturii juridice a contractului. Contractul de asociere în participaţiune încheiat între o autoritate publică locală şi o societate comercială având ca obiect monitorizarea traficului pe raza unei localităţi este un contract de achiziţie publică, respectiv de concesiune servicii. În...

Citeste mai mult...

Litigiu locativ. locuinta de serviciu. încetarea contractului de munca si implicit a contractului de închiriere accesoriu la contractul de munca. evacuarea titularului contractului si a membrilor sai de familie.

MATERIE.  LITIGIU LOCATIV. LOCUINTA DE SERVICIU. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCA SI IMPLICIT A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ACCESORIU LA CONTRACTUL DE MUNCA. EVACUAREA  TITULARULUI CONTRACTULUI SI A MEMBRILOR SAI DE FAMILIE. În cazul locuintelor de serviciu, încetarea contractului de munca duce si la încetarea contractului de închiriere accesoriu contractului de munca atât în...

Citeste mai mult...

Pretentii comerciale. Excepţia de neexecutare a contractului, condiţii şi efecte.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 10595/30.09.2010 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti sub nr. 3085/301/2010, reclamanta S.C. I… S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. D... S.R.L. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să oblige pârâta la plata sumei de 4.846,68 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate şi a sumei...

Citeste mai mult...

Constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare

Dosar nr.127/179/2009 Domeniu alocat : Vânzari/cumparari Tip speta : sentinta civila Data spetei : s.c. nr. 984/07.10.2010 Titlu: constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 127/179/2009 din 16.01.2009reclamanta M.S. a chemat în judecata pârâtii Comuna Sarichioi , prin Primar...

Citeste mai mult...

Plata unor compensaţii băneşti la încetarea contractului individual de muncă. Natura juridică a dispoziţiei inserată în decizia de concediere.

Plata unor compensaţii băneşti la încetarea contractului individual de muncă. Natura juridică a dispoziţiei inserată în decizia de concediere. Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – Decizia civilă nr. 1048/10 noiembrie  2008 Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. 5616/86/2007 reclamantul PPV a chemat în judecată pârâta SC...

Citeste mai mult...

Desfacerea contractului individual de muncă în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Legalitatea deciziei emisă de angajator. Lipsa obligaţiei angajatorului de a indica locurile disponibile din societate în cazul concedierii individuale.

Desfacerea  contractului  individual de muncă în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Legalitatea deciziei emisă de angajator. Lipsa obligaţiei angajatorului de a indica locurile disponibile din societate în cazul concedierii individuale. Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – Decizia nr. 1074/13 noiembrie 2008 Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul Sibiu...

Citeste mai mult...

Conflict de muncă. Excepţia de neexecutare a contractului nu este aplicabilă contractului individual de muncă

. Conflict de muncă. Excepţia de neexecutare a contractului nu este aplicabilă contractului individual de muncă Decizia civilă nr.738R din 06.02.2009 În materia dreptului muncii există reglementări specifice, privitoare la plata drepturilor salariale şi la obligaţiile ce revin angajatorului în legătură cu asigurarea condiţiilor de realizare a sarcinilor de serviciu, aceste...

Citeste mai mult...

Desfacerea contractului de muncă “ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii”, conform art.65 din Codul muncii. Imposibilitatea reintegrării contestatorului în cazul anulării deciziei de conce…

Desfacerea contractului de muncă “ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii”, conform art.65 din Codul muncii.  Imposibilitatea reintegrării contestatorului în cazul anulării deciziei de concediere. Sancţiunea nulităţii concedierii intervine în situaţia în care angajatorul nu probează că postul contestatoarei şi nu un altul similar a fost suprimat din...

Citeste mai mult...

Suspendarea contractului de munca al angajatului dintr-o alta functie decât cea în care se afla la data savârsirii faptelor imputate.

Suspendarea contractului de munca al angajatului dintr-o alta functie decât cea în care se afla la data savârsirii faptelor imputate. Art.52 codul muncii Chiar daca la momentul emiterii deciziei de suspendare a contractului individual de munca salariata nu mai detinea functia de director administrativ , faptele imputate acesteia, prin continutul lor, creând...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva deciziei de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Neacordare preaviz. Individualizarea sancţiunii.

În cauză, s-a concluzionat în mod corect sub aspectul vinovăţiei şi gravităţii celor două abateri disciplinare săvârşite de reclamantă, iar faţă de împrejurarea că una dintre acestea se situează chiar la limita infracţionalităţii, nu este întemeiată nici susţinerea potrivit căreia sancţiunea aplicată ar fi excesivă şi disproporţionată în raport de criteriile de individualizare prevăzute...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare decizie desfacere disciiplinară a contractului individual de muncă.

Domeniul: litigii de muncă Conflict de muncă. Acţiune în anulare decizie desfacere disciiplinară a contractului individual de muncă. Exercitarea de către angajator a prerogativei disciplinare cu respectarea criteriilor legale privind individualizarea sancţiunii aplicate salariatului. Recurs respins. - Codul Muncii, art. 250; Totuşi, procurorul i-a aplicat contestatorului-recurent sancţiunea administrativă a amenzii, apreciind...

Citeste mai mult...

Desfacerea contractului individual de muncă pe motive disciplinare pentru lipsă nemotivată

Prin acţiunea de conflict de drepturi înregistrată la Tribunalul Sibiu, contestatorul C. C. C. în contradictoriu cu intimata SC F. D. SRL a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună: -anularea deciziei nr. 5/2013 şi obligarea intimatei la reîncadrare cu obligarea intimatei la plata drepturilor salariale cuvenite de la...

Citeste mai mult...

Revocarea pentru ingratitudine, a contractului de donatie repunerea părtilor in situatia anterioară

Prin cererea inregistrată pe rolul instantei cu nr.(…), reclamanţii (…/…) au chemat in judecată pe pârâta (…), solicitând să se dispună revocarea, pentru ingratitudine,  a contractului de donatie nr.(…), repunerea părtilor in situatia anterioară si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. In motivarea cererii, reclamanţii au arătat că au ajuns la o...

Citeste mai mult...

Nulitatea absoluta a contractului de concesionare

Nulitatea absoluta a contractului de concesionare Reclamantul Consiliul local C., in contradictoriu cu pirita SC Z SA C. a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a contractului de concesionare nr. 10087 /2001, iar in subsidiar rezilierea acestuia pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de concesionar. Contractul de concesiune a avut ca obiect o...

Citeste mai mult...