Cauta in aceasta categorie:

Debite restante. Solidaritate. Raspunderea comisionarului fata de comitent pentru neîndeplinirea obligatiilor luate de catre persoanele care au contractat. Conditii. Temei legal.

Debite restante. Solidaritate. Raspunderea comisionarului fata de comitent pentru neîndeplinirea obligatiilor luate de catre persoanele care au contractat. Conditii. Temei legal. Contractul de comision este un mandat comercial, fara reprezentare, îndeplinind împuternicirile încredintate de comitent, fata de care este obligat în temeiul contractului. Potrivit disp. art. 412 Cod comercial, comisionarul nu este...

Citeste mai mult...

Cumpărarea altui apartament decât cel vizionat de pârâţi cu reclamanta

Cumpărarea altui apartament decât cel vizionat de pârâţi cu reclamanta În aceste condiţii nu se justifică perceperea şi încasarea comisionului de către reclamantă, impunându-se admiterea recursului pârâţilor, modificarea sentinţei recurate în tot, cu consecinţa respingerii acţiunii. Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr. 1049 din 5 noiembrie 2007 Curtea de...

Citeste mai mult...

Comisioane .somaţie de plată. neîndeplinirea condiţiei caracterului cert al creanţei ce în situaţia în care nu rezultă din însuşi actul încheia de părţi

Sentinţa comercială nr. 247 din 06.08.2009 – dosar nr. 2494/740/2009 Comisioane .Somaţie de plată. Neîndeplinirea condiţiei caracterului cert al creanţei ce în situaţia în care nu rezultă din însuşi actul încheia de părţi. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.07.2009 sub nr. 2494/740/2009, creditorul S.V. a solicitat...

Citeste mai mult...

Plata comision

Dosar nr.Cod operator 2445 R O M Â N I A JUDECATORIA TÂRGU JIU Sentinta comerciala nr.  64 Sedinta publica de la data de  26.01.2010 Completul compus din: PRESEDINTE: GREFIER: Pe rol fiind judecarea  actiunii,  formulata de catre  reclamanta SC A. SRL, cu sediul în ......în...

Citeste mai mult...

Contract de comision. Acţiune în constatarea nulităţii

Contract de comision. Acţiune în constatarea nulităţii Paguba suferită de o parte contractantă rezultând din disproporţia între prestaţiile reciproce stipulate în contract nu constituie cauză de nulitate decât în cazurile expres prevăzute de lege. În aplicarea şi interpretarea art. 968 C.civ., actul juridic este conform cu legea şi regulile de convieţuire socială numai...

Citeste mai mult...

Caracterul abuziv al comisionului de risc

Prin sentinţa  civilă  nr. 2703/2011 pronunţată în dosar  nr. 785/208/2011, instanţa  a respins cererea de suspendare a cauzei, formulată de intimata S.C. Volksbank S.A. A  admis sesizarea formulată de petenta Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor în contradictoriu cu intimata S.C. Volksbank România S.A. şi cu persoanele...

Citeste mai mult...

Contract de mandat pentru încheiere contracte de asigurare. Dreptul mandatarului de a primi de la mandant comisioanele de asigurare. Incidenţa prescripţiei extinctive.

DOMENIUL: Litigii cu profesioniştii. Contract de mandat pentru încheiere contracte de asigurare. Dreptul mandatarului de a primi de la mandant comisioanele de asigurare. Incidenţa prescripţiei extinctive. A. Trebuie avute în vedere dispoziţiile art.2 lit. c) din Legea 32/2000, potrivit cărora brokerii de asigurare (cum este cazul reclamantei-intimate) desfăşoară activitate de intermediere...

Citeste mai mult...

Obligarea clientului la plata către agenţia imobiliară a contravalorii comisionului de prestări servicii imobiliare ca urmare a încheierii contractului de vânzare – cumpărare

Prin sentinţa civilă nr. 244/2014 pronunţată de Judecătoria Sibiu s-a admis  in parte acțiunea civila  formulata si precizata de reclamanta PFA, in contradictoriu cu paratul V. G., si în consecința  a fost obligă pârâtul la plata sumei de 4791 lei reprezentând contravaloare comision prestări servicii. A fost respins al doilea capăt de cerere...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatarea clauzelor abuzive.

După cum rezultă din art. 7 din Decretul nr. 167/1958, prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune astfel că în cazul dreptului de a cere restituirea sumelor achitate în baza unui act desfiinţat sau declarat nul, dreptul la acţiune începe să curgă de la data desfiinţării sau declarării...

Citeste mai mult...