Contract de comision. Acţiune în constatarea nulităţii


Contract de comision. Acţiune în constatarea nulităţii

Paguba suferită de o parte contractantă rezultând din disproporţia între prestaţiile reciproce stipulate în contract nu constituie cauză de nulitate decât în cazurile expres prevăzute de lege. În aplicarea şi interpretarea art. 968 C.civ., actul juridic este conform cu legea şi regulile de convieţuire socială numai dacă scopul urmărit de părţi nu contravine dispoziţiilor legale imperative, ordinii sau regulilor de convieţuire socială.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 115 din 14 iulie 2010