Cauta in aceasta categorie:

Audit financiar.Calitatea procesuală activă în contestarea deciziei Curţii de Conturi ce prezintă măsuri obligatorii în sarcina entităţii controlate, dar ale cărui efecte se extind şi asupra unui terţ.

Prin sentinţa nr. ..... din data de 24.04.2013, pronunţată în dosarul nr....... al Tribunalului MH s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi intervenienţilor . S-a respins acţiunea formulată de reclamantul ....... în contradictoriu cu intimatele ........ şi ........ şi cererile de intervenţie în interes propriu formulate de intervenienţii ........ şi ..............

Citeste mai mult...

R.a. Administraţia Zonei Libere Brăila. Legalizarea dreptului său de a gestiona veniturile obţinute din închirieri şi concesionări, prin pretinsa obligare de a plăti în favoarea bugetului local a unui procent din aceste venituri.

Prin cererea înregistrată sub nr. 1491/113/2006 la Tribunalul Brăila, reclamanta R.A. Administraţia Zonei Libere Brăila, a solicitat, anularea în parte a Deciziei de impunere nr. 8147/28.07.2006 şi în totalitate  a Deciziei nr. 422/21.09.2006 emise de Primăria Municipiului Brăila – Direcţia Finanţelor Publice Locale, cu privire la suma de 75.708,31 lei,reprezentând cota de 50% asupra...

Citeste mai mult...

Criterii de repartizare pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale

•Legea nr. 273/2006 – art. 33 alin. 3 lit. b) şi art. 33 alin. 4 lit. f) •Legea nr. 195/2006  - art. 30 alin. 1 Trebuie să existe o strânsă legătură între programul de dezvoltare locală care necesită cofinanţare, pentru care se solicită suplimentarea bugetară de unitatea administrativ-teritorială și hotărârea consiliului local...

Citeste mai mult...

Compensati banesti.

Compensati banesti. Nu constituie fapt exonerator de raspundere lipsa disponibilitatilor banesti, lipsa ce nu este imputabila debitorului obligatiei de a da. Legea nr. 9/1998. - art.8 din Legea nr.9/1998 - art.5 din Hotarârea de Guvern nr.286/2004 - art.1 din Protocolul nr.1 aditional la Conventia E.D.O. (CURTEA DE APEL...

Citeste mai mult...

Prin cererea formulată şi înregistrată la data de 27.04.2010, petenta sc a srl a chemat în judecată pe intimatul Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş solicitând ins…

Prin cererea formulată şi înregistrată la data de 27.04.2010, petenta SC A SRL a chemat  în judecată pe intimatul Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză, să fie anulată decizia nr.239/27.10.2009, decizia de...

Citeste mai mult...

Control al Curţii de Conturi a României. Legalitatea verificării exerciţiului bugetar al unităţii administrativ teritoriale

Control al Curţii de Conturi a României. Legalitatea verificării exerciţiului bugetar al unităţii administrativ teritoriale Legea nr. 215/2001 republicată, art. 21 alin. (1) Chiar dacă în actul de control al Curţii de Conturi se consemnează că entitatea verificată este o primărie. Ceea ce este esenţial este că obiectul controlului este exerciţiul bugetar...

Citeste mai mult...

Respingerea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale- pasivul debitorului este constituit exclusiv din creante bugetare, iar pârâtii debitori nu au dispus, în interes personal, direct sau indirect, continuarea unei activitati care ducea, în mod…

Respingerea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale- pasivul debitorului este constituit exclusiv din creante bugetare, iar pârâtii debitori nu au dispus, în interes personal, direct sau indirect, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica în încetare de plati ci au omis sa înregistreze la Administratia Finantelor Publice si la Oficiul Registrului...

Citeste mai mult...

Infracţiunea prev. de art.18 al.l din Legea 78/2000. Aplicarea principiului„in dubio pro reo" si a art.6 paragraful 2 din cedo.

Rezumat sentinţa penală nr.71/5.06.2008 pronunţată de Judecătoria Brezoi. Infracţiunea prev. de art.18 al.l din Legea 78/2000. Aplicarea principiului„in dubio pro reo" si a art.6 paragraful 2 din CEDO. Prin Rechizitoriul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Piteşti nr.8/P/2007, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 1346/198/2007 au fost trimişi în judecată inculpaţii B.C. pentru...

Citeste mai mult...

Contributiile de asigurari sociale de sanatate. Obligatia achitarii cotelor de contributie lunare la fondul de asigurari sociale de sanatate de catre cadrele militare active si politisti.

Domeniu asociat – Contributiile de asigurari sociale de sanatate. Obligatia achitarii cotelor de contributie lunare la fondul de asigurari sociale de sanatate de catre cadrele militare active si politisti. Decizia nr.III din 16 ianuarie 2006, pronuntata în dosarul nr.25/2005, înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite admitând recursul în interesul legii...

Citeste mai mult...

Creante bugetare. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Mod de calcul.

Domeniu asociat –Creante bugetare. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Mod de calcul. Sectia civila. Sentinta civila 1330/RC din 16.10.2007 Prin sentinta civila nr.1154 din 28.06.2007 a Judecatoriei Târgu Neamt s-a respins contestatia la executare formulata de contestatorul T.V în contradictoriu cu intimata Directia Generala a Finantelor Publice  Neamt, ca nefondata....

Citeste mai mult...

Adopţie. Nulitate absolută act de adopţie

Dosar nr. 355/241/2014 SENTINŢA CIVILA Nr. 97/ 25 Septembrie 2015 Adopţie. Nulitate absolută act de adopţie În Codul Familiei nu există o reglementare specială cu privire la nulitatea adopţiei însă, soluţia jurisprudenţială este aceea că, nulitatea absolută sau relativă se aplică şi adopţiei, iar Codul Familiei, nu derogă de la...

Citeste mai mult...

În condiţiile în care părinţii nu prezintă garanţii materiale şi morale pentru creşterea şi educarea minorului, refuzul pârâtei de a-şi da consimţământul pentru deschiderea procedurii de adopţie internă în privinţa minorului este unul abuziv.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi – Secţia I Civilă, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a solicitat în contradictoriu cu pârâţii NP şi NLI şi Președintele Consiliului Județului Galați, deschiderea procedurii adopţiei interne pentru minorul NG. În motivarea în fapt a cererii reclamanta a arătat că minorul...

Citeste mai mult...

Deschidere procedură adopţie. Consimţământ părinţi naturali

Asupra cauzei de faţă, Prin cererea înregistrată pe rolul acestui tribunal la data de  06.09.2013 sub nr. 4072/104/2013, reclamanta D. G. de A. S. şi P. C., în contradictoriu cu pârâta  D. M.-E., a solicitat instanţei să dispună deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul D. M.-A. (CNP 6130118284622), născută la data de  18.01.2013....

Citeste mai mult...

Adopţii. Desfacere adopţie. Legea aplicabilă. Condiţii.

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Craiova, precizata la 9 septembrie 2010, reclamantul V.N. a chemat în judecata pe pârâtul V.D., solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea înfierii încheiata la 18 iulie 1971, iar pârâtul sa-si reia numele de B. La data de 20 mai 2010, reclamantul a...

Citeste mai mult...

De asemenea, se completează şi cu cele ale Legii nr.76/2002 privind asigurările de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, potrivit cărora, în cadrul restructurării activităţii care conduce la modificarea substanţială a numărului şi struct…

Prin acţiunea civilă precizată, reclamanta B.M. a chemat  în judecată pe pârâta S.C.N.T.B.S.R.L., solicitând ca prin hotărârea  judecătorească ce se va pronunţa să se pronunţe să se dispună anularea deciziei nr.35/25.02.2009 emisă de S.C.N.T.B.S.R.L., să fie reintegrată în funcţie deţinută anterior concedierii şi obligarea pârâtei  la plata salariilor...

Citeste mai mult...

Adoptie minor. Participarea obligatorie a procurorului la solutionarea cauzei. Conditii pentru adoptie. Existenta consimtamantului parintelui firesc la adoptie in conditiile exprimarii acestuia in fata reprezentantilor dgaspc, desi, ulterior, fiind l…

R O M A N I A TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV    SENTINTA CIVILA NR. 15/S Sedinta Camerei de Consiliu din data de 29 ianuarie 2009 Cu participarea prim procurorului –- din cadrul Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov. Pe rol fiind solutionarea actiunii...

Citeste mai mult...

Adopţia majorului. Desfacere. Legea aplicabilă.

Adopţia majorului. Desfacere. Lege aplicabilă. C. civ. – art. 1 C. fam. – art. 66 – 85 Potrivit principiului înscris în art. 1 din Codul civil , conform cu care actele juridice sunt cârmuite de legea în vigoare la data încheierii lor, în cauză instanţa trebuia să analizeze...

Citeste mai mult...

Adopţie – condiţii pentru deschiderea procedurii adopţiei interne

ADOPŢIE ADOPŢIE – CONDIŢII PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII ADOPŢIEI INTERNE Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.834/113/2006 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila a chemat în judecată în calitate de pârâţi pe S. I. şi S.I M. pentru ca prin hotărârea ce se va da să se încuviinţeze deschiderea...

Citeste mai mult...