Citeste şi


Adoptie minor. Participarea obligatorie a procurorului la solutionarea cauzei. Conditii pentru adoptie. Existenta consimtamantului parintelui firesc la adoptie in conditiile exprimarii acestuia in fata reprezentantilor dgaspc, desi, ulterior, fiind l…


R O M A N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV 

  SENTINTA CIVILA NR. 15/S

Sedinta Camerei de Consiliu din data de 29 ianuarie 2009

Cu participarea prim procurorului –- din cadrul Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

Pe rol fiind solutionarea actiunii civile formulate de reclamanta  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov in contradictoriu cu parata  L.K.,  avand ca obiect Legea 273/2004.

La apelul nominal facut in sedinta Camerei de Consiliu, se prezinta consilier juridic M.A. pentru reclamanta DGASPC Brasov, lipsa fiind parata L.K..

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care:

Instanta acorda cuvantul in probatiune.

Reprezentanta reclamantei solicita incuviintarea probei cu inscrisurile depuse la dosar.

Reprezentanta Parchetului arata ca este de acord cu incuviintarea probei cu inscrisuri solicitata de reprezentanta reclamantei si precizeaza ca nu are alte cereri in probatiune,

In baza art. 167 C.p.c, instanta admite pentru reclamanta proba cu inscrisurile depuse la dosar respectiv: copie certificat de nastere, copie plan individualizat de protectie, copie raport de evaluare detaliata, copie ancheta sociala, copie dispozitie nr. /2006, copie sentinta /2006, copii raport de consiliere, ca fiind pertitenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de adminsitrat, instanta constata cauza in stare de judecata, declara dezbaterile inchise si acorda cuvantul in fond.

Reprezentanta reclamantei solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata respectiv deschiderea procedurii de adoptie a copilului Lingurar Cosmin- Narcis, suspendarea exercitiului drepturilor si obligatiilor parintesti ale parintelui natural al copilului si ale reprezentantului legal, conform art. 23 alin. 3, lit. a din Legea nr. 273/2004 si delegarea exercitiului drepturilor si obligatiilor parintesti Consiliului Judetean Brasov.

Reprezentanta Parchetului, pune concluzii de admitere a actiunii astfel cum a fost formulata, fiind in interesul superior al minorului.

T R I B U N A L U L:

Asupra cererii de fata constata urmatoarele:

Prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta sub nr. 773/1372/2008 reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov in contradictoriu cu parata L.K. in calitate de mama a copilului L. N. nascut la data de .05.2006 a solicitat instantei de judecata sa dispuna deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului, suspendarea drepturilor si obligatiilor parintesti si delegarea exercitiului acestor drepturi si obligatii catre Consiliului Judetean

 In motivarea cererii s-a sustinut in esenta ca minorul provine dintr-o relatie nelegal constituita, nefiind recunoscuta de tata si ca a fost institutionalizata la scurt timp dupa nastere urmare a faptului ca mama sa l-a parasit in maternitate.

 Astfel, fata de minorul lipsit de ocrotire parinteasca a fost luata in regim de urgenta masura de protectie speciala a plasamentului la un asistent maternal profesionist, masura mentinuta si de instanta de judecata. In continuare, s-a sustinut ca mama minorului nu doreste a se ocupa de cresterea, educarea si ingrijirea acestuia l, declarand ca este de acord cu adoptia lui C. si nici celelalte rude nu au manifestat interes in ceea ce priveste soarta acestui copil, motiv pentru care se impune deschiderea procedurii adoptiei.

In probatiune, in sustinerea cererii formulate reclamanta a fost depus la dosar acte de stare civila, raportul de evaluare detaliata, planul individualizat de protectie, hotarari ale organelor abilitate a lua masuri de protectie in cazul minorei, un raport de ancheta sociala, declaratii ale mamei si rudelor minorei toate purtand mentiunea de conformitate cu originalul.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.22 alin.2 si 3 din  legea nr.273/2004.

Actiunea este scutita de taxa de timbru si timbru judiciar in conformitate cu dispozitiile art.62 din legea nr.273/2004.

 In aparare parata nu a depus intampinare si nici nu a formulat cereri in probatiune.

 Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul constata in fapt si in drept  urmatoarele:

Copilul L.N. s-a nascut la data de .05.2006 in Brasov si este fiul din afara casatoriei al paratei L.K., filiatia fata de tata nefiind stabilita.

Urmare a faptului ca minorul a fost parasit de catre mama sa in spital prin dispozitia nr. /19.07.2006 a directorului general al D.G.A.S.P.C. Brasov s-a dispus plasamentul acestui copil in regim de urgenta la un asistent maternal profesionist, pana la analizarea acestei masuri de catre instanta de judecata. In urma acestei analize, instanta a apreciat ca relatia minorului cu familia biologica nu functioneaza, ca urmare a faptului ca mama acesteia nu doreste sa-si asume vreo responsabilitate legata de cresterea si educarea fiului sau, pe fondul unor neajunsuri materiale evidente, precum si datorita lipsei de suport moral din partea propriei familii – a se vedea sentinta civila nr./2006 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov – fila 2 dosar.

 Instanta in analiza actelor de la dosar, constata faptul ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, pentru deschiderea adoptiei interne a copilului L.N. pentru considerentele ce vor succede in continuare:

1. Desi Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov a facut demersuri pentru reintegrarea minorului in familia naturala, acestea au esuat datorita faptului ca mama copilului, alaturi de celelalte rude si-au declarat in mod deschis intentia de a da spre adoptie acest copil. De altfel,  in anul 2007 prin sentinta civila nr./.06.2007 Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov a incuviintat cererea privind deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului, insa urmare a faptului ca nu a fost identificata nicio familie adoptatoare in decursul unui an de zile, conform art.23 alin.4 si 5 din legea nr.273/2004 reprezentantii DGASPC Brasov au revizuit planul individualizat de protectie si au solicitat din nou deschiderea procedurii de adoptie a minorului.

2. De la data institutionalizarii minorului nici mama copilului si nici celelalte rude nu au intreprins vreo actiune in vederea reluarii legaturii de familie cu acesta.

3. In cauza a fost intocmit raportul prevazut de art. 14 din Legea nr. 273/2004, parata L.K. fiind din nou consiliata si informata asupra consecintelor adoptiei – fila 3 dosar.

4. Atat planul individualizat de protectie cat si raportul de evaluare detaliata stabilesc necesitatea adoptiei interne a copilului, apreciind ca este benefic pentru acesta sa se dezvolte intr-un mediu stabil, favorabil dezvoltarii sale fizice si psihice si sa faca parte dintr-o familie permanenta.

5. Mama copilului desi a fost legal citata in instanta la ultimul domiciliu cunoscut, precum si prin publicitate in conditiile art.95 Cod procedura civila cu mentiunea de a se prezenta in instanta in vederea exprimarii consimtamantului la adoptia copilului sau, nu a inteles sa se supuna dispozitiilor instantei, sens in care Tribunalul, in considerarea interesului superior al copilului va trece la solutionarea pricinii in lipsa acestui acord.

6. Tribunalul apreciaza ca interesul superior al copilului este de a avea o familie, de a fi iubit, ingrijit si crescut intr-un mediu stabil, armonios si securizant propice dezvoltarii sale fizice si psihice.

Instanta, fata de cele ce preced, avand in vedere situatia de fapt existenta si necesitatea asigurarii unui mediu optim de educatie si dezvoltare pentru minorul  N. apreciaza ca interesul superior al acestuia reclama in prezent deschiderea procedurii adoptiei.

Avand in vedere ca reclamanta a facut dovada demersurilor prevazute de art. 22 alin. 1 si 2 din Legea 273/2004 privind reintegrarea copilului in familie, demersuri care insa au esuat, si ca mama copilului si-a exprimat consimtamantul la adoptie in fata reprezentantilor Directiei,  Tribunalul,  in baza art. 23 alin. 1 si 2 din aceeasi lege, va admite cererea formulata de catre reclamanta, si pe cale de  consecinta,  va incuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului L.N. constatand totodata existenta consimtamantul acestei parate la adoptia copilului sau .

In temeiul art.23 alin.3, lit. a din legea cadru Tribunalul va  dispune  suspendarea exercitiului drepturilor si obligatiilor parintesti si delegarea exercitiului  acestor drepturi si obligatii parintesti catre Consiliul Judetean Brasov, (potrivit art. 23 alin.3 lit.b  din Legea 273/2004).

TRIBUNALUL

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite cererea formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov,  cu sediul in Brasov str. Iuliu Maniu nr. 6 in contradictoriu cu parata L.K., cu domiciliul declarat in com.A, str.P nr.1, jud.Brasov, si in consecinta:

Incuviinteaza deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului  L.N. nascut la data de .05.2006 in Brasov, cu CNP,  fiul paratei L.K..

Constata existenta consimtamantul paratei L.K. la adoptia copilului sau L.N..

Dispune  suspendarea exercitiului drepturilor si obligatiilor parintesti ale paratei L.K. in ceea ce priveste copilul L.N. si deleaga exercitiul acestor drepturi si obligatii Consiliului Judetean Brasov.

Definitiva. 

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta  publica, astazi 29.01.2009.