Cauta in aceasta categorie:

Fond funciar. Acţiune constatare nulitate titlu de proprietate. Persoane neîndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate.

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 3433/329/2011 din data de 22 noiembrie 2011, reclamanta S. F., a chemat în judecata pe pârâtele Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman ,  Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei S., judetul Teleorman si S. E. domiciliata în comuna S.,...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Lipsa incidenţei în cauză atât a art. 36 din l. 18/1991 rep.,cât şi a art. 26 alin. ultim din l. 112/1995 invocate în acţiune, pentru restituirea terenului aferent construcţiei cumpărată la l. 112/1995

Fond funciar. Lipsa incidenţei în cauză atât a art. 36 din L. 18/1991 rep.,cât şi a art. 26 alin. ultim din L. 112/1995 invocate în acţiune, pentru restituirea terenului aferent construcţiei cumpărată la L. 112/1995. Obligaţia instanţei de a se pronunţa şi a fixa care este soarta juridică a imobilului din perspectiva Legii...

Citeste mai mult...

Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate

Sentinţa civilă nr. 2 din 09.01.2012 – Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate  Prin cererea precizata,înregistrată  pe rolul Judecătoriei Bicaz sub numărul 461/188/2008, reclamanta G.I. M. a chemat in judecată civilă  pe pârâtele N. Gh.T.,Comisia Comunală xxx pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor(Comisia Locală) şi Comisia judeteană...

Citeste mai mult...

Litigiu funciar

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi sub nr. 1295/230/2011, reclamantul C.M. I. a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar S. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar D. , să se constate existenţa dreptului său de proprietate asupra suprafeţei de teren...

Citeste mai mult...

Fond funciar.Calitate procesuala . Consecinte.

Fond funciar.Calitate procesuala . Consecinte. În conformitate cu disp. art. 52 alin. 2 din Legea 18/1991 republicata: „Comisia judeteana si cea locala au, în limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, când este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau,...

Citeste mai mult...

Fond funciar, actiune in constatare

Deliberând asupra recursului civil de faţă constată următoarele: Prin sentinţa civilă nr. …… au fost respinse  ca nefondate excepţia inadmisibilităţii, excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes invocate de pârâta …. Prin aceea?i sentin?ă, a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanţii ….., în contradictoriu cu pârâţii …....

Citeste mai mult...

Anularea certificatelor de moştenitor. Anularea încheierilor de întabulare a acestora în cartea funciară . Menţinerea contractului de vânzare cumpărare încheiat între unul dintre comoştenitori cu un terţ.

Anularea certificatelor de moştenitor. Anularea încheierilor de întabulare a acestora în cartea funciară . Menţinerea contractului de vânzare cumpărare  încheiat între unul dintre comoştenitori cu un terţ. Anularea încheierii de întabulare  în cartea funciară pe numele cumpărătorului pentru imobilul vândut sub condiţie rezolutorie. Procura de angajare a apărătorului pentru promovarea acţiunii în interesul reclamantului....

Citeste mai mult...

Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului.

Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului. Dosar nr. …. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Amendă civilă pentru neexecutarea obligaţiei de a face. Calitate procesuală pasivă. Capacitate procesuală a Comisiilor de fond funciar.

Prin cererea de chemare în judecată petentul I.V. a solicitat obligarea debitorilor Comisia Locală de Fond Funciar V., Preşedintele Comisiei Locale de Fond Funciar V. – Primarul Comunei V., Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. şi Preşedintele Comisiei Judeţene de Fond Funciar I. – Prefectul Judeţului I. la plata unei amenzi civile motivat de...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Teren aferent construcţiei cumpărate în temeiul Legii 112/1995. Natură juridică.

 Fond funciar. Teren aferent construcţiei cumpărate în temeiul Legii 112/1995. Natură juridică. Din interpreatreea sistematică a acestor texte de lege reiese că dreptul de proprietate ce poartă asupra terenurilor aferente apartamentelor care nu se restituie foştilor proprietari in natură se dobândeşte de către chiriaşii titulari de contract de închiriere, în urma vânzării, ca...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare.

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare. Dosar nr. ….. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia Nr. 639/2012 Şedinţa...

Citeste mai mult...

Recurs civil admis. Fond funciar.

Recurs civil admis. Fond funciar. DECIZIA CIVILĂ NR. 235/2012/R/04 Aprilie 2012 Prin cererea înregistrată la Judecătoria O sub nr. xxx/2011, reclamantul GI a chemat în judecată pe pârâţii Comisia Judeţeană de Fond Funciar Călăraşi, Comisia Locală de Fond Funciar L şi Comisia Locală de Fond Funciar N pentru ca prin sentinţa...

Citeste mai mult...

Anulare acte fond funciar

Dosar nr. XXXX/193/2010 Fond funciar R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA CIVILĂ I  Şedinţa publică din 17 aprilie 2012 Decizia nr. 309 R  Pe rol, pronunţarea asupra cererii de recurs formulată de petentul recurent B. G., în contradictoriu cu  intimaţi Comisia Locală de...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei şi anexelor gospodăreşti

Prin actiunea civila înregistrata sub nr.1345/329/2012 din 21 mai 2012, reclamantii  R. F., si R. M.,  au chemat în judecata pe pârâtele Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor a comunei Islaz, judetul Teleorman si Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor - Teleorman, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce...

Citeste mai mult...

Drept civil. carte funciară.

12. DREPT CIVIL. CARTE FUNCIARA. Aplicabilitatea prevederilor art. 25 alin.2 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 634/2006, emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (în forma pe care acesta o avea la data pronuntarii Încheierii). Înscrierea în CF trebuie sa reflecte si suprafata de teren rezultata din masuratori. (decizia...

Citeste mai mult...

Fond funciar.

Dosar nr. Cod operator 2445 R O M Â N I A JUDECATORIA TÂRGU JIU Sentinta civila  Nr. Sedinta publica de la 04 Noiembrie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE Grefier Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamantii T.M. si O.N.si...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Limitele în care se poate sesiza instanţa de judecată pe această cale.

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Limitele  în care se poate sesiza instanţa de judecată pe această cale. În cadrul procedurii prevăzute de art. 50 din Legea nr. 7/1996 instanţa nu poate verifica aspecte de fond vizând actele a căror întabulare s-a solicitat. Secţia civilă – Decizia civilă nr.471/19 noiembrie 2010 ...

Citeste mai mult...