Fond funciar.


Dosar nr. Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

Sentinta civila  Nr.

Sedinta publica de la 04 Noiembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamantii T.M. si O.N.si pe pârâtii  O.D., O.F. , O.M. , C.L. si C.J. , având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantii asistati de avocat Hotoboc Mircea, pârâtul O.D. fiind reprezentat de procurator O.A..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, aparatorul reclamantilor depune la dosar adresa nr. C 2271/21.10.2010 emisa de Arhivele Nationale-Serviciul Judetean Gorj si fila din registrul agricol.

Având in vedere ca prin întâmpinare, pârâtii solicita obligarea Comisiei Locale Dragutesti sa elibereze titlul de proprietate pe numele tuturor mostenitorilor defunctului O.G. instanta califica întâmpinarea ca fiind cerere reconventionala.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta a constatat cauza in stare de judecata si a acordat cuvântul pe fond.

Avocat Hotoboc Mircea pentru reclamanti a solicitat admiterea actiunii  întrucât sunt întrunite conditiile pentru constatarea nulitatii adeverintei de proprietate si s-a dovedit ca autorii reclamantilor s-au înscris in CAP cu terenul in litigiu, teren care le-a apartinut, iar martorii audiati in cauza pot face confuzii , fiind in vârsta, cu cheltuieli de judecata.

Cu privire la cererea reconventionala, avocat Hotoboc Mircea a solicitat respingerea acesteia.

Procurator O.A. pentru pârâtul O.D. a solicitat respingerea actiunii ca netemeinica si nefondata si obligarea comisiei locale la eliberarea titlului de proprietate pentru suprafata descrisa in adeverinta de proprietate, aratând ca reclamantii trebuiau sa conteste actele premergatoare eliberarii adeverintei de proprietate. Cu privire la cererea reconventionala a solicitat admiterea acesteia.

INSTANTA

Prin actiunea inregistrata sub nr. /318/2010, pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, reclamantii T.M. si O.N.au chemat in judecata pe pârâtii  O.D., O.F. , O.M. , C.L. si C.J., solicitând instantei, ca prin hotarârea  ce se va pronunta,  sa se dispuna anularea adeverintei provizorii de proprietate emise pârâtilor in anul 1993.

In motivare, reclamantii au aratat ca sunt rude cu pârâtii si ca au mostenit de la autorul comun,  O.G., mai multe suprafete de teren care au fost impartite mostenitorilor acestuia si ca adeverinta provizorie emisa in anul 1993 nu a fost pusa in executare pâna in prezent.

Reclamantii au mai precizat ca se afla in litigiu cu pârâtii întrucât acestia ar fi obtinut in luna februarie 2010 o adeverinta provizorie  de proprietate.

Pentru dovedire, reclamantii au depus la dosar plângerea penala din data de 11.03.2010, certificat legalizat sub nr. 2181/1970, adeverintele nr. 8036/2009 si nr. 1461/2010, fila din registrul agricol, declaratii extrajudiciare, declaratie notariala.

Pârâtul O.D. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca netemeinica si nefondata întrucât adeverinta de proprietate nr. 151/1993 a fost eliberata in mod corect.  De asemenea, a solicitat obligarea comisiei locale la eliberarea titlului de proprietate pe numele tuturor mostenitorilor defunctului O.G.. A anexat întâmpinarii adeverintele nr. 151/1993 si nr. 8036/2009,  adresa nr. 7907/2009 si sentinta civila nr. 5416/30.09.1991 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu. De asemenea, a depus la dosar acte de filiatie. A solicitat emiterea unei adrese catre Comisia Locala Dragutesti pentru a depune la dosar actele care au stat la baza eliberarii adeverintei de proprietate nr. 151/31.03.1993 si cererile de reconstituire formulate de partile din dosar, precum si de catre defunctul Olaru Eugen, precum si obligarea reclamantilor  sa depuna la dosar copie din registrul agricol al autorului lor , respectiv O.N. , precum si copie din registrul agricol al tatalui acestuia pentru a se observa ca terenul din pct. In Tarina provine de la tatal, respectiv bunicul patern.  La termenul de judecata din data de 23.09.2010 a depus la dosar note de sedinta, la care a anexat o fila din registrul agricol, o adresa emisa de Comisia Locala Dragutesti, copia raportului de expertiza efectuat in cauza, sentinta civila nr. 5416/1991 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, declaratia martorului O.I., adresa nr. 7907/2009,

La termenul de judecata din data de 6 mai 2010, reclamantii au solicitat introducerea in cauza, in calitate de intervenient a numitului O.N..

Pârâtul O.D. a solicitat introducerea in cauza a mostenitorilor fratelui sau decedat, O.D.I.Ion, respectiv O.F, O.I, O.S. care au formulat întâmpinare la termenul de judecata din data de 3 iunie 2010, solicitând obligarea comisiei locale la eliberarea titlului de proprietate in conformitate cu adeverinta de proprietate.

In cauza au fost audiati martorii U.G. si O.I. pentru reclamanti si N.E. si V.N.  pentru pârâtul O.D..  A fost audiat si martorul T.G., in prelungirea probatoriului.

In cauza a fost efectuata expertiza de specialitate, fiind numit expert Miu Alexandru, care a depus la dosar raportul de expertiza la data de 30.06.2010.

Instanta a emis adresa catre comisia locala pentru a depune la dosar actele care au stat la baza eliberarii adeverintei de proprietate nr. 151/31.03.1993 si cererile de reconstituire formulate de partile din dosar, precum si cererea de reconstituire formulata de catre defunctul O.E., raspuns comunicat cu adresa nr. 5227/8.09.2010.  De asemenea, a fost emisa adresa catre comisia locala pentru a depune la dosar copia Registrului Agricol al lui O.N.( tatal reclamantilor-pentru anii 1959-1962), respectiv copia Registrului Agricol al lui O.N.(bunicul reclamantilor), raspuns depus la dosar pentru termenul din data de 7.10.2010.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Reclamantii si pârâtii sunt mostenitorii lui O.G..

Reclamantii si pârâtii sunt mostenitorii lui O.G..

La data de 31.03.1993 s-a eliberat adeverinta nr. 151 pe numele mostenitorilor lui O.G. pentru un teren in suprafata de 0,3883 ha situat in satul Tîlvesti, ” Silistea Casei”.

Reclamantii, mostenitorii lui O.V., fiica lui O.G., sunt nemultumiti de faptul ca pentru terenul in litigiu s-a eliberat adeverinta de proprietate pe numele tuturor mostenitorilor lui O.G. si considera ca acest teren le apartine in exclusivitate, fiind primit zestre de la mama lor. In consecinta, au formulat prezenta actiune prin care solicita anularea adeverintei de proprietate.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 18/1991, stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul Cooperativei Agricole de Productie  se face prin reconstituirea dreptului de proprietate , de prevederile legii beneficiind membrii cooperatori si mostenitorii acestora.

Verificând actele care au stat la baza emiterii adeverintei de proprietate nr. 151/1993, instanta constata ca în perioada 1959-1962 terenul in litigiu a fost înscris in registrul agricol al autorului comun O.G., bunicul partilor, in pct. ” Vatra Satului” in suprafata de 0,40 ha.

Desi reclamantii au sustinut ca terenul in litigiu a fost primit ca zestre de mama acestora, O.V. si ca a fost înscris in registrul agricol de tatal O.N. si folosit de mama reclamantilor, instanta constata ca terenul a fost înscris in registrul agricol al autorului O.G., fiind folosit de reclamanti numai dupa anul 1990.  Astfel, martora Negrea Elena a declarat ca inainte de înfiintarea CAP-ului terenul a fost folosit de O.G., acesta împrejmuind terenul cu un gard de scândura, iar O.V. a folosit terenul dupa desfiintarea CAP-ului.

De asemenea, martorul V.N. a declarat ca terenul in litigiu este situat in pct. Vatra Satului si ca in anul 1962 mai erau construite case, începând de la terenul in litigiu inspre câmp, martora N.E. declarând ca pct. “Tarina” “se intinde de la ultima casa inspre deal”.

Martorul propus de reclamanti, O.I. a declarat ca terenul este situat in satul Tîlvesti, in vatra satului, iar martorul T.G. propus tot de reclamanti a declarat ca “înainte de infiintarea CAP-ului terenul a fost folosit de O.G., bunicul reclamantilor si ca O.V. l-a folosit dupa desfiintarea CAP-ului.

Martorul U.G. a declarat ca punctul in care este situat terenul se numeste Tarina si ca a fost  primit ca zestre de mama reclamantilor, O.V.. Insa, instanta considera ca declaratia acestui martor este subiectiva si o va înlatura pentru ca acesta a declarat ca nu a mai avut calitatea de martor intr-un alt litigiu cu privire la acest teren, fapt contrazis de considerentele sentintei civile nr. 5416/1991 pronuntata in dosarul nr. 5528/1191 ( fila 127).  De asemenea, sustinerea reclamantilor in sensul ca terenul este mostenire de la parinti care l-au folosit de peste 30 ani este contrazisa de declaratia tatalui reclamantilor data in dosarul mentionat mai sus.

In considerentele sentintei se retine ca ” la primul termen de judecata , pârâtul a recunoscut ca in primavara anului 1991 el si sotia sa au ocupat terenul descris de reclamanti , in actiune, teren care anterior a fost folosit de reclamanti, însa terenul este mostenire de la socrul sau si numai prin partaj se poate solutiona si hotarî asupra dreptului de proprietate in privinta terenului”.

Asadar, tatal reclamantilor a recunoscut ca terenul in litigiu nu este proprietatea sa exclusiva, asa cum au încercat sa demonstreze reclamantii, in prezenta actiune.

Verificând registrul agricol al autorului reclamantilor, O.N., instanta constata ca este înscris un teren in pct. “În Tarina” cu suprafata de 0,25 ha , in fila registrului agricol fiind înscris si tatal acestuia,O.N.care conform adresei emise de Primaria Dragutesti ( fila 121), nu a figurat cu pozitia de rol, deci terenul din rolul agricol al tatalui reclamantilor este terenul mostenire de la tatal sau, O.N.  si nu este de la sotia sa O.V. , acest aspect fiind demonstrat si de faptul ca in rolul agricol al lui O.G. (bunicul partilor) nu este înscris pct. Tarina. Or, din moment  ce autorul nu avea teren in acest punct nu putea sa dea zestre teren in acest punct.

Faptul ca terenul in litigiu se afla in pct. Vatra Satului si nu in pct. Tarina, este dovedit si de concluziile raportului de expertiza , in care se mentioneaza ca terenul in litigiu este situat in pct. Vatra satului si ca cele doua puncte Vatra Satului si Tarina sunt diferite ca amplasament , acest lucru fiind dovedit si de adresa nr. 7907/2009 emisa de Primaria Dragutesti ( fila 27).

Referitor la declaratiile extrajudiciare depuse la dosar de reclamanti, instanta constata ca acestea sunt subiective. Astfel, martorul U.G. ( care de altfel nu a recunoscut in fata instantei ca a mai avut calitatea de martor in alt dosar) a declarat ca ” terenul a fost reconstituit lui O.N., aspect neadevarat pentru ca reconstituirea s-a facut pe numele mostenitorilor lui O.G. si nu pe numele tatalui reclamantilor.

In concluzie, amplasamentul terenurilor din pct Tarina este diferit fata de terenurile din pct. Vatra Satului , acest lucru fiind recunoscut si in marturia extrajudiciara a lui Morosanu G. Maria (fila 57) care precizeaza ca ” de la locuinta lui O.G. in sus pleca punctul Tarina”.

Fata de aceste considerente, instanta considera ca nu exista motive de nulitate a adeverintei de proprietate nr. 151/1993, aceasta fiind eliberata in temeiul HCJ nr. 36/28.10.1991 si in baza cererilor de reconstituire si a registrului agricol al autorului comun O.G.

Referitor la cererea reconventionala formulata de pârâti, instanta o considera întemeiata si o va admite cu urmatoarea motivare:

Acestia au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991, eliberându-se adeverinta provizorie de proprietate nr. 151/1993 pe numele mostenitorilor lui Olaru Grigore pentru suprafata de 0,3882 ha situat in Vatra satului.

Insa adeverinta de proprietate nu confera calitatea de proprietar asupra terenului, aspect retinut in decizia nr. 1/1997 a ICCJ, conform careia ” adeverinta eliberata de comisia locala confera doar un drept virtual de proprietate , care creeaza reporturi juridice numai intre organul administrativ care a emis-o si beneficiar, neputând fi asimilate , ca valoare probatorie, cu titlul de proprietate care confera dreptul real de proprietate asupra terenului si este opozabil erga omnes in cadrul raporturilor juridice”.

Asadar, cererea pâârtilor este fundamentata pe un interes legitim , dreptul lor de proprietate sub conditie suspensiva a eliberarii titlului de proprietate nefiind preferabil intr-o eventuala comparare de titluri, dintre care unul inscris in cartea funciara.

Conform disp. art. 5 lit. h si i din HG nr. 890/2005, comisia locala are obligatia de a pune in posesie persoanele îndreptatite sa primeasca terenul, a întocmi si inainta Comisiei Judetene documentatia premergatoare eliberarii titlului de proprietate , in lipsa indeplinirii acestor obligatii imperativ prevazute de lege , persoana îndreptatita potrivit art. 8 si 13 din  Legea nr. 18/1991, aflându-se in imposibilitatea de a obtine titlul de proprietate pentru suprafata stabilita prin hotarârea Comisiei Judetene Gorj pentru aplicarea Legii nr. 18/1991.

Fata de toate aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga actiunea principala si sa admita cererea reconventionala.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamantii T.M.si O.N. domiciliati in …in contradictoriu cu pârâtii  O.D., O.F. , O.M. , C.L. si C.J., ca neîntemeiata.

Admite cererea reconventionala.

Obliga Comisia Locala de Fond Funciar a comunei Dragutesti sa întocmeasca si sa înainteze documentatia in vederea eliberarii titlului de proprietate pentru suprafata de 0,3882 ha inscrisa in adeverinta de proprietate nr. 151/31.03.1993.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 04 Noiembrie 2010 la Judecatoria Târgu Jiu.

PRESEDINTE  GREFIER

1