Reprezintă orice act sexual cu o persoană, folosind trupul sau obiecte asupra trupului acesteia, când victima se opune, este imobilizată de autor sau este într-o stare în care nu-şi poate exprima voinţa. Fapta este mai gravă dacă este săvârşită de părinţi, tutori, rude, medici sau profesori. Este foarte important ca victima să nu se considere vinovată de ceea ce i s-a întâmplat şi să povestească totul celor în care are încredere, pentru a hotărî împreună ce trebuie să facă.