Cauta in aceasta categorie:

Art. 144 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Art. 144 (1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1), ale art. 27, 47 şi 48, ale art. 90 alin. (1) şi (3), ale art. 96, precum şi nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică se sancţionează conform dispoziţiilor art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului. (2) Nerespectarea prevederilor celorlalte articole ale prezentei decizii, precum şi...

Citeste mai mult...

Art. 143 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Art. 143 (1) Emisiunile teledon trebuie să precizeze la începutul şi sfârşitul acestora persoana/persoanele sub responsabilitatea căreia/cărora se colectează şi se utilizează bunurile şi fondurile băneşti donate, precum şi datele de contact ale acesteia/acestora. (2) În cazul campaniilor care presupun colectarea de fonduri de la public pentru un obiectiv anume, furnizorii de servicii media audiovizuale au...

Citeste mai mult...

Art. 142 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Art. 142 Mesajele noncomerciale nu se includ în calculul duratei legale alocate publicităţii şi trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative: a) difuzarea mesajelor să fie gratuită, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă; b) mesajele să fie grupate şi separate de alte mesaje publicitare şi identificate între coperte cu menţiunea Mesaj/mesaje de interes public; c) mesajele să nu...

Citeste mai mult...

Art. 141 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Art. 141 Sunt considerate mesaje noncomerciale: a) anunţul de interes public asumat de către o instituţie sau autoritate publică, în cadrul unei acţiuni de alertă, avertizare şi informare a publicului derulate în condiţiile legii şi care nu promovează propria imagine a instituţiei; b) campania socială derulată de către o asociaţie sau fundaţie legal constituită, în cadrul unei...

Citeste mai mult...

Art. 137 Emisiuni de teleshopping Publicitate şi teleshopping

Art. 137 (1) Emisiunea de teleshopping trebuie identificată ca atare şi separată clar de programele audiovizuale, sonor şi vizual, prin coperte neutre. (2) Emisiunea de teleshopping nu poate conţine şi nu poate fi întreruptă pentru difuzarea de spoturi publicitare. (3) Nu pot fi difuzate emisiuni de teleshopping în care publicului i se prezintă servicii oferite de vrăjitori...

Citeste mai mult...

Art. 135 Emisiuni de teleshopping Publicitate şi teleshopping

Art. 135 (1) Emisiunea de teleshopping constă în difuzarea către public a unor oferte de comercializare directă privind furnizarea contra cost a unor bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii, care pot fi dobândite numai printr-un contract la distanţă. (2) În sensul prezentului cod, prin contract la distanţă se înţelege contractul de furnizare de...

Citeste mai mult...

Art. 134 Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială Publicitate şi teleshopping

Art. 134 (1) publicitatea şi teleshoppingul pentru produsele sau tratamentele pentru slăbit ori pentru menţinerea greutăţii corporale trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să avertizeze publicul printr-un insert scris şi/sau sonor că produsul nu se adresează minorilor; b) să nu fie difuzate în emisiunile pentru minori sau în pauzele publicitare...

Citeste mai mult...

Art. 133 Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială Publicitate şi teleshopping

Art. 133 (1) publicitatea şi teleshoppingul la produsele şi tratamentele pentru slăbit ori pentru menţinerea greutăţii corporale trebuie să includă avertizarea, sonoră şi scrisă: Consultaţi medicul înainte de a urma dieta. (2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1): a) medicamentele; b) produsele alimentare care poartă menţiuni autorizate conform dispoziţiilor art....

Citeste mai mult...

Art. 132 Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială Publicitate şi teleshopping

Art. 132 (1) publicitatea şi teleshoppingul trebuie să respecte dispoziţiile cuprinse în normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială. (2) Publicitatea şi teleshoppingul la alimentele utilizate în dietele cu valoare energetică redusă pentru scăderea greutăţii nu trebuie să facă nicio referire la ritmul sau la pierderea în greutate sau...

Citeste mai mult...

Art. 131 Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială Publicitate şi teleshopping

Art. 131 (1) publicitatea şi teleshoppingul la suplimentele alimentare vor include în mod obligatoriu avertizarea: Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul/informaţiile de pe ambalaj. (2) Durata avertizării menţionate la alin. (1) va fi de minimum 3 secunde şi aceasta va fi difuzată la sfârşitul spotului publicitar;...

Citeste mai mult...

Art. 130 Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială Publicitate şi teleshopping

Art. 130 (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente naturiste, care, după caz, nu sunt însoţite de avertizarea, sonoră şi scrisă: a) Produs neatestat medical; b) Metodă neatestată medical. (2) publicitatea şi teleshoppingul la produsele homeopate trebuie să includă în mod obligatoriu avertizarea: Acesta este un...

Citeste mai mult...

Art. 129 Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială Publicitate şi teleshopping

Art. 129 Publicitatea la medicamente nu trebuie să conţină nicio menţiune care: a) să dea impresia că o consultaţie medicală sau o intervenţie chirurgicală nu este necesară, în special prin oferirea unor sugestii de diagnostic ori de tratament la distanţă; b) să sugereze că efectul tratamentului cu medicamentul respectiv este garantat, nu este însoţit de reacţii adverse...

Citeste mai mult...

Art. 128 Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială Publicitate şi teleshopping

Art. 128 Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum: a) tuberculoză; b) bolile cu transmisie sexuală; c) alte boli infecţioase grave; d) cancer şi alte boli tumorale; e) insomnia cronică; f) diabet şi alte boli metabolice....

Citeste mai mult...

Art. 127 Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială Publicitate şi teleshopping

Art. 127 (1) Este interzisă difuzarea de publicitate pentru produse medicale, tratamente medicale sau suplimente alimentare în emisiuni destinate minorilor ori în pauzele publicitare care precedă sau urmează unor astfel de emisiuni. (2) Producătorii şi distribuitorii de produse şi tratamente medicale sau suplimente alimentare nu pot sponsoriza programele ori emisiunile destinate minorilor. (3) ...

Citeste mai mult...

Art. 126 Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinaţie nutriţională specială Publicitate şi teleshopping

Art. 126 (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru medicamente şi tratamente medicale sau suplimente alimentare prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente. (2) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical...

Citeste mai mult...