Cauta in aceasta categorie:

Art. 251 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe clădiri

Art. 251 Calculul impozitului pentru persoane fizice (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. (2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea...

Citeste mai mult...

Art. 252 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe clădiri

Art. 252 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri (1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de...

Citeste mai mult...

Art. 253 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe clădiri

Art. 253 Calculul impozitului datorat de persoanele juridice (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. (2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului...

Citeste mai mult...

Art. 254 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe clădiri

Art. 254 Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor (1) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. (2) În cazul unei clădiri care...

Citeste mai mult...

Art. 255 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe clădiri

Art. 255 Plata impozitului (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%,...

Citeste mai mult...

Art. 256 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe teren

Art. 256 Reguli generale (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al...

Citeste mai mult...

Art. 257 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe teren

Art. 257 Scutiri Impozitul pe teren nu se datorează pentru: a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire; b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică; c) orice teren al unui cimitir, crematoriu; d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar...

Citeste mai mult...

Art. 258 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe teren

Art. 258 Calculul impozitului (1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu...

Citeste mai mult...

Art. 259 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe teren

Art. 259 Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului (1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. (2) Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an,...

Citeste mai mult...

Art. 260 Cod Fiscal Impozitul şi taxa pe teren

Art. 260 Plata impozitului (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la...

Citeste mai mult...

Art. 261 Cod Fiscal Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 261 Reguli generale (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. (2) Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local...

Citeste mai mult...

Art. 262 Cod Fiscal Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 262 Scutiri Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru: a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora; b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul...

Citeste mai mult...

Art. 263 Cod Fiscal Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 263 Calculul taxei (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu...

Citeste mai mult...

Art. 264 Cod Fiscal Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 264 Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport (1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. (2) În cazul unui mijloc de transport care...

Citeste mai mult...

Art. 265 Cod Fiscal Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 265 Plata taxei (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o...

Citeste mai mult...