Cauta in aceasta categorie:

7. Aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă Necesitatea punerii în discuţia părţilor a excepţiilor absolute care trebuie invocate de instanţă chiar şi din oficiu

Prin încheierea civila  din 20.03.2012 pronuntata în dosar nr. 3143/307/2010 Judecatoria Sighetu Marmatiei dispune lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 2319/27.09.2011 pronuntata în dosar 3143/307/2010 al Judecatoriei Sighetu Marmatiei, urmând a se retine ca penalitatile de întârziere datorate de pârâti în solidar reclamantei B. D. sunt în cuantum de 1% pe zi. Împotriva încheierii ...

Citeste mai mult...

Sentinţa civilă Nr. 1332

Dosar nr. 1209/201/2009 pretenţii R O M Â N I A JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1332 Şedinţa publică de la 02 Iulie 2009 Completul compus din: PREŞEDINTE DS Grefier AMT * Pe rol soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamantul CG din...

Citeste mai mult...

Recurs civil. Stabilirea cadrului procesual. Principiul rolului activ si principiul disponibilităţiif

3.Recurs civil. Stabilirea cadrului procesual. Principiul rolului activ si principiul disponibilităţii. Dosar 3325/223/2011 Asupra cauzei de faţă constată următoarele: Prin cererea formulată la data de 28.07.2011 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Drăgăşani sub nr. /223/2011, reclamanta K. E., în contradictoriu cu pârâta Comisia Locală de Fond Funciar ...., a solicitat instanţei ca...

Citeste mai mult...

Drept civil – proprietate privata

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 08.02.2008 sub nr. 544/204/2008, reclamantii BI si BE au chemat in judecata pe pârâta com Brebu prin Primar, solicitand instantei ca, prin hotararea ce va pronunta, sa constate ca sunt proprietari ai suprafetei de teren...

Citeste mai mult...

Drept civil – Ordin de protecţie – Proporţionalitatea aplicării măsurilor prev. de Legea nr. 217/2003 – obligaţii sau interdicţii -în funcţie de gravitatea faptelor comise

JUDEŢUL PRAHOVA JUDECĂTORIA CÂMPINA Judecător: Elena Stănescu Materie: drept civil - Ordin de protecţie - Proporţionalitatea aplicării măsurilor prev. de Legea nr.  217/2003 - obligaţii sau interdicţii -în funcţie de gravitatea faptelor comise SENTINŢA CIVILĂ NR. 2725/28.09.2012   Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr....

Citeste mai mult...

Civil. Reziliere contract întreţinere. Sarcina probei. Art. 1169 Cod civil

Prin actiunea civila înregistrata la Judecatoria Oltenita sub nr. 3713/269/2009, reclamantul F a chemat în judecata pe pârâta D, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna rezilierea contractului de vânzare– cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr. 681/12.02.1997 încheiat de Biroul Notariatului Public Oltenita si obligarea pârâtei la plata...

Citeste mai mult...

Revizuire art.322 pct.5 Cod procedură civilă. înscris doveditor

În înţelesul art.322 pct.5 C.proc.civ., înscrisul doveditor pe baza căruia se poate cere revizuirea unei hotărâri trebuie să fi fost ”descoperit” după darea hotărârii, în sensul că el a existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere dar până în acel moment a fost reţinut de partea potrivnică sau nu a putut...

Citeste mai mult...

Răspundere civilă delictuală. Răspundere pentru fapta proprie. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Condiţii. Raport de prepuşenie.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR. 264/C DIN DATA DE 05.02.2008 Răspundere civilă delictuală. Răspundere pentru fapta proprie. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Condiţii. Raport de prepuşenie. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la 11.06.2007 reclamantul T. C. i-a chemat în judecată pe pârâţii SC  X SRL şi C. C. pentru...

Citeste mai mult...

Revizuire. Termen – art.324 alin.1 Cod procedură civilă

Potrivit dispoziţiilor art.324 alin.1 pct.3 cod procedură civilă, termenul de revizuire este de o lună şi  se va socoti, în cazurile prevăzute de art.322 pct.4, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea instanţei  penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului, ori  de hotărârea care a declarat fals înscrisul. Prin ...

Citeste mai mult...

Revizuire. Art.322 alin.1 pct.5 cod procedură civilă. Condiţii de admisibilitate.

Potrivit art.322 alin.1 pct.5 Cod procedură civilă, revizuirea unor hotărâri poate fi cerută dacă după pronunţarea acesteia s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea...

Citeste mai mult...

Soluţionarea amânării pronunţării în cauza civilă având ca obiect „plângere contravenţională oug 78/2000”

SENTINŢA CIVILĂ 6 Dosar nr. 1345/249/2009 SENTINŢA CIVILĂ NR.1120 din data de  22.12.2009 Pe rol soluţionarea amânării pronunţării în cauza civilă având ca obiect „plângere contravenţională OUG 78/2000”, plângere formulată de petenta S.C. Z. S.R.L. împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei  seria AA,  nr. 14295, dresat la data de...

Citeste mai mult...

Artaj succesoral. Interpretarea dispozitiilor art.921 Cod civil cu privire la revocarea unui testament anterior prin cel ulterior

1) Partaj succesoral. Interpretarea dispozitiilor art.921 Cod civil cu privire la revocarea unui testament anterior prin cel ulterior (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.12305/299/2007 - DECIZIA CIVILA NR.131/02.02.2010) Prin cererea înregistrata la data de 05.06.2007, pe rolul Judecatoriei...

Citeste mai mult...

Acţiune în revendicare. Art. 480 Cod civil, Legea nr. 10/2001. Art. 6 cedo. Inadmisibilitate

Acţiune în revendicare. Art. 480 Cod civil, Legea nr. 10/2001. Art. 6 CEDO. Inadmisibilitate. Acţiunea în revendicare  are ca obiect un imobil preluat de stat din patrimoniul autorului reclamanţilor apelanţi în temeiul  Decretului nr.225/1960, deci un imobil care cade sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr.10/2001. Acţiunea a fost promovată în 2010, ulterior...

Citeste mai mult...