Latură civilă. mod de soluţionare în cazul decesului inculpatului


2. LATURĂ CIVILĂ. MOD DE SOLUŢIONARE ÎN CAZUL DECESULUI INCULPATULUI

Decizia penală nr. 40/A/26 ianuarie 2004.

Prin sentinţa penală nr. 1609/2003 a Judecătoriei Deva, în baza art. 10 lit. g Cod proc. penală, s.-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului C.S. pentru infracţiunea prev. de art. 181 al. 1 Cod penal, făptuitorul decedând la 10 octombrie 2003.

 S-a constatat că partea vătămată PT a renunţat la constituirea de parte civilă, iar acţiunea Spitalului Judeţean  Deva  a fost respinsă,cu motivarea că poate uza de acţiune de drept comun în faţa instanţei civile împotriva moştenitorilor inculpatului.

În apelul părţii civile Spitalul Judeţean  Deva  sentinţa a fost desfiinţată cu trimitere spre rejudecare, întrucât constituirea de parte civilă s-a făcut înaintea citirii actului de sesizare a instanţei, conform  art. 15 Cod proc. penală, iar instanţa trebuia să introducă moştenitorii făptuitorului apoi să procedeze la judecarea în fond a cauzei, inclusiv a laturii civile.