Cauta in aceasta categorie:

Vătămare corporală gravă. încadrarea juridică în raport de modificarea adusă textului încriminator prin legea 169/2002

Inculpatul D.C. fost condamnat prin sentinţa penală nr.70 din 4.02.2003 a Judecătoriei Roman la o pedeapsă de 15 zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev.şi ped.de art.182 al.2 C.p., cu aplicarea art.99 C.p., art.74 lit.a şi 76 lit.d C.p., deoarece la data de 30 iunie 2002, a lovit cu piciorul partea...

Citeste mai mult...

Vătămare corporală. Lipsa nejustificată a părţii vătămate la două termene consecutive. Efecte.

Vătămare corporală. Lipsa nejustificată a părţii vătămate la două termene consecutive. Efecte. Prin sentinţa penală nr. 321 din 21 septembrie 2004, Judecătoria Murgeni a încetat procesul penal pornit împotriva inc. A.G. pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 181 Cod penal, la plângerea prealabilă a părţii vătămate B.G. ca urmare a lipsei nejustificate a...

Citeste mai mult...

Slutire. opinia medicului legist. schimbare de incadrare juridica

SLUTIRE. OPINIA MEDICULUI LEGIST. SCHIMBARE DE INCADRARE JURIDICA Sentinta penala nr. 719/01.04.2005 Cu adresa nr. 78570/18.08.2004 Postul de Politie Optasi Magura a inaintat Judecatoriei Slatina plangerea partii vatamate P.N. imoptriva inculpatului G.D. pentru a se efectua cercetari sub aspectul infractiunii prev de art 180 alin 2 c.p. Plangerea a fost inregistrata...

Citeste mai mult...

Lovituri cauzatoare de moarte. Schimbarea încadrării juridice în vătămare corporală.

Lovituri cauzatoare de moarte. Schimbarea încadrării juridice  în vătămare corporală prev. de art. 181 cod penal. Incertitudinea existenţei unei legături de cauzalitate între agresiunea comisă de inculpat şi rezultatul letal, profită acestuia  din urmă şi exclude întrunirea cumulativă a condiţiilor impuse, sub aspectul laturii obiective, de art.183 cod penal. Secţia penală –...

Citeste mai mult...

Art.182 al.2 cod penal

Art.182 al.2 cod penal Prin sentinta penala nr. 16/16.01.2006 a Judecatoriei Corabia, judetul Olt, s-a respins cererea partii vatamate D.T.privind schimbarea incadrarii juridice a faptei din art.182 al.2 cod penal, in infractiunea prevazuta de art.20 rap.la art.174,175 lit.”i” cod penal, ca neantemeiata , precum si cererea formulata de inculpatul C.N., privind schimbarea incadrarii...

Citeste mai mult...

Prin sentinţa penală nr.1810/14.09.2006 pronunţată în dosarul nr. 11336/301/2006, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a trimis în baza art. 285 C.p.p. rap. la art. 279 alin.2 C.p.p. şi art. 197 al.2 C.p.p. cauza având ca obiect plângerea prealabilă fo…

Prin sentinta penala nr.1810/14.09.2006 pronuntata în dosarul nr. 11336/301/2006, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a trimis în baza art. 285 C.p.p. rap. la art. 279 alin.2 C.p.p. si art. 197 al.2 C.p.p. cauza având ca obiect plângerea prealabila formulata de partea vatamata E.O.A. împotriva inc. T.C. pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 180 al.2 C.p,...

Citeste mai mult...

Principiul neagravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac, consacrat de art. 372 Cod proc. penală, se aplică şi în cazul rejudecării cauzei în fond, după ce prima hotărâre a fost desfiinţată în apelul exclusiv al inculpatului şi al părţil…

Prin rechizitoriul nr. 1064/P/2003 din 11.11.2003 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de vătămare din culpă prev. de art 184 alin. 1 şi 3 Cod penal. La prima judecată în fond, prin sentinţa penală nr. 964/31.03.2004 a Judecătoriei Focşani, pe latură...

Citeste mai mult...

Drept procesual penal. Incetarea procesului penal in temeiul art. 284 1 cpp, in conditiile in care partea vatamata era reprezentata de avocat. Casarea cu trimitere spre rejudecare

Drept procesual penal. Încetarea procesului penal în temeiul art. 284 1 Cod proc. penala, în conditiile în care partea vatamata era reprezentata de avocat. Casarea cu trimitere spre rejudecare. Decizia penala 216/20 octombrie 2006 Prin plângerea prealabila înregistrata la Judecatoria Macin sub nr. 71/2006, partea vatamata P.N. l-a chemat în...

Citeste mai mult...

Condamnarea inculpatului pentru infractiunea prevazuta de art. 220 cp, fara a indica aliniatul art. 220 care incrimineaza fapte. Acte proceduraleefectuate cu nerespectarea dreptului de aparare. Casarea cu trimitere spre rejudecare

Condamnarea inculpatului pentru infractiunea prevazuta de art. 220 Cod penal, fara a indica aliniatul art. 220 care încrimineaza  fapte. Acte procedurale efectuate cu nerespectarea dreptului la aparare. Casarea cu trimitere spre rejudecare. Decizia penala 238/17 noiembrie 2006 Persoana vatamata F.M a solicitat tragerea la raspundere penala a faptuitorilor P.P si P.A, sub...

Citeste mai mult...

Lovirea sau alte violenţe. Aplicarea unei pedepse de 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, prin intermediul Serviciului de Probaţiune, este justificată faţă de numărul de zile de îngrijiri medicale foarte ridicat, mod…

Prin sentinţa penală nr. 2527/21.11.2006 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus în baza art.180 alin.2 CP condamnarea inculpatului P. D. la  4 luni inchisoare. In baza art. 86 ind.1 CP  s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe un termen de incercare de 2 ani si 4 luni, conform art. 86...

Citeste mai mult...

Purtare abuzivă. Achitare în baza dispoziţiilor art. 10 lit. d din Codul de procedură penală. Lipsa calităţii de funcţionar public a agenţilor de pază angajaţi ai societăţii private

1.Purtare abuzivă. Achitare în baza dispoziţiilor art. 10 lit. d din Codul de procedură penală. Lipsa calităţii de funcţionar public a agenţilor de pază angajaţi ai societăţii private (Decizia penală nr. 54/22.01.2007) Prin sentinţa penală nr. 3918/16.09.2005 pronunţată de Judecătoria Iaşi şi confirmată de Tribunalul Iaşi prin decizia penală nr. 335/2.05.2006, inculpaţii...

Citeste mai mult...

Vătămare corporală. Greşita apreciere a probelor. Condamnare după achitare.

Vătămare corporală.Greşita apreciere a probelor. Condamnare după achitare. (D.p.56/A/14 februarie 2007 a Tribunalului Bihor). Prin sentinţa penală nr. 2319 din 16.12.2005 pronunţată de Judecătoria Oradea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c cod procedură penală, a achitat pe inculpatul B.F..N. sub aspectul săvârşirii...

Citeste mai mult...

Starea de provocare – condiţie obligatorie pentru a putea constitui circumstanţa atenuantă legală prev. de art. 73 lit. b Cod penal

Domeniu: Drept penal Tip: sentinţă Nr./data: 110/05.03.2007 Autor: Judecătoria Adjud Starea de provocare – condiţie obligatorie pentru a putea constitui circumstanţa atenuantă legală prev. de art. 73 lit. b Cod penal Prin rechizitoriul Parchetului de pe lingă Judecătoria Adjud nr. 540/P/2006 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale...

Citeste mai mult...

Soluţie de achitare

La data de 04.05.2006 a  fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi plângerea  formulată de partea  vătămată Mihalache Daniela- Magdalena ( fostă Teodorescu) prin care s-a solicitat condamnarea inculpatului Teodorescu Gabriel  Valentin pentru săvârşirea a 2  infracţiuni  prev. de  art.180 alin.2 C.p. În motivare a  arătat că  în datele de 27.04.2006 şi...

Citeste mai mult...