Purtare abuzivă. Achitare în baza dispoziţiilor art. 10 lit. d din Codul de procedură penală. Lipsa calităţii de funcţionar public a agenţilor de pază angajaţi ai societăţii private


1.Purtare abuzivă. Achitare în baza dispoziţiilor art. 10 lit. d din Codul de procedură penală. Lipsa calităţii de funcţionar public a agenţilor de pază angajaţi ai societăţii private

(Decizia penală nr. 54/22.01.2007)

Prin sentinţa penală nr. 3918/16.09.2005 pronunţată de Judecătoria Iaşi şi confirmată de Tribunalul Iaşi prin decizia penală nr. 335/2.05.2006, inculpaţii P.D. şi P.S. au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 189 alin. 2, art. 181 şi art. 250 alin. 2 Cod penal.

Au fost admise recursurile declarate de inculpaţi şi au fost achitaţi pentru săvârşirea infracţiunii de „purtare abuzivă”, faptă prevăzută de art. 250 alin. 2 Cod penal (art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală).

La data comiterii faptelor – 9 februarie 2003 – inculpaţii aveau funcţia de şef birou operativ şi, respectiv, agent de pază la societatea privată de pază S.C. „PROEXPERT” S.R.L. Iaşi şi nu aveau calitatea de subiect activ calificat pentru săvârşirea infracţiunii de „purtare abuzivă”, respectiv calitatea de funcţionar public.

Organizarea societăţilor specializate de pază este reglementată în prezent de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor. Această lege abrogă dispoziţiile Legi nr. 18/4 aprilie 1996 care în art. 28 prevedea că personalul de pază este asimilat, pe timpul executări serviciului, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.

Legea nr. 333/2003 nu cuprinde nici o dispoziţie similară cu cea citată şi abrogată prin noile dispoziţii legale.

Stabilirea calităţii de funcţionar public este o problemă de ordine publică şi se stabileşte prin lege. Conform Legii nr. 333/2003 care a fost ulterior modificată şi completată parţial prin O.U.G. nr. 16 din 9 martie 2005 şi aprobată prin Legea nr. 151/2005, personalul de pază nu mai este asimilat persoanelor care îndeplinesc o funcţie publică, prin abrogarea dispoziţiei care prevedea această calitate.

Prin urmare, inculpaţii nu au calitatea de funcţionar public şi lipsindu-le calitatea de subiect activ calificat lipseşte un element constitutiv al infracţiunii de „purtare abuzivă” sub aspectul laturii obiective.