Cauta in aceasta categorie:

Contestaţie la executare. Greşita reţinere a intervenirii prescripţiei.

Curtea de Apel Oradea Secţia penală şi pentru cauze cu minori Contestaţie la executare. Greşita reţinere a intervenirii prescripţiei. Emiterea unui mandat european de arestare în vederea punerii în executare a unei pedepse privative de libertate întrerupe cursul prescripţiei executării pedepsei, care la rândul său a fost întrerupt de arestarea...

Citeste mai mult...

5. Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti reprezentând drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă Potrivit art. 278 Cod procedură civilă, pct.1, hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect plata salarii…

Prin sentinta civila nr. 2941/21.03.2012 pronuntata în dosarul nr. 13213/182/2011, Judecatoria Baia Mare a admis contestatia la executare formulata de C. T. T. în contradictoriu cu intimata G. A. D., si a dispus anularea tuturor formelor de executare întocmite în dosar executional nr. 658/2011 . A luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de...

Citeste mai mult...

Contetaţie la executare

Dosar nr. 38772/3/2012 ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCURESTI –SECTIA A II A PENALA SENTINŢĂ PENALĂ NR. 875/F Şedinţă publică din data de 12.12.2012 Tribunalul constituit din : PRESEDINTE  - IP GREFIER – IV ..................... Ministerul Public –Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-...

Citeste mai mult...

Excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare

Asupra recursului civil de faţă, constată: Prin sentinţa civilă nr. 955/4.05.2012 pronunţată de Judecătoria Mediaş s-a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare şi s-a respins ca tardivă contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC A. S.A. PRIN ADM. JUD. R.  în contradictoriu cu intimata ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE MEDIAŞ PRIN REPREZENTANT DIRECŢIA GENERALĂ...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. suspendare executare sentinţă de deschidere a procedurii generale de insolvenţă. inadmisibilitate. art.8 alin.4 şi 5 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. SUSPENDARE EXECUTARE SENTINŢĂ DE DESCHIDERE A PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENŢĂ. INADMISIBILITATE.  -art.8 alin.4 şi 5 din Legea nr.85/2006. Decizia nr.705/C/07.11.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II – a civilă, de contencios...

Citeste mai mult...

Renunţarea la judecarea contestaţiei la executare. Obligarea părţilor la plata c/val. expertizei efectuată în cauză anterior renunţării

Asupra recursului civil de faţă constată: Prin sentinţa civilă nr. 4438/14.X.2012 pronunţată de Judecătoria Sibiu s-a luat act de renunţarea  la  judecarea  contestaţiei la executare formulată de S.C. H. I. SRL. Validează decontul privind justificarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea raportului de expertiză depus la dosar de expert  L. D. I. ...

Citeste mai mult...

Contestatie la executare. Obligarea organului de executare la continuarea executarii silite a unui bun imobil aflat în coproprietate devalmasa

Contestatie la executare Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.08.2014, sub numar dosar 26176/254/2014, reclamanta Asociatia de Proprietari (...) a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatii B.E.J. „(...)”, G.M. si G.E., solicitând ca instanta sa dispuna: -în principal, obligarea organului de executare la continuarea...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. părţi parţiale invocate de contestator efectuate anterior începerii executării silite

Prin contractul de împrumut cu garanţie imobiliară autentificat sub nr. 3XX/2012 la BNP XX intimata SNL  a împrumutat contestatoarea S.C. O S.R.L. cu suma de 120 000 lei în vederea folosirii în scopul desfăşurării activităţii specifice, sumă ce urma a  fi restituită cel mai târziu la 24.08.2012. În vedere garantării împrumutului, prin acelaşi...

Citeste mai mult...

Ordonanta Presedintiala. Anularea formelor de executare. Inadmisibilitate.

S.C. 601/22.06.2009 – Ordonanta Presedintiala. Anularea formelor de executare. Inadmisibilitate. Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 04.06.2009 sub nr.(…), reclamanta D.E.E. a solicitat in contradictoriu cu piritul B.I., ca pe calea ordonantei presedintiale sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare incepute in dosarul nr.(…) al BEJ M.R., precum si...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

Analizând actele cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele: In fapt, prin sentinţa civilă nr. 14024/29.06.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 1335/299/2009 (filele 61-62), contestatorul a fost obligat la plata către intimat a sumelor efectiv poprite în dosarul de executare al BEJ B.F.. La data de 12.09.2013, intimatul...

Citeste mai mult...

Acte de executare emise de autorităţile germane de tragere la răspundere a reprezentantei contestatoarei

Asupra recursului de faţă, instanţa reţine următoarele : Prin sentinţa civilă nr. 8008/2012 a Judecătoriei Sibiu, s-a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea M C. în contradictoriu cu intimata DGFP a judeţului Sibiu, Agenţia Naţională. Din actele de executare silită rezultă faptul că Oficiul Financiar Ch. Sud Germania a...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Contestaţie la executare. Calitatea de terţ la executarea silită şi termenul de introducere a contestaţiei la executare. Calitate procesuală pasivă dedusă implicit din coroborarea Legii 18/1991 cu Legea 215/2001 şi cu art. 274 Cod

Drept procesual civil. Contestaţie la executare. Calitatea de terţ  la executarea silită şi termenul de introducere  a contestaţiei la executare. Calitate procesuală pasivă dedusă implicit din coroborarea Legii 18/1991 cu Legea 215/2001 şi cu art. 274 Cod procedură civilă. Problema executării silite a unui titlu executoriu obţinut de creditoare în contradictoriu cu...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare – măsuri asiguratorii

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria M... împotriva sentinţei penale nr. ....... pronunţată de Judecătoria M... în dosarul nr........... La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimatul-contestator B.D.V., lipsă fiind intimatul SC Complexul Energetic Turceni SA- Direcţia  Minieră Jilţ. Procedura completă. S-a făcut...

Citeste mai mult...

Infracţiune continuată. Acte de executare la intervale scurte de timp. Infracţiune simplă.

Infracţiune continuată. Acte de executare la intervale scurte de timp. Infracţiune simplă. Unitatea legală a infracţiunii continuate, reglementate de prevederile art. 41 alin. 2 din Codul penal, deşi presupune, sub aspect obiectiv, o pluralitate de acte de executare, nu orice astfel de pluralitate face ca întregul context factual să fie calificat ca o...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Creanţe bugetare. Persoana fizică autorizată radiată. Patrimoniu de afectaţiune.

Prin cererea înregistrată la data de 27.02.2013 sub număr de dosar 7119/245/2013 contestatorul C. R. a formulat contestaţia la executare, solicitând anularea măsurilor de executare, anularea somaţiei de executare, cu obligarea creditorului  la plata cheltuielilor de judecată. În motivare, contestatorul a arătat că la data de 12.02.2013 i-a fost comunicată somaţia şi titlul...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare în materie contravenţională – prescrierea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

Prin  contestaţia  înregistrată  la  Judecătoria  Tecuci din  09.08.2013,  Biroul  Executări  Contravenţionale al  instanţei  a  solicitat a  se costata  prescrisă  executarea  sancţiunii  cu  muncă  în  folosul comunităţii,  aplicată  contravenientului  T  P,  prin  sentinţa  civilă  nr.1593/29.06.2011, precum şi  anularea  mandatului  nr.202/2011/27.07.20112 .  In motivare s-a  arătat  că, prin sentinţa  civilă nr.1593/29.06.2011  a  Judecătoriei  Tecuci,  s-a...

Citeste mai mult...