Cauta in aceasta categorie:

Condiţii de admisibilitate ale cererii de ordonanţă preşedinţială în cazul obligaţiilor de a face.

Desi, în principiu, o obligatie de a face nu poate fi dispusa prin ordonanta presedintiala, o asemenea cerere este admisibila  atunci când masura se impune pentru înlaturarea efectelor unor actiuni la care pârâtul nu era îndreptatit, având în vedere si natura bunurilor în legatura cu care se solicita luarea masurii vremelnice. Reclamantul G.P....

Citeste mai mult...

Cerere de ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate.

Prin actiunea înregistrata la aceasta instanta sub nr.74/85/2009, asa cum a fost precizata oral la termenul de judecata din 16.01.2009, reclamanta DGASPC  a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii M.C. si V.E., ca pe cale de ordonanta presedintiala, instanta sa dispuna înlocuirea masurii plasamentului la asistent maternal profesionist, dispusa prin sentinta civila nr. 1043/2007 a...

Citeste mai mult...

Plângere penală. Condiţii

Plângere penală. Condiţii. C.pr.pen. , art. 283, C. pen., art. 184, al.5 Cererea părţilor vătămate prin care s-au constituit părţile civile în cauză, solicitând despăgubiri materiale şi morale, precum şi cheltuieli efectuate cu avocatul ales şi în care fac referiri cu privire la infracţiunea pentru care este cercetată inculpata, constituie...

Citeste mai mult...

Litigii cu profesionişti . Dizolvare societate. Condiţii

Cuprins pe materii: Litigii cu profesionişti . Dizolvare societate. Condiţii art. 2 alin. 1 lit. g din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European, art. 237 din Legea 31/1990, Legea nr. 105/1992. Tribunalul a constatat că, societatea pârâtă nu a depus la ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi dovada sediului de desfăşurare a...

Citeste mai mult...

Revizuire. Art.322 alin.1 pct.5 cod procedură civilă. Condiţii de admisibilitate.

Potrivit art.322 alin.1 pct.5 Cod procedură civilă, revizuirea unor hotărâri poate fi cerută dacă după pronunţarea acesteia s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea...

Citeste mai mult...

Obligaţii de întreţinere. Majorare pensie de întreţinere. Condiţii privind debitorul obligaţiei de întreţinere. Cuantumul obligaţiei de întreţinere

1. Obligaţii de întreţinere. Majorare pensie de întreţinere. Condiţii privind debitorul obligaţiei de întreţinere. Cuantumul obligaţiei de întreţinere. Codul familiei, art.94, alin.1 Potrivit art.94 alin.1 din Codul familiei, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti. Instanţa a considerat, în...

Citeste mai mult...

Hotărâre aga. Condiţii de validitate

Hotărâre AGA. Condiţii de validitate Potrivit dispoziţiilor art.125 alin.1 LSC, „Acţionarii pot participa  şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. O procură care acordă reprezentantului putere discreţionară de vot pentru anumite probleme înscrise pe ordinea de zi sau pentru probleme din afara ordinii...

Citeste mai mult...

Condiţii de admisibilitate pentru emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată. Obligaţie de plată a unei sume de bani asumată printr-un contract scris, însuşit prin semnătură.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea S.C. A. R. A. V.I.G. S.A. a chemat în judecată pe debitoarea P. L., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acesteia, pentru suma de 581 lei, actualizată în raport de rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective. În motivarea...

Citeste mai mult...

Pretentii comerciale. Excepţia de neexecutare a contractului, condiţii şi efecte.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 10595/30.09.2010 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti sub nr. 3085/301/2010, reclamanta S.C. I… S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. D... S.R.L. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să oblige pârâta la plata sumei de 4.846,68 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate şi a sumei...

Citeste mai mult...

Hotărârea adunării generale a asociaţilor. Condiţii de convocare. Excluderea unui asociat. Consecinţe

Hotărârea adunării generale a asociaţilor. Condiţii de convocare. Excluderea unui asociat. Consecinţe Legea nr. 31/1990 republicată, art. 132, art. 195, art. 223 Legea societăţilor comerciale stabileşte un termen maxim în care poate fi atacată o hotărâre a adunării generale, neexistând nicio reglementare care să interzică sesizarea instanţei cu o acţiune în anulare...

Citeste mai mult...

Uzucapiune.condiţii generale interventirea posesiei

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Neamţ sub nr.1202 din 7.05.2004 reclamanţii A.P. şi A.A. au chemat în judecată pe pârâţii A.Gh.E., A.C., A.G., A.T. şi A.M (moştenitorii defunctului A.Gh.Ghe., fratele reclamantului A.P.) în contradictoriu cu care a solicitat să se constate că au dobândit un drept de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1.800...

Citeste mai mult...

Revizuirea hotărârilor. Temeiul de drept. Condiţii.

Revizuirea hotărârilor. Temeiul de drept. Condiţii. Din text rezultă clar că, dispoziţiile potrivnice trebuie să existe în dispozitivul hotărârii, în aşa fel încât să nu fie posibilă executarea lor simultană ( în primul caz). Pe această cale, se  pot remedia greşelile cunoscute în literatura juridică sub denumirea de ultra petita ( acordarea...

Citeste mai mult...

Revizuire. Invocarea art.322 pct.7 Cod procedură civilă. Condiţii.

Posibilitatea de a se cere revizuirea în temeiul art.322 pct.7 Cod procedură civilă este supusă între altele, condiţiei ca hotărârile potrivnice să conţină elemente caracteristice existenţei lucrului judecat, iar raţiunea reglementării izvorăşte din necesitatea de a se înlătura nelegalitatea  comisă ca urmare a soluţionării aceleiaşi cauze prin două hotărâri, în mod diferit,...

Citeste mai mult...

Acţiune în uzucapiune admisă, condiţii cerute pentru a prescrie, situaţie în care anterior s-a solicitat reconstituirea proprietăţii

Prin acţiunea adresata acestei instanţe si înregistrata sub nr. 1489/225/26.02.2007 reclamantul A solicită ca prin hotărâre judecătoreasca data in contradictoriu cu pârâtele B si C să se constate ca este proprietarul terenului in suprafaţa de 38 ari teren arabil situat in intravilanul satului E comuna F. In motivare reclamantul arata ca in anii...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă. Caracterele posesiei. Posesie Clandestină. Detenţie precară.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR. 504/C DIN DATA DE 06.03.2008 Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă. Caracterele posesiei. Posesie Clandestină. Detenţie precară. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 1560 din 29.09.2006 reclamantul M.G. i-a chemat în judecată pe pârâţii Consiliul local Mangalia şi municipiul...

Citeste mai mult...

Succesiuni. Certificat de calitate de moştenitor. Condiţii de emitere. Efecte

Succesiuni. Certificat de calitate de moştenitor. Condiţii de emitere. Efecte Legea nr. 36/1995, art. 84 C.civ., art.650 Potrivit dispoziţiilor art. 84 din Legea nr. 36/1995 se poate emite certificat de calitate de moştenitor dacă nu s-a făcut dovada existenţei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesită operaţii de...

Citeste mai mult...

Revizuire în materie penală.condiţii de admisibilitate, categoria hotărârilor ce pot fi revizuite

Dosar nr. 2285.2/225/2006 Examinând cererea formulată instanţa apreciază că aceasta este inadmisibilă, întrucât, în raport cu prevederile art.393 şi art.394 cod procedură penală, pot fi supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti definitive prin care a fost rezolvat fondul cauzei, printr-o soluţie de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, iar hotărârile pronunţate...

Citeste mai mult...

Revizuire. Art. 322 pct. 9 C.proc.civ. Condiţii

Revizuire. Art. 322 pct. 9 C.proc.civ. Condiţii C.proc.civ.,art. 322 pct.9 Potrivit art. 322 pct. 9 C. pr. civ. revizuirea poate fi admisă dacă sunt îndeplinite trei condiţii, astfel: Curtea Europeană a Drepturilor Omului să fi constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale garantate de Convenţie datorată unei hotărâri judecătoreşti; consecinţele grave...

Citeste mai mult...