Cauta in aceasta categorie:

Pensie de întretinere.Stabilire cuantum la venitul minim pe economie în situatia în care persoana obligata la plata pensiei de întretinere obtine venituri mai mici decât venitul minim pe economie

Pensie de întreţinere.Stabilire cuantum la venitul minim pe economie în situaţia în care persoana obligată la plata pensiei de întreţinere obţine venituri mai mici decât venitul minim pe economie.  În situaţia în care cel care urmează să fie obligat la plata pensiei de întreţinere nu realizează venituri, baza de calcul asupra căreia se...

Citeste mai mult...

Prin cererea inregistrata sub nr.6883/C/2004 reclamantul l.m. a solicitat in contradictoriu cu parata l.f., reducerea pensiei de intretinere stabilita in sarcina lui prin s.c. 10476/2002 a Judecatoriei Galati, motivat de faptul ca i s-a nascut cel d…

Prin cererea inregistrata sub nr.6883/C/2004 reclamantul L.M. a solicitat in contradictoriu cu parata L.F.,  reducerea pensiei de intretinere stabilita in sarcina lui prin s.c. 10476/2002 a Judecatoriei Galati, motivat de faptul ca i s-a nascut cel de-al doilea copil. Prin s.c.4428/25.08.2004 Judecatoria Galati a admis cererea si a dispus reducerea cotei procentuale de...

Citeste mai mult...

Legea nr. 19/2000. recalcularea drepturilor de pensie. adaugarea ca stagiu asimilat a studiilor universitare

10. LEGEA NR. 19/2000. RECALCULAREA DREPTURILOR DE PENSIE. ADAUGAREA CA STAGIU ASIMILAT A STUDIILOR UNIVERSITARE Prin sentinta civila nr. 1669 din 22.11.2004, Tribunalul Suceava a respins, ca nefondata, contestatia formulata de P. S. impotriva deciziei de imputare nr. 20013 din 24.04.2004, emisa de intimata Casa Judeteana de Pensii Suceava, cu motivarea ca reclamantul...

Citeste mai mult...

Legea nr. 19/2000. revizuirea drepturilor de pensie

14. LEGEA NR. 19/2000. REVIZUIREA DREPTURILOR DE PENSIE Tribunalul Suceava, prin sentinta civila nr. 1025 din 8 noiembrie 2004, a admis exceptia de tardivitate a actiunii formulata de reclamantul B. Gh.T., in contradictoriu cu Casa Judeteana de Pensii Suceava, cu consecinta respingerii actiunii. Curtea de Apel Suceava, prin decizia nr. 216 din...

Citeste mai mult...

Doasar 1547/2005

Deliberând asupra recursurilor, constata urmatoarele: Prin sentinta civila nr.212/19.01.2005, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.8560/AS/2004 s-a fost admisa în parte contestatia formulata de contestatorul G.R.M., în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a...

Citeste mai mult...

Pensia de urmaş. Acordare pe perioada în care beneficiarul acesteia urmează învăţământul postuniversitar

Prin contestaţia formulată de  contestatoarea A.A. s-a solicitat anularea deciziei nr. 1 din 27.01.2005 emisă de  C.J.P. prin care a fost obligată să restituie suma de 13.375.804 lei pensie de urmaş necuvenit încasată pe perioada 1.10.2003 – 30.09.2005. Intimata şi-a motivat decizia de  imputare pe considerentul că contestatoarea a urmat o formă de...

Citeste mai mult...

Pensie de întretinere. Majorare.

Pensie de întretinere. Majorare. Prin cererea înregistrata pe rolul instantei reclamanta I.A. a chemat în judecata pe pârâtul I.C. solicitând ca, în contradictoriu cu autoritate tutelara din cadrul Primariei  6 Bucuresti, sa se dispuna obligarea acestuia la plata unei pensii de întretinere majorate în favoarea minorului I.V. În motivarea actiunii, scutita...

Citeste mai mult...

Decizie de pensionare. Sporuri cu caracter permanent.

2. Decizie de pensionare  - Sporuri cu caracter permanent - Decizia civilă nr.324/15.05.2006 a Curţii de Apel Galaţi   Prin contestaţia formulată şi înregistrată  sub nr.5718/29.11.2002 la Tribunalul Galaţi,contestatorul Psegalinschi Alexe  a solicitat în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Galaţi,anularea deciziei de pensie nr. 180891 din 8.10.2002 şi recalcularea...

Citeste mai mult...

Decizie de pensionare. Pensie anticipata parţial

Decizie de pensionare. Pensie anticipata parţial. Neluarea în calcul stagiului de cotizare a perioadelor asimilate. Potrivit art.50 alin 1 din Legea nr.19/2000 la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţial nu se au in vedere perioadele asimilate conform prev art.38 alin. 1 lit.b si c. Aceste perioade urmează a fi...

Citeste mai mult...

I.magistrat. nelegalitatea deciziei de revizuire a cuantumului pensiei de serviciu. neretroactivitatea legii civile. consecinţe

Prin acţiunea adresată Tribunalului Suceava – Secţia civilă şi înregistrată la data de 30.01.2006, reclamanţii: B. M.,ş.a.  au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi Ministerul Finanţelor Publice, obligarea pârâţilor la...

Citeste mai mult...

Deciziei de suspendare a platii pensiei in baza art.32 din legea 19/2000.Recuperarea sumelor incasate cu titlu de pensie in baza art.187 din Legea 19/2000.

Deciziei de suspendare a platii pensiei in baza art.32 din legea 19/2000.Recuperarea sumelor incasate cu titlu de pensie in baza art.187 din Legea 19/2000. Prin cererea inregistrata sub numarul 2243/C/2006 petentul G.M. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 20083/18.05.2006 emisa de Casa Judeteana de Pensii Olt,solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta...

Citeste mai mult...

Raportat la prevederile art. 2 alin. 2 din o.g. nr. 1/12.01.2006 potrivit cărora „sumele care fac obiectul prevederilor art. 27 alin. 2 din legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aferente perioadelor anterioare datei de 1.01…

Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani la data de 16.12.2005, reclamanta B.D. a chemat în judecată pe pârâtele S.C. „P.” S.A. Dorohoi şi A.J.O.F.M. Botoşani, solicitând ca prima pârâtă să fie obligată să-i elibereze carnetul de muncă completat până la data concedierii şi să-i plătească indemnizaţia restantă pentru incapacitate temporară de muncă, iar ambele pârâte...

Citeste mai mult...

Încetarea de drept a contractului individual de muncă la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare nu presupune obligaţia angajatorului de îndeplinire a vreunei formalităţi ori de em…

Încetarea de drept a contractului individual de muncă la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare nu presupune obligaţia angajatorului de îndeplinire a vreunei formalităţi ori de emitere a unui act de constatare în acest sens Decizia  nr.739/14.11.2006 Prin sentinţa civilă nr.961/14.04.2006 pronunţată de...

Citeste mai mult...

Sistarea reţinerilor lunare din pensie pe cale de ordonanţă preşedinţială – Condiţii de admisibilitate.

Prin decizia civilă nr.710/R/24.11.2006 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi - Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale  a fost admis recursul declarat de pârâtul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE – prin DIRECŢIA LEGISLAŢIE ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ Bucureşti, cu sediul în sector 5, str. Izvor nr. 3-5 împotriva sentinţei civile nr. 673/07.09.2006 pronunţată de Tribunalul Vrancea...

Citeste mai mult...

Decizie de pensionare. Contestaţie. Nelegalitate a sentinţei instanţei de fond care a apreciat că nu se poate lua în calculul pensiei activitatea desfăşurată de contestator în perioada 1964-1977 ca şi cooperator în sectorul zootehnic dintr-o unitat…

Prin cererea adresată Tribunalului Suceava, înregistrată sub nr. 2448/C din 8 mai 2006,  contestatorul C. Gh. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii, să se dispună anularea deciziei nr. 80 din 7 februarie 2006, prin care  s-a stabilit în sarcina sa un debit în...

Citeste mai mult...

Litigii de asigurări sociale. Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, în cazul persoanelor care au lucrat cel puţin 15 ani în grupa i de muncă – zona i de expunere la radiaţii şi s-au pensionat anterior…

Litigii de asigurări sociale. Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, în cazul persoanelor care au lucrat cel puţin 15 ani în grupa I de muncă – zona I de expunere la radiaţii şi s-au pensionat anterior datei de 1.04.2001. H.G. nr.407/1990, art.4 H.G. nr.550/2005, art.1 ...

Citeste mai mult...

Includerea în veniturile debitorului pensiei de întreţinere a salariilor compensatorii.

7. Includerea în veniturile debitorului pensiei de întretinere a salariilor  compensatorii.  Prin sentinta civila 8165/14.12.2006  a  judecatoriei Târgu-Jiu, a ost  admisa  actiunea  de  reducere pensie  de  întretinere  formulata  de  reclamantul B. I. si a  fost respinsa cererea  reconventionala de  majorare pensie formulata  de  pârât reducându-se pensia  de  întretinere  stabilita prin sentinta  civila 6061/2004...

Citeste mai mult...

Pensie pentru limita de vârsta. Modalitate de calcul. Aplicarea dispozitiilor art. 76-78 din legea nr. 19/2000.

A.G. a declarat recurs la data de 22 noiembrie 2006 împotriva sentintei civile nr. 2729 din 10 octombrie 2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea, pe care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie. În fapt, prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata sub nr. 1322/2006, A.G. a formulat contestatie împotriva deciziei nr. 102477 din 8...

Citeste mai mult...

Obligaţia de întreţinere între soţii divorţaţi. Articolul 41 din Codul familiei

2.Obligaţia de întreţinere între soţii divorţaţi. Articolul 41 din Codul familiei Art. 41 alin. 2-5 din Codul familiei reglementează obligaţia de întreţinere între soţii divorţaţi, situaţia în care există obligaţia de întreţinere fiind starea de nevoie cauzată de incapacitatea de muncă, care a intervenit înainte, în timpul căsătoriei sau în decurs de un...

Citeste mai mult...