Reprezintă pătrunderea fără drept în casa sau curtea acesteia, fără acordul persoanei care le foloseşte. Este infracţiune şi refuzul de a le părăsi la cererea persoanei respective.Fapta este mai gravă dacă este comisă pe timpul nopţii, de o persoană înarmată sau care minte cu privire la calitatea sa. De exemplu, o persoană care pretinde că este coleg de serviciu cu părintele său.
Organele legii trebuie sesizate cu plângere în termen de 3 luni.