Reprezintă fapta prin care o persoană ameninţă o altă persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei sau a altei persoane, dacă aceasta îi produce o stare de temere, de îngrijorare. Victima trebuie să depună plângere în 3 luni.