Prin lovire sau alte violenţe se înţelege situaţia în care o persoană produce suferinţe unei alte persoane prin diferite moduri ca: îmbrâncire, împingere, trântire sau prin folosirea
unor obiecte dure. În caz de rănire, leziunile astfel produse nu trebuie să necesite mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale. În situaţia de lovire sau alte violenţe, victima trebuie să meargă la Poliţie pentru a face o reclamaţie (plângere) împotriva celui care a lovit-o şi care trebuie pedepsit, în maxim 3 luni de la săvârşirea faptei.

Plângerea poate fi ulterior retrasă de către victimă. Nu trebuie uitat faptul că, dacâ-l iartă pe cel care a lovit-o, acesta nu mai poate fi pedepsit pentru ceea ce a făcut, oricând putând s-o lovească din nou, pe ea sau pe alţii.