Cauta in aceasta categorie:

INFRACŢIUNEA DE NERESPECTARE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI. SUBIECT ACTIV AL INFRACŢIUNII Infracţiuni

În speţă, încheierea de şedinţă din data de 23.08.2005 a Judecătoriei Cîmpulung Moldovenesc, prin care s-a amânat pronunţarea la data de 31.08.2005, precum şi celelalte încheieri de amânare a pronunţării, nu sunt semnate de preşedintele completului de judecată, ceea ce echivalează cu lipsa acestora, fapt ce atrage nulitatea absolută a hotărârii în conformitate cu...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de nerespectare a contractului de consignaţie. Principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac.

Prin sentinţa penală nr. 181 din 29 ianuarie 2001 a Judecătoriei Brăila a fost condamnată inculpata S.A. la o pedeapsă de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a contractului de consignaţie prev. de art. 23 pct. 2 din Legea nr. 178/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu suspendarea condiţionată a...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 260 C.pen. Mărturie mincinoasă

C.pen., art. 260, art. 51 alin. (1) Legea nr. 36/1995 privind notarii publici şi activitatea notarială, art. 77 alin. (1) Latura obiectivă a infracţiunii de mărturie mincinoasă săvârşită de inculpată constă în consemnarea unor declaraţii mincinoase în faţa notarului public cu ocazia dezbaterii unei moşteniri, aceasta fiind o cauză în care se ascultă martori,...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de luare de mită, prev. De art. 254 alin.1,2 Cod penal, rap. La art.6,7 din Legea nr. 78/2000. Analiza

Infracţiunea de luare de mită, prev. de art.254 alin.1,2 Cod penal, rap. la art.6,7 dinLegea nr. 78/2000. Analiza probelor administrateîn cauză. Valoarea probatorie a transcrieriiconvorbirilor telefonice. Individualizareajudiciară a pedepsei aplicate inculpatului.Sentinţa penală nr.56/P/18.03.2010 Prin rechizitoriul PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE, SERVICIUL TERITORIAL BACĂU, s-a dispus trimiterea în judecată...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 254 alin.1,2 cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal. Achitare. Lipsa probelor. Probe, dovezi

Infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 254 alin.1,2 cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal. Achitare. Lipsa probelor. Sentinţa penală nr.108/P/31.05.2010 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de luare de mită – elemente constitutive; analiza probatoriilor în baza cărora se reţine vinovăţia inculpatului; puterea probantă a declaraţiei date de mituitor; individualizarea pedepsei şi a modalităţii de executare. Procesele verbale de re

Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate autorizat – motive de nulitate. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Iaşi, nr. 34/P/2011 din data de 24.06.2011, înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 27.06.2011, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea...

Citeste mai mult...

Infractiunea de luare de mita prev. de art. 254 alin 1 Cod penal si purtare abuziva prev. de art. 250 alin 1 si 3 Cod penal, solutie de achitare, fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni Luare de mită

TRIBUNALUL BRASOV - Sectia penala – Infractiunea de luare de mita prev. de art. 254 alin 1 Cod penal si purtare abuziva prev. de art. 250 alin 1 si 3 Cod penal, solutie de achitare, fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. Sp. 475/S/20.09.2007 Prin sentinta penala… a tribunalului Brasov, s-a dispus: In baza art...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prev. de art. 183 C.pen. – elemente constitutive; analiza probelor ce pot susţine vinovăţia inculpatului; valoarea probantă a declaraţiilor martorilor care au revenit asupra susţinerilor din cursul

Latura civilă a cauzei – sarcina probei prejudiciului pretins de partea civilă; consecinţa neprecizării de către partea civilă a cuantumului pretenţiilor solicitate cu titlu de daune morale. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi dat in dosarul 825/P/2007, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 21.07.2008,cu numarul de dosar mai sus indicat, s-a...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de loviri cauzatoare de moarte, schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de vătămare corporală gravă, condamnarea inculpatului

R O M A N I ATRIBUNALUL BRASOV- SECTIA PENALA -Infractiunea de loviri cauzatoare de moarte, schimbarea incadrarii juridice in infractiunea de vatamare corporala grava, condamnarea inculpatului. SP. 221/S/06.03.2008 Prin sentinta penala xxx a Tribunalului Brasov, pronuntata in dosarul penal xxx, s-a dispus: In baza art. 334 Cod de Procedura Penala dispune schimbarea incadrarii juridice a infractiunii...

Citeste mai mult...

INFRACŢIUNEA DE LOVIRE. ACORDAREA DE DAUNE MORALE. Infracţiuni

Sentinţa penală nr.241/09.05.2008 INFRACŢIUNEA DE LOVIRE. ACORDAREA DE DAUNE MORALE. Prin rechizitoriul nr. 2554/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci au fost trimişi în judecată inculpaţii T D, T N şi I P pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prev de art. 180 alin. 2 cod penal cu aplicarea disp. art. 75 lit. a cod penal. Fiind terminată cercetarea...

Citeste mai mult...

Infractiunea de lovire si vatamare

Sentinţa penală nr.9/11.01.2010 Cod:Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:Prin rechizitoriul nr.l660/P/14.08.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, inculpatul P. M. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 alin.2 C.Pen., deoarece, la data de 23.05.2009 ar fi lovit partea vătămată S. A.C., cauzându-i leziuni...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de lovire şi alte vătămări Loviri şi alte vătămări

Prin rechizitoriul nr. 84/P/2009 din data de 09.03.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Momeşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 1147/260/2009, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul T D, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 alin. 2 C.pen. în actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art.180 al.2 Cod penal. Infracţiuni

S-a reţinut că inculpaţii au agresat partea vătămată Gy.A. cauzându-i leziuni vindecabile în 16-18 zile. În cursul urmăririi penale inculpaţii au recunoscut săvârşirea infracţiunii. Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele: La data de 22 ianuarie 2009 partea vătămată Gy. A. a depus la Postul de Poliţie L. o plângere penală împotriva inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti, prevăzută de art.271 Cod penal. Diferenţiere faţă de infracţiunea de tulburare de posesie, prevăzută de art.220 Cod penal. Infracţiuni

prevľzutľ de art.271 Cod penal. Diferenßiere faßľ de infracßiunea de tulburare de posesie, prevľzutľ de art.220 Cod penal. Fapta inculpatului de a ocupa ”n ”ntregime o suprafaßľ de teren ce se afla ”n posesia pľrßii vľtľmate, ”ntruneżte elementele constitutive ale infracßiunii de tulburare de posesie prevľzutľ de art.220 alin.1 Cod penal, żi nu al infracßiunii de nerespectare a hotľr‰rii judecľtoreżti,...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti, prev. de art. 271 alin.2 Cod penal. Conţinutul laturii obiective. Infracţiuni

(Curtea de Apel Suceava - d.p. nr.268 din 28.05. 2007) Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni din data de 28 august 2006, inculpatul A.V. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 271 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 83 Cod penal, constând în aceea că...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti

- Cod penal: art. 271 alin. 2. Punerea formală în posesie de către judecătoresc a părţii vătămate cu o suprafaţă de teren pentru care i s-a recunoscut dreptul de proprietate prin hotărâre judecătorească, deoarece, din motive obiective, linia de hotar stabilită în raportul de expertiză nu a putut fi respectată, urmată de pronunţarea ulterioară a...

Citeste mai mult...

INFRACŢIUNEA DE NERESPECTARE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI. SUBIECT ACTIV AL INFRACŢIUNII

În cazul în care amână pronunţarea şi deliberarea hotărârii, potrivit art. 306 teza a II-a Cod procedură penală, instanţa este obligată, în conformitate cu prevederile art. 305 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, să întocmească o încheiere de şedinţă separată, cuprinzând menţiunile prevăzute de art. 315 alin. 1 Cod procedură penală, care trebuie semnată...

Citeste mai mult...