Cauta in aceasta categorie:

Anulare act, lipsa consimţământului soţului la încheierea contractului de vânzare-cumpărare

Prin Sentinţa civilă nr.38/17.01.2013 pronunţată de Judecătoria Lipova s-a admis în parte acţiunea civilă exercitată  de reclamanta T.L. în contradictoriu cu pârâţii J.C. şi V.T. S-a dispus anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru autoturismul marca Peugeot cu număr de înmatriculare AR…., serie motor 038574. A fost obligat pârâtul V. T. să le predea...

Citeste mai mult...

Închiderea procedurii falimentului. Lipsa avansului sumelor necesare pentru continuarea procedurii şi a bunurilor valorificabile pentru susţinerea cheltuielilor. Recurs declarat de creditori. Respingere

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă,de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4051 din 18 mai 2011 Prin sentinţa comercială nr. 1371 din 11.10.2011 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-au respins ca fiind neîntemeiate obiecţiunile formulate de creditorul AVAS Bucureşti. S-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar SCP I. SPRL şi...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Lipsa incidenţei în cauză atât a art. 36 din l. 18/1991 rep.,cât şi a art. 26 alin. ultim din l. 112/1995 invocate în acţiune, pentru restituirea terenului aferent construcţiei cumpărată la l. 112/1995

Fond funciar. Lipsa incidenţei în cauză atât a art. 36 din L. 18/1991 rep.,cât şi a art. 26 alin. ultim din L. 112/1995 invocate în acţiune, pentru restituirea terenului aferent construcţiei cumpărată la L. 112/1995. Obligaţia instanţei de a se pronunţa şi a fixa care este soarta juridică a imobilului din perspectiva Legii...

Citeste mai mult...

Despagubiri. Lipsa capacitatii de exercitiu a sucursalei persoanei juridice. Existenta legitimarii procesuale pasive în conditiile art. 41 alin. 2 Cod procedura civila. Neincidenta exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive

SECTIA CIVILA MIXTA MATERIE: Drept procesual civil. OBIECT  :  Despagubiri. Lipsa capacitatii de exercitiu a sucursalei persoanei juridice.  Existenta legitimarii procesuale pasive în conditiile art. 41 alin. 2 Cod procedura civila.  Neincidenta exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive.  ...

Citeste mai mult...

Lipsa capacităţii procesuale a Primăriei Municipiului Galaţi

La termenul de judecată din data de 6.11.2012 Tribunalul a invocat din oficiu excepţia lipsei capacităţii procesuale pasive a chematei în garanţie Primăria Municipiului Galaţi, intimatele-reclamantele solicitând admiterea ei. Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, cu respectarea disp.art.137 al.1 C.pr.civ., Tribunalul apreciază că se impune admiterea recursului, având în vedere următoarele considerente:...

Citeste mai mult...

Plangere contaventionala.Lipsa mentiunii privind data savarsirii faptei

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe cu nr. 121/282/2009 din data de 22.01.2009, petenta S.C. P. S.A. a solicitat anularea procesului–verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 8, întocmit de un agent constatator din cadrul Consiliului judeţean Buzău. În cuprinsul procesului–verbal, s-a reţinut în sarcina petentei faptul că Sonda de forare...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională – proces verbal încheiat în lipsa contravenientului şi comunicat prin poştă.

Plângere contravenţională – proces verbal încheiat în lipsa contravenientului şi comunicat prin poştă. Prin sentinţa civilă nr. 1912/27.10.2009, pronunţată de Judecătoria Găeşti a fost respinsă plângerea contravenţională formulată de petiţionara S.C. C.T.S. S.R.L. împotriva intimatului Inspectoratul General al Poliţiei Rutiere, Biroul Poliţiei Rutiere Autostrăzi A1. Pentru a hotărî astfel, instanţa...

Citeste mai mult...

Contract de muncă. Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 c. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegr…

Contract de muncă. Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 C. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegrarea. Contestatorul V. S. a solicitat anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă emisă de intimata SC...

Citeste mai mult...

Lipsa obligatiei angajatorului de a negocia drepturile salariale în baza unui contract de munca suspendat. Inexistenta discriminarii

Lipsa obligatiei angajatorului de a negocia drepturile salariale în baza unui contract de munca suspendat. Inexistenta discriminarii În speta nu se pune problema vreunei discriminari, întrucât prin aceasta se întelege orice diferentiere a tratamentului aplicabil pe unul dintre criteriile  excluse ca baze ale discriminarii de art. 4 din Constitutie, art. 5 din Codul...

Citeste mai mult...

Dezbaterea succesiunii pe cale notarială. Lipsa încheierii finale. Pact asupra succesiunilor viitoare. Contract de întreţinere subsecvent eliberării certificatului de moştenitor. Anulare pentru vicierea consimţământului prin dol. Condiţii.

Reclamanta W. E. l-a chemat în judecata pe pârâtul S. S. F. solicitând sa se constate  ca este unica mostenitoare a imobilelor  înscrise în CF 2394 Oradea nr. top. 5581/1, 5583/1, 5584/1 si 5587/1 în natura reprezentând teren în suprafata de 25.237 mp  în baza sentintei civile nr.1294/2002 pronuntata de Judecatoria Oradea, sa se...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului ,admisă pentru lipsa vinovăţiei făptuitorului

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului ,admisă pentru lipsa vinovăţiei făptuitorului. În cazul  infracţiunii de tulburare de posesie, săvârşită în condiţiile alin.1 şi 2,ale art.220,Cod penal, eventualele nemulţumiri ale petentului cu privire la amplasarea imobilului său trebuiau invocate în cadrul procesului civil în care a fost partajat acesta şi în care s-a pronunţat o hotărâre...

Citeste mai mult...

Ultraj contra bunelor moravuri. Lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. Achitare

Curtea de Apel Oradea Secţia penală şi pentru cauze cu minori Ultraj contra bunelor moravuri Lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. Achitare Ameninţarea prin mijloace directe a unui  poliţist aflat în exerciţiul funcţiunii şi lovirea acestuia constituie infracţiunea de ultraj prevăzută de art.239 Cod penal, însă fapta nefiind comisă în public...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Lipsa raspunsului la notificarea formulata conform art. 22 din Legea nr. 10/2001. Competenta instantei de judecata de a se pronunta pe fondul notificarii formulate de persoana îndreptatita, in cazul in care unitatea detinatoare nu …

În ipoteza în care persoanele îndreptatite au solicitat sa li se atribuie masuri reparatorii prin compensare cu alte bunuri sau servicii sau sa li se propuna despagubiri banesti conform legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate abuziv, iar unitatea notificata nu a solutionat  în termen legal aceasta...

Citeste mai mult...

Acţiunea în anularea sentinţei arbitrală. Lipsa părţii legal citată de la termenul când au avut loc dezbaterile.

Acţiunea în anularea sentinţei arbitrală. Lipsa părţii legal citată de la termenul când au avut  loc dezbaterile. Dacă partea a fost legal citată pentru termenul  la care au avut loc dezbaterile, nu se poate reţine incidenţa dispoziţiilor articolului 364 lit. d Cod procedură civilă, căci lipsa părţii şi nelegala sa citare sunt două...

Citeste mai mult...

Lipsa laturii subiective. Achitarea inculpatului pentru infractiunea prevazuta de art. 194 Cod penal.

Pentru existenta infractiunii de „santaj” prev. de art.194 cod penal, sub aspectul laturii obiective, elementul material - actiunea de constrângere prin „amenintare” exercitata de catre inculpati trebuie sa aiba ca urmare o stare de temere a partilor vatamate, respectiv o îngradire a libertatii lor pshice de a actiona conform propiei vointe si sa existe...

Citeste mai mult...

Uzucapiune de la 10-20 de ani respinsa. Lipsa just titlu.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe  la data de 15.04.2008  sub nr.1638/202/2008 , reclamanţii P. G ,V.C şi V . P, au  solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii I. F şi I .Ş  să se constate că au dobândit proprietatea imobilului teren intravilan în suprafaţă de 177 m.p. situat în Călăraşi, prin uzucapiunea...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. Interzicerea plăţii în natură în lipsa unei clauze exprese în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă. Inoperarea compensării legale.

Drepturi salariale. Interzicerea plăţii în natură în lipsa unei clauze exprese în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă. Inoperarea compensării legale. Codul Muncii: art.161 alin.(1)şi (3); art.163; art.164Cod Civil: art.1144 Din conţinutul art.161 Codul Muncii, reiese regula  impusă de legiuitor de plată a salariului în bani şi doar...

Citeste mai mult...