Lipsa laturii subiective. Achitarea inculpatului pentru infractiunea prevazuta de art. 194 Cod penal.


Pentru existenta infractiunii de „santaj” prev. de art.194 cod penal, sub aspectul laturii obiective, elementul material – actiunea de constrângere prin „amenintare” exercitata de catre inculpati trebuie sa aiba ca urmare o stare de temere a partilor vatamate, respectiv o îngradire a libertatii lor pshice de a actiona conform propiei vointe si sa existe o legatura de cauzalitate între acestea. Ori, asa cum am aratat anterior, amenintarile exercitate de inculpati nu au produs o temere partilor vatamate care sa determine restituirea sumelor de bani împrumutate sau aferente acestora; înregistrarile efectuate în mediul ambiental si înregistrarile convorbirilor telefonice nu evidentiaza nici o violenta grava exercitata de inculpati, dar nici vreun gets temator al partilor vatamate.

În ceea ce priveste latura subiectiva, este evident ca inculpatii au actionat pentru a le determina pe partile vatamate sa-si achite obligatiile, însa elementul constitutiv al infractiunii – scopul de a dobândi un folos material injust – nu s-a atins deoarece, chiar în înregistrarile efectuate în mediul ambiental si înregistrarile convorbirilor telefonice, partile vatamate nu neaga existenta sumelor datorate, nu sustin în fata inculpatilor caracterul ilicit al acestora.

Prin urmare, „amenintarile exercitate de inculpati” nefiind de natura sa produca o temere efectiva asupra partilor vatamate, iar laturii subiective lipsindu-i „scopul”, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de „santaj” prev. de art.194 cod penal, unic temei al tragerii la raspundere penala a inculpatilor.

Art.194 Cod penal

I. Circumstantele cauzei

1. Actul de sesizare al Judecatoriei

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe  lânga Judecatoria Tulcea, nr.1845/P/2009 din 26.11.10, s-a dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a inculpatilor C.V. si  F.I. pentru savârsirea infractiunilor de „santaj” prev. de art.194 alin.1 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

Prin actul de inculpare, s-a retinut în fapt:

La data de 12.05.2009 partea vatamata R.S. a formulat plângerea penala în cuprinsul careia preciza ca în cursul anului 2008 a primit de la inculpatul C.V., cu titlu de împrumut, suma de 37.000 Euro, iar de la inculpatul F.I. si învinuitul M.E.A. (fata de care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala) suma de 10.000 Euro, pentru care a platit dobânzi cu mult peste limita celor prevazute de lege, iar inculpatii au recurs la acte de violenta si amenintari repetate pentru a-l determina sa plateasca diferite sume de bani.

În urma cercetarilor efectuate în cauza de organele de cercetare penala s-a stabilit ca la începutul anului 2008, cu aproximatie în jurul datei de 26.01.2008, director general al SC Q.G.C. SRL Tulcea, partea vatamata R.S. l-a cunoscut pe inculpatul C.V. de la care a împrumutat initial suma de 3.000 Euro. Ulterior, la un interval relativ scurt de timp, a mai luat cu împrumut diverse sume de bani în valuta, dupa cum urmeaza:03.02.2008 – 5.000 Euro; 10.02.2008 – 6.000 Euro si 3.000 Euro; 12.02.2008 – 4.500 USD; 21.02.2008 – 7.000 Euro; 28.02.2008 – 5.000 Euro; 29.02.2008 – 7.000 Euro. Suma totala împrumutata a fost de 36.000 Euro si 4.500 USD si era folosita pentru a rezolva problemele financiare ale firmei de constructii condusa de partea vatamata.Între partea vatamata si inculpatul C.V. nu au existat niciun fel de relatie de prietenie ori contractuale pâna la momentul acordarii împrumuturilor, cei doi cunoscându-se abia la începutul anului 2008 prin intermediul numitului M.M..

Între cele doua parti nu a fost încheiat initial un contract de împrumut, partea vatamata R.S. precizând ca termenii contractuali au fost stabiliti verbal cu inculpatul C.V., respectiv ca pentru fiecare suma împrumutata trebuia sa plateasca lunar o dobânda cuprinsa între 10-15%, scadenta fiind stabilita la datele calendaristice corespunzatoare zilelor în care au fost acordate împrumuturile.

Partea vatamata R.S. a aratat ca pe parcursul relatiilor cu inculpatul C.V., invocând diverse motive care nu faceau parte din întelegerea initiala, acesta a majorat dobânzile la împrumuturile acordate, ajungând la un procent de 30% pe luna.Datorita acestui fapt, victima a platit inculpatului timp de 12-13 luni calendaristice suma de 5.200 Euro lunar cu titlu de dobânda/camata pentru împrumuturile primite.

Întrucât nu mai putea plati sumele solicitate lunar de inculpatul C.V., la sfârsitul anului 2008 partea vatamata R.S. a împrumutat de la învinuitul M.E.A., cu care avea o relatie de prietenie, suma de 5.000 Euro în conditii similare împrumuturilor primite de la inculpatul C.V. Pentru acest împrumut partea vatamata R.S. trebuia sa plateasca lunar o dobânda/camata de 25%, respectiv de 1.250 Euro pâna când avea posibilitatea de a achita separat si suma împrumutata în cuantum de 5.000 Euro. La solicitarea partii vatamate R.S., la data de 15.01.2009 învinuitul M.E.A. i-a mai împrumutat partii vatamate în conditii similare înca 5.000 Euro, pentru care aceasta din urma trebuia sa plateasca lunar o dobânda/camata de 30%, respectiv 1.500 Euro, motivat de împrejurarea ca suma împrumutata provenea de la o alta persoana, respectiv inculpatul F.I.

Partea vatamata R.S. a aratat ca pentru suma totala de 10.000 Euro împrumutata a platit lunar dobânzi/camete catre M.E.A. în cuantum total de 8.250 Euro si ca nu a mai reusit sa respecte conditiile celor doua împrumuturi.

În zilele când nu reusea sa achite sumele reprezentând dobânda/camata inculpatul C.V. exercita presiuni psihice si îi aducea amenintari partii vatamate R.S., pentru a-l determina sa efectueze platile, actiuni exercitate inclusiv de catre inculpatul F.I., acesta din urma recurgând si la acte de violenta fizica, aplicându-i într-un local public din mun.Tulcea mai multe lovituri cu piciorul, fapta pentru care partea vatamata nu a formulat plângere prealabila.

În aceste conditii si pe fondul situatiei financiare precare a societatii pe care o administra, în primavara anului 2009 partea vatamata R.S. nu a mai putut plati dobânzile catre inculpati, împrejurare în care activitatea infractionala de santajare din partea acestora s-a intensificat.

La data de 13.05.2009, în urma mai multor discutii referitoare la platile ce trebuiau efectuate catre inculpatul C.V., partea vatamata R.S. s-a deplasat la barul SC P.P. SRL Tulcea, unde prin amenintari cu acte de violenta, inculpatul i-a cerut sa achite atât sumele reprezentând dobânzi cât si cele acordate cu titlu de împrumut, motivând ca de fapt banii împrumutati apartineau altor persoane.

Întrucât partea vatamata nu dispunea de sumele solicitate, pe fondul amenintarilor si a starii de temere induse, partea vatamata R.S. a acceptat sa încheie un contract de împrumut la un birou notarial. Astfel, inculpatul C.V. si partea vatamata R.S. s-au deplasat la Biroul Notarial A.E. unde a fost redactat si semnat Contractul de împrumut autentificat sub nr.1242/13.05.2009 pentru suma de 50.000 Euro, fara ca suma respectiva sa fie înmânata în realitate.

Tot la data de 13.05.2009, inculpatul F.I. s-a deplasat la locuinta partilor vatamate R.S. si R.A., iar în cadrul discutiei purtate inculpatul a revendicat întreaga suma de 10.000 Euro acordata cu titlu de împrumut prin intermediul lui M.E.A., solicitând plata acesteia pâna la sfârsitul lunii respective, precum si a unei sume suplimentare de 10.000 Euro reprezentând dobânda/camata în urmatoarele doua luni de zile.

La data de 15.05.2009, învinuitul M.E.A. s-a deplasat la magazinul administrat de partea vatamata R.S., de unde a luat articole de pescuit estimate la suma de 1.000 lei, fara ca bunurile sa fi fost achitate.

Ulterior, în aceleasi conditii si inculpatul F.I. a luat articole de pescuit, estimate de partea vatamata la suma de 400 lei, partea vatamata R.S. aratând ca nu a mai solicitat plata bunurilor de frica.

La data de 10.06.2009 inculpatul F.I. si învinuitul M.E.A. s-au deplasat la magazinul partilor vatamate, unde inculpatul F.I. le-a pus în vedere în mod imperativ sa-i plateasca suma totala de 20.000 Euro (reprezentând împrumut si camata) sau 18.000 Euro pe loc, iar în urma obiectiilor partilor vatamate le-a adus amenintari directe cu acte de violenta, le-a pus în vedere ca pentru eventualele întârzieri ale platilor vor plati o dobânda de 200 Euro pe zi si le-a cerut sa-i predea un imobil sau încasarile realizate la magazinul de articole de pescuit pe termen nedeterminat.

Pe fondul presiunilor psihice exercitate de inculpati, partea vatamata R.S. a luat hotarârea de a se ascunde de acestia, invocând drept pretext efectuarea unor deplasari în tara, pentru a face rost de bani.

În aceasta situatie, atât inculpatul C.V. pe de o parte, cât si inculpatul F.I., pe de alta parte si-au concentrat activitatea infractionala asupra partii vatamate R.A., procedând în aceeasi maniera ca si în cazul lui R.S., continuând sa o contacteze atât la sediul societatii, cât si la telefon cu scopul vadit de a o determina la plata sumelor solicitate.

La data de 26.06.2009, inculpatul C.V. s-a deplasat la magazinul partilor vatamate unde a gasit-o pe R.A. careia i-a adus amenintari în mod direct si a exercitat presiuni în vederea obtinerii de bani.

La data de 27.06.2009, în urma actiunilor de intimidare exercitate de inculpatul C.V., partea vatamata R.A.i-a predat acestuia suma de 300 Euro.

La data de 24.07.2009, inculpatul C.V. a fost surprins în flagrant în momentul în care încerca sa determine partile vatamate R.S. si R.A. la plata sumei de 15.000 Euro (bani pusi la dispozitie de organele de politie) din totalul sumei de 50.000 Euro pretinsa, activitatea infractionala fiind întrerupta independent de vointa acestuia.

La data de 24.07.2009, inculpatul F.I. a fost surprins în flagrant dupa ce a primit suma de 5.000 Euro de la partile vatamate, din totalul de 20.000 Euro solicitati în mod expres, asupra inculpatului fiind gasita suma de 5.000 Euro, bani care au fost pusi la dispozitia partilor vatamate de catre organele de politie.

Probele administrate în faza de urmarire penala sunt: declaratiile partilor vatamate, declaratiile martorilor, procese verbale de redare a convorbirilor telefonice si în mediu ambiental, procese verbale de perchezitie, fotografii judiciare si alte înscrisuri.

2. masuri procesuale dispuse în cursul urmaririi penale

Prin rezolutiile organelor de cercetare penala – IPJ Tulcea, Serviciul de investigatii criminale din 12.05.09, respectiv 30.06.09, confirmata prin rezolutia procurorului, s-a început urmarirea penala initial „in rem”, apoi împotriva inculpatilor C.V. si F.I. pentru savârsirea infractiunilor de „santaj” prev. de art.194 alin.1 cod penal.

Prin ordonanta procurorului din 24.07.09, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale fata de inculpati pentru savârsirea infractiunilor anterior aratate.

Prin ordonanta din 19.03.10, procurorul a schimbat încadrarea în forma continuata a infractiunii de „santaj” prev. de art.194 alin.1 cod penal cu aplicarea art.41 alin.(2) cod penal.

Prin încheierea din 25.07.09 a Judecatoriei Tulcea, pronuntata în dosarul nr.4800/327/2009, s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de 29 de zile cu începere de la 25.07.09 pâna la 22.08.09,  inclusiv; prin încheierea nr.14/28.07.09, Tribunalul Tulcea a admis recursul inculpatilor, a respins propunerea de arestare preventiva si a aplicat masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara prev. de art.1451 cod procedura penala, prelungita în cursul urmaririi penale de catre procuror.

La data 18.11.10, s-a procedat de catre procuror la  prezentarea materialului de urmarire penala, prilej cu care inculpatii au declarat ca „nu fac declaratii noi, nu propun alte probe si nu recunosc comiterea faptelor”.

3. procedura în fata instantei de fond

În faza de judecata, s-au administrat urmatoarele mijloace de proba:audierea inculpatilor care nu au recunoscut comiterea faptelor, ascultarea martorilor M.M.L., M.B.O., M.E., M.V., M.G. si G.M.; partile vatamate R.S. si R.A. nu s-au prezentat în fata instantei cu toate ca au fost citate si cu mandate de aducere.

4. hotarârea primei instante

Având în vedere probele administrate în cauza în faza de urmarire penala si în cursul cercetarii judecatoresti, prin sentinta penala nr.164 din 15 februarie 2012, pronuntata în dosarul penal nr.8831/327/2010, Judecatoria Tulcea a hotarât:

„În baza art.194 alin.1 cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal (2 fapte), condamna inculpatii: C.V. si F.I. la pedeapsa închisorii de câte 1 an – partea vatamata R.S. si partea vatamata R.A.C.

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 alin.1 lit.b cod penal, contopeste pedepsele si aplica inculpatilor pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

În baza art.71 alin.2 cod penal, aplica inculpatilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute la art.64 alin.1 lit.a teza ultima, lit.b cod penal.

În baza art.861 alin.1 cod penal, dispune suspendarea conditionata sub supraveghere a executarii pedepsei aplicata inculpatilor pe o durata de 6 ani, ce constituie termen de încercare, potrivit art.862 cod penal.

În temeiul art.71 alin.5 cod penal, suspenda executarea pedepselor accesorii, pe durata suspendarii conditionate sub supraveghere a executarii pedepsei.

În baza art.863 cod penal, dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatii sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

– sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Tulcea, la datele fixate de catre aceasta institutie;

– sa anunte, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;

– sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

– sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta;

– sa nu intre în legatura cu partile vatamate R.S. si R.A.C.

Încredinteaza supravegherea inculpatilor Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Tulcea. 

În baza art.359 cod procedura penala, atrage atentia inculpatilor asupra cazurilor de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, prevazute de art.864 cod penal.

Ia act ca partea vatamata R.A.C. nu s-a constituit parte civila.

Respinge ca neîntemeiata cererea formulata de partea civila R.S. de acordare a daunelor materiale de catre inculpatii C.V. si  F.I.

Respinge ca neîntemeiata cererea de instituire a sechestrului asupra bunurilor inculpatului C.V.

În baza art.14 alin.3 lit.a cod procedura penala, instanta dispune anularea Contractului de împrumut autentificat sub nr.1242 din 13.05.2009 de Biroul Notarului Public E.A.

În baza art.193 alin.1 cod procedura penala, obliga inculpatii sa plateasca partii civile R.S. câte 1.500 lei fiecare reprezentând cheltuieli de judecata (onorariu avocat).

În temeiul art.191 cod procedura penala, obliga inculpatul C.V. la plata sumei de 1350 lei cheltuieli judiciare catre stat (850 lei în cursul urmaririi penale si 500 lei în cursul judecatii).

În temeiul art.191 cod procedura penala, obliga inculpatul F.I. la plata sumei de 1450 lei cheltuieli judiciare catre stat (850 lei în cursul urmaririi penale si 600 lei în cursul judecatii) din care onorariul aparatorului din oficiu în suma de 100 lei pentru avocat G.S., urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul de Avocati Tulcea.”

Pentru pronuntarea hotarârii, instanta a stabilit urmatoarea situatie de fapt si încadrare juridica:

4.1 La data de 12.05.2009, partea vatamata R.S. a formulat plângerea la I.P.J. Tulcea prin care arata faptul ca în cursul anului 2008 a împrumutat de la inculpatul C.V., zis U., suma de 37.000 Euro, pentru care timp de 12 luni a platit lunar câte 5.000 Euro cu titlu de dobânda, iar în luna aprilie 2009 a fost amenintat cu violente de inculpatul C.V. si inculpatul F.I., zis T., sa le dea în continuare bani, cu toate ca a depasit suma împrumutata.

În aceeasi zi, Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea a dispus localizarea, interceptarea si înregistrarea convorbirilor telefonice de la si catre numerele de telefon apartinând inculpatilor si partilor vatamate, precum si înregistrarea convorbirilor în mediul ambiental în functie de locul unde se va consuma infractiunea, pe o perioada de 48 ore.

La data de 13.05.2009, în urma mai multor discutii care au avut loc barul SC P.P. SRL, între partea vatamata R.S. si inculpatul C.V., acestia s-au deplasat la Biroul Notarului Public A.E. unde a fost redactat si semnat Contractul de împrumut autentificat sub nr.1242/13.05.2009, prin care inculpatul C.V. îl împrumuta pe R.S. cu suma de 50.000 Euro, pâna la data de 01.06.2009.

Discutiile purtate de vatamata R.S. si inculpatul C.V. la barul SC P.P. SRL, convorbirile telefonice ale inculpatului C.V. au fost înregistrate de organele de cercetare penala, iar momentul semnarii contractului de împrumut a fost observat de organele de politie din afara biroului notarial.

Referitor la împrejurarile în care a avut loc discutia din barul T.G. SRL apartinând SC P.P. SRL, al carei administrator este G.M. si asociat este C.D., fiul inculpatului, se retine ca discutiile s-au purtat într-o încapere izolata separata de restul barului, dupa ce în prealabil inculpatul si-a luat masuri de prevedere, si a luat telefonul mobil partii vatamate.

Din continutul acestor convorbiri rezulta în mod neechivoc faptul ca inculpatul C.V. l-a amenintat cu moartea si cu acte de violenta pe R.S., iar dupa aceea i-a propus sa faca o „hârtiuta” la notar.

Sugestive pentru dovedirea celor aratate anterior sunt expresiile folosite de inculpatul C.V. la adresa partii vatamate R.S., rezultate din înregistrarile efectuate în mediu ambiental: „… stii ce-ti fac…? sa-mi bag p… daca nu te omor, îti rup picioarele în doua… uite, aici îti spun, daca… m-am jurat pe copiii mei… tine minte ce-ti spun … pe copiii mei… ai înteles?”; „îti spun, indiferent ce este, te bat de te pisi pe tine, stii de ce pentru ca ai fost un porc fata de mine si un… nu am patit în viata mea cu nimeni ce am patit cu tine… ai înteles ce zic eu?”; „Hai sa facem o hârtiuta… sa fie facuta… si dupa aia ce o iesi vedem noi, da?”; „Vedem la notar… Facem o hârtie, sa fie acolo …ca doamne fereste… daca se întâmpla ceva, sa am o hârtie la mâna… M-am jurat pe copii mei, atentie mare ce spun, nu vreau sa se întâmple nimic, asculta ce zic, dar crede-ma ca m-am jurat pe copii.”

Semnarea Contractului de împrumut autentificat sub nr.1242/13.05.2009 la Biroul Notarului Public A.E. s-a facut dupa ce, în prealabil, inculpatul C.V. a luat legatura telefonic cu notarul care nu se afla la biroul notarial si a stabilit cu acesta sa-i faca  „o din aia care am mai facut cu machedonul ala”.

Prin Încheierea din data de 14.05.2009, Judecatoria Tulcea a admis propunerea Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, a confirmat legalitatea si temeinicia ordonantei de interceptare si înregistrare a convorbirilor telefonice si a prelungit autorizarea pe o perioada de 30 zile.

Din procesul verbal întocmit de organele de politie, rezulta ca la Biroul Notarului Public A.E. a sosit mai întâi partea vatamata R.S., dupa care a venit inculpatul C.V. si împreuna au intrat în biroul notarial.

Dupa aproximativ 5 minute, inculpatul C.V. a plecat si din urma lui a venit notarul public A.E. Sustinerile inculpatului C.V., conform carora la data respectiva ar fi înmânat partii vatamate R.S. suma de 13.000 Euro, iar înainte suma de 37.000 Euro într-o singura transa, sunt infirmate atât de înregistrarile efectuate în mediul ambiental cât si de înregistrarile convorbirilor telefonice efectuate de inculpat. Cu privire la suma de 37.000 Euro pe care inculpatul C.V. a împrumutat-o partii vatamate R.S., se retine ca a fost împrumutata de inculpat în mai multe transe în cursul anului 2008, pentru care partea vatamata a platit dobânzi care se apropie de suma împrumutata.

Este de observat ca atât inculpatul C.V. cât si partea vatamata R.S. fac referire la suma de 37.000 Euro, cu deosebirea ca în timp de inculpatul C.V., martorii G.M. si M.G. afirma ca suma s-a dat în luna octombrie 2008, partea vatamata R.S. sustine ca suma reprezinta totalul sumelor cu care a fost împrumutat de inculpat.

Între cele doua sustineri contradictorii, instanta a dat prioritate declaratiei partii vatamate R.S. având în vedere ca în declaratia olografa data de inculpatul C.V. la data de 24.07.2009, acesta a afirmat ca datoria era de 50.000 Euro, iar din înregistrarile efectuate în mediul ambiental cât si din înregistrarile convorbirilor telefonice rezulta ca au fost mai multe împrumuturi de bani, nu doar doua.

De asemenea, în timp ce partea vatamata R.S. sustine ca pentru sumele împrumutate platea dobânzi de 10-15% pe luna, inculpatul C.V. a sustinut ca împrumuturile erau fara dobânda, aspect contrazis de înregistrarile audio efectuate, în care inculpatul face referire în mod constant la dobânda.

De altfel, în Contractul de împrumut autentificat sub nr. 1242/13.05.2009, este prevazut ca neplata la termenul stabilit a sumei datorate atrage în sarcina împrumutatului penalitati de 1% pe zi de întârziere, ceea ce înseamna o dobânda de aproximativ 30 % pe luna.

 Sustinerile martorului G.M., ca a fost de fata când inculpatul C.V. i-a dat partii vatamate R.S. suma de 13.000 Euro, nu se coroboreaza în nici un fel cu probele rezultate din înregistrarile efectuate, fapt pentru care aceste sustineri au fost înlaturate.Înlaturarea declaratiei acestui martor, se impune cu atât mai mult cu cât este în relatii de afaceri si de cumetrie cu inculpatul C.V.

La data de 26.06.2009 inculpatul C.V. a mers la magazinul partilor vatamate unde a adus amenintari partii vatamate R.A., în mod direct si a exercitat presiuni în vederea obtinerii de bani.

Sub aspectul amenintarilor formulate de inculpatul C.V. la adresa partilor vatamate si scopul amenintarilor, sunt relevante urmatoarele: „De doua luni de zile nu poti sa faci rost de o mie de Euro, ce… ?… Asta e un fel de bagabonteala … vin si fac scandal mare … mare rau, cu vecini, cu toata lumea, sa-mi dai si mie banii, nu? Daca e vorba asa.” ; „… Oamenii nu mai vrea dobânda … Eu mai am putina rabdare, asa putina. Dar sa stii ca îl iau pe sus, sa moara copiii mei, daca nu îl iau pe sus … Asculta ce spun … de unde este…”

A doua zi, ca urmare a actiunilor de intimidare exercitate de inculpatul C.V., partea vatamata R.A., i-a predat acestuia suma de 300 Euro, ocazie cu care inculpatul a facut referire la sumele împrumutate si dobânzi, fara a preciza din ce sume urma a fi scazuta suma de 300 Euro, ori daca fusese data doar pentru a mai obtine o prelungire a termenului de plata: „Vedem la urma când facem socoteala.”; „Auzi…biletelul, sa vina cu biletelul aici, ce a platit? A platit pe dracu sa-l ia. A luat în continuu bani. Ce dracu a platit…el din aprilie nu a mai dat nici un ban, când s-a facut suma groasa nu a mai dat… o luna. Tu nu auzi? O luna…si dupa aia s-a blocat… nu a mai dat. Deci, îti spun eu care este adevarul. Ca nu ne ascundem dupa deget, pentru ca suntem oameni, am facut o treaba, sa vina aici nu sa fuga”; „Ce dracu, adica nu i se ia gâtul…Pâna la urma cu bunatatea mea si cu tot ce am facut eu, eu sa-mi fac belea…? Eu îmi fac belea, nu ? Si vedem ce o iesi pâna la capat. Mergem pâna în pânzele albe, cum adica?, Pai, tu iei banul si fugi? Sau cum? Da banu la oameni… banul…”

La data de 24.07.2009, inculpatul C.V. a fost surprins în flagrant în momentul în care încerca sa determine partile vatamate R.S. si R.A.  sa îi plateasca suma de 15.000 Euro.

Înainte de realizarea flagrantului, inculpatul C.V. i-a spus partii vatamate R.S.: „Ce sa fac eu cu tine? Ti-am zis sa nu-i zici … dobânda… ei si le scriu când le dau la oameni … Degeaba cautati sa o rotiti sa o învârtiti, ca o sa platesti pâna în ziua când o sa platesti tot.”

4.2. La sfârsitul anului 2008 si începutul anului 2009, partea vatamata R.S. a împrumutat de la M.E.A., suma de 10.000 Euro, din care suma de 5.000 Euro provenea de la inculpatul F.I. Pentru acest împrumut partea vatamata R.S. a platit lunar dobânzi care se apropie de suma împrumutata.

Declaratiile martorei M.B.O., cu privire la faptul ca pentru sumele împrumutate nu primeau nici un fel de dobânda sunt contrazise de celelalte probe administrate în cauza.

La data de 13.05.2009 inculpatul F.I. a mers la locuinta partilor vatamate R.S. si R.A. si a revendicat întreaga suma de 10.000 Euro, acordata cu titlu de împrumut prin intermediul lui M.E.A.

Din înregistrarile efectuate în mediu ambiental la data de 13.05.2009, rezulta ca inculpatul F.I. a solicitat plata sumei de 10.000 Euro în luna mai si a sumei de 10.000 Euro în urmatoarele doua luni: „Fii atent, îmi aduci luna asta 10 mii si 10 mii le dai în timp de 2 luni”; ”Gata E. cade pe tine”

Din înregistrarile efectuate în mediu ambiental la data de 10.06.2009, rezulta ca partea vatamata R.S. nu poate sa mai plateasca, iar inculpatul F.I. îi aduce la cunostinta urmarile: „Lasa, nu…deschis acum…sa nu spui ca nu te…pâna la urma, fratele tau, stii cum, eu te astept pentru aia ai mei, te astept. E vorba de omusorul ala. Auzi ce face… aude, îl ia si pe E., iese vreo crima ceva si vine si pe tine. Îti spun eu ca vine aici si o sa-ti faca ce n-ai vazut în viata ta.”;” Stii ce o sa fie aici? Ce nu a fost în viata vietilor în Tulcea asta …”

De asemenea, tot cu acea împrejurare, atunci când partea vatamata R.A. nu a fost de acord ca banii rezultati din încasarile magazinului sa fie dati inculpatului F.I., acesta le-a pus în vedere în mod imperativ sa plateasca suma totala de 20.000 Euro sau daca platesc pe loc le va face o reducere de 2000 Euro: „Îmi dai banii…ramâne banii stabiliti…si vânzarea care faci ne dai noua…”; „ Ce profit faci aici, ca faci 10 lei, ca faci 5, ca faci 10 milioane …”; „Atunci dublez în continuare. Ti-am spus, 200 la zi.”; „Ca se mareste. Creste dobânda.”; Da-mi banii si da-te în p… mea. Ce vrei, sa ma rog eu, pe banii mei? Vezi ce faci ma si-mi dai banii; „Uite daca conteaza, îti mai tai 2.000, 18.000.”

La data de 24.07.2009, inculpatul F.I. a fost surprins în flagrant dupa ce primise suma de 5.000 Euro de la partile vatamate.

Din înregistrarile convorbirilor telefonice între inculpatul F.I. si M.E.A., rezulta în mod neechivoc ca inculpatul F.I., prin amenintare si intimidare urmarea sa obtina si a obtinut de la partile vatamate R.S. si R.A. sume de bani, cu titlu de dobânda.

Astfel, la data de 01.07.2009, inculpatul F.I. îi povesteste lui M.E.A., ca i-a spus partii vatamate R.A. ca pe data de 10, daca nu da banii o omoara în magazin.

De asemenea, din discutiile telefonice dintre inculpatul F.I. si învinuitului M.E.A., rezulta ca acestia foloseau un limbaj codificat pentru camata si discutau în ce fel sa determine partile vatamate sa le plateasca bani, trecând de la amenintari cu acte de violenta, la întocmirea de contracte de împrumut fictive.

În contul împrumuturilor acordate, cei doi inculpati au luat de la magazinul partilor vatamate, diverse articole de pescuit pe care nu le-au platit, considerând ca valoarea acestora este în contul împrumuturilor, fara a preciza exact din ce datorie urma a fi scazuta.

De altfel, atitudinea inculpatului F.I. cu privire la bunurile aflate în magazinul partilor vatamate, era aceea ca toate produsele si încasarile i se cuvin, ca urmare a împrumutului acordat.

Din declaratiile martorilor M.E. si M.V., parintii partii vatamate R.A., rezulta ca au dat partilor vatamate diverse sume de bani, fara sa cunoasca exact destinatia banilor. De asemenea, acestia au sustinut ca partile vatamate erau speriate si le era frica de camatari, iar dupa realizarea flagrantului au divortat si au plecat din tara.

Martora M.E. a declarat faptul ca dupa ce partile vatamate s-au mutat în locuinta lor, la data de 15.05.2009, a observat la poarta masini cu geamuri fumurii si persoane care se uitau peste gard, iar odata o persoana chiar a intentionat sa escaladeze gardul locuintei însa a fost surprins de o vecina.

Cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate la data de 24.07.2009 au fost descoperite mai multe înscrisuri autentice si sub semnatura privata, din care rezulta fara dubiu preocupare inculpatului C.V. de a acorda împrumuturi cu dobânda.

Din harta apelurilor telefonice efectuate de inculpati catre partile vatamate, rezulta ca de la posturile telefonice apartinând inculpatului C.V. s-au purtat un numar total de 169 convorbiri telefonice cu partea vatamata R.S., iar de la posturile telefonice apartinând inculpatului F.I. s-au purtat un numar total de 41 convorbiri telefonice cu partea vatamata R.S., exceptând mesajele tip SMS.

Discutiile purtate între inculpatii C.V. si F.I. si partile vatamate R.S. si R.A. în legatura cu sumele pretinse de inculpati, releva în primul rând abilitatea inculpatilor în a manipula si dezinforma partile vatamate, sustinând ca banii împrumutati provin de la alte persoane, care ar fi dispuse sa le faca rau daca nu platesc sumele solicitate.

În acelasi sens, este de observat atitudinea inculpatilor fata de partile vatamate, aparent prietenoasa si binevoitoare, dupa care brusc violenta si amenintatoare.

Nu lipsit de relevanta este si faptul ca, dupa împrumut, inculpatii au schimbat conditiile în care au fost împrumutati banii si nu au mai recunoscut sumele înapoiate ca facând parte din împrumut, ci din dobânda, modalitate de operare tipica pentru camatari, de a obtine de la împrumutati sume de bani cu mult mai mari decât cele împrumutate.

În al doilea rând, din discutiile purtate între inculpatii C.V. si F.I. si partile vatamate R.S. si R.A. se retine tonalitatea ridicata a convorbirilor inculpatilor, limbajul vulgar folosit si atitudinea de nesiguranta si insecuritate a partilor vatamate.

Este adevarat ca partile vatamate îi contactau pe inculpati, le raspundeau la telefon si se întâlneau cu acestia, însa acest comportament poate fi explicat tocmai prin starea de temere pe care a aveau fata de inculpati.

Aceasta atitudine din partea partilor vatamate, se impunea tocmai pentru a-i convinge pe inculpati sa nu dea curs amenintarilor pe care le formulasera.

Din analiza discutiile purtate între inculpatii C.V. si F.I., M.E.A. si partile vatamate R.S. si R.A., se constata ca inculpatii au exercitat constrângeri prin amenintare asupra partilor vatamate, atât înainte de sesizarea organelor de urmarire penala cât si ulterior, constrângeri în urma carora acestia au platit inculpatilor în mod injust, diferite sume de bani.

Este evident faptul ca inculpatii cunosteau mijloacele legale necesare pentru a obtine restituirea împrumuturilor, însa erau constienti ca pe aceasta cale nu ar mai fi obtinut dobânzile în forma si cuantumul solicitat.

De abia când împrumuturile acordate plus dobânzile calculate abuziv au ajuns la o suma considerabila, inculpatul C.V. a înteles sa faca un contract de împrumut autentificat de notar, tocmai pentru a da o aparenta de legalitate solicitarilor sale de a i se restitui de catre partea vatamata R.S., suma  de 50.000 Euro.

 Cu toate acestea, instanta nu poate sa omita faptul ca partea vatamata R.S. a fost de acord sa împrumute bani cu dobânda de la persoane neautorizate, asumându-si riscul de a fi santajat, în loc sa se adreseze institutiilor bancare autorizate.

În drept, fapta inculpatilor C.V. si F.I. de a constrânge prin amenintare partile vatamate R.S. si R.A. sa plateasca sume de bani cu titlu de dobânzi lunare, cu mult peste dobânzile legale, întruneste elementele constitutive ale infractiunilor de „santaj” prevazute si pedepsite de art.194 alin.l cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

În cauza, subiect pasiv al infractiunii de santaj este atât partea vatamata R.S. cât si partea vatamata R.A..

Sub aspectul laturii subiective, forma de vinovatie cu care au fost savârsite faptele este intentia directa, în acceptiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a din cod penal, inculpatii prevazând rezultatul si urmarind producerea lui prin savârsirea faptelor.

II. Recursul, cale de atac

5. Împotriva hotarârii, în temenul legal, au declarat recurs atât inculpatii C.V. si F.I. cât si partea vatamata, constituita si parte civila R.S.

În recursul lor, prin aparatori si personal, cei doi inculpati au solicitat achitarea în temeiul dispozitiilor art.11 pct.(2) lit.a) raportat la art.10 lit.a) cod procedura penala, respectiv la art.10 lit.d) cod procedura penala deoarece toate probele administrate sunt relatari indirecte si irelevante, nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 194 cod penal, lipsind atât latura obiectiva cât si latura subiectiva.

Recursul partii vatamate a vizat individualizarea pedepselor aplicate inculpatilor în sensul executarii acestora în regim de detentie.

5.1. Procedura în recurs este consemnata în încheierea de înregistrare si redare a dezbaterilor din 13.09.12, parte integranta a prezentei hotarâri.

5.2. Aprecierea Curtii, ca instanta de control judiciar

Examinând legalitatea si temeinicia sentintei recurata, prin prisma criticilor formulate de catre cei doi inculpati, partea vatamata (constituita parte civila) R.S. si din oficiu în limitele art.3856 cod procedura penala, Curtea constata urmatoarele:

Conform art.345 cod procedura penala, instanta pronunta condamnarea când constata existenta faptei, ca aceasta constituie infractiune si a fost savârsita de inculpat;dar potrivit art.52, art.66 cod procedura penala, vinovatia inculpatului trebuie stabilita dincolo de orice îndoiala în cadrul unui proces echitabil, public cu o durata rezonabila în sensul art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art.21 Constitutie.

Neformulându-se critici cu privire la respectarea garantiilor procesuale, a regulilor de procedura aplicabile în fazele anterioare ale cauzei, verificând din oficiu în limitele competentelor legale aceste aspecte, s-a constatat ca inculpatii C.V. si F.I. au dispus de timpul si înlesnirile necesare pregatirii apararii, au beneficiat de asistenta juridica calificata si au avut efectiv posibilitatea administrarii pe parcursul procesului, în sedinte publice, atât a probelor acuzarii – martori, înscrisuri, constatari tehnico stiintifice cât si a probelor apararii-audierea lor, martori. Totodata, fiind sesizata cu  analiza cauzei în fapt si în drept, chemata sa analizeze în ansamblul ei problema vinovatiei sau a nevinovatiei, instanta de recurs a luat act de pozitia inculpatului prezent C.V. de a uza de dreptulla tacere în recurs, rezumându-se la audiere cu ocazia „ultimului cuvânt”.

Pe baza probelor administrate în prima instanta, precum si în cursul urmaririi penale în conditii de legalitate-declaratiile partilor vatamate R.S. si R.A., declaratiile martorilor M.M.L., M.B.O., M.E., M.V., M.G. si G.M., procese verbale de redare a convorbirilor telefonice si în mediu ambiental, procese verbale de perchezitie, fotografii judiciare si alte înscrisuri, declaratiile inculpatilor, rezulta în fapt si în drept:

În cursul anului 2008, din initiativa sa partea vatamata R.S. a împrumutat de la inculpatul C.V., zis U., suma de 50.000 Euro cu penalitati de 1% pe zi de întârziere în caz de neplata la termenul stabilit a sumei datorate, fara a întocmi vreun înscris în prima faza;în acest sens sunt declaratiile inculpatului C.V. coroborate cu declaratiile partii vatamate R.S. si contractul de împrumut autentificat sub nr.1242/13.05.2009 la Biroul Notarului Public A.E.

 Din înregistrarile efectuate în mediul ambiental cât si din înregistrarile convorbirilor telefonice rezulta ca banii au fost remisi în mai multe rânduri, ca partile vatamate întârziau restituirea acestora, iar inculpatul C.V. a folosit un limbaj mai agresiv pentru a-l determina pe partea vatamata R.S. sa întocmeasca un înscris doveditor.În conditiile în care în lipsa cel putin a unui început de dovada scrisa, orice demers juridic la instanta civila ar fi fost sortit esecului, fata de pasivitatea partilor vatamate, inculpatul C.V.  a actionat pâna la agresivitate verbala sub stapânirea unei disperari evidente pentru a obtine de la partea vatamata R.S. dovada scrisa a împrumutului nu tocmai redus -50.000 €, respectiv restituirea acestuia de la ambele parti vatamate R.S. si R.A. C. care s-au folosit de bani, dar sub pretextul falimentului în afaceri, nu întelegeau sa respecte termenii conventiei. Împrejurarea ca inculpatul nu era autorizat sa acorde împrumuturi cu dobânda nu intra la data faptelor sub incidenta legii penala, „camata” fiind incriminata prin Lg. nr.216/2011 intrata în vigoare la data de 22 noiembrie 2011.Pe de alta parte, relatiile dintre parti, provenind din acelasi mediu social, cu un nivel asemanator de instructie, cu preocupari comune, „agresivitatea” inculpatului C.V., „amenintarea de catre acesta cu moartea” nu au fost de natura sa creeze partilor vatamate o temere reala asupra vietii sau integritatii corporale deoarece nu au fost urmate de vreun atac direct împotriva lor, a persoanelor apropiate sau bunurilor. Ca este asa, avem în vedere conduita manifestata în continuare de partile vatamate si anume ca, la sfârsitul anului 2008 – începutul anului 2009, partea vatamata R.S. a împrumutat de la martorul M.E.A., suma de 10.000 €, din care suma de 5.000 € provenea de la inculpatul F.I.

Totodata, cu ocazia înregistrarilor efectuate în mediul ambiental si din înregistrarilor convorbirilor telefonice rezulta „amenintarile” exercitate de catre cei doi inculpati pentru recuperarea unor sume de bani remise partilor vatamate, însa Curtea are mari dubii asupra sinceritatii atitudinii partii vatamate R.S. (manifestata în acele momente) câta vreme acesta cunostea ca sunt urmariti si înregistrati de catre anchetatori; cu toate acestea, partea vatamata R.S. nu a replicat nici un moment inculpatilor ca nu mai datora sumele de bani în cuantumurile solicitate, ca ar fi achitat integral împrumuturile, caracterul necuvenit al acestora si ca „numai de frica” invoca diverse motive de amânare a executarii obligatiilor asumete. Relevanta este si conduita procesuala a celor 2 parti vatamate care nu s-au prezentat în fata instantelor pentru a fi audiate în mod nemijlocit si a relata direct, în prezenta apararii, „amenintarile” la care au fost supuse, sumele de bani împrumutate. Mai mult, în lipsa unor dovezi scrise, partile vatamate au o singura dovada–declaratiile inculpatului C.V., coroborate cu înregistrarile în mediu ambiental, cu cele telefonice dar numai cu privire la actul restituirii unor sume nu si a cuantmului.

Pentru existenta infractiunii de „santaj” prev. de art.194 cod penal, sub aspectul laturii obiective, elementul material – actiunea de constrângere prin „amenintare” exercitata de catre inculpati trebuie sa aiba ca urmare o stare de temere a partilor vatamate, respectiv o îngradire a libertatii lor pshice de a actiona conform propiei vointe si sa existe o legatura de cauzalitate între acestea. Ori, asa cum am aratate anterior, amenintarile exercitate de inculpati nu au produs o temere partilor vatamate care sa le determine restituirea sumelor de bani împrumutate sau aferente acestora; înregistrarile efectuate în mediul ambiental si înregistrarile convorbirilor telefonice nu evidentiaza nici o violenta grava exercitata de inculpati, dar nici vreun gets temator al partilor vatamate.

În ceea ce priveste latura subiectiva, este evident ca inculpatii au actionat pentru a le determina pe partile vatamate sa-si achite obligatiile, însa element constitutiv al infractiunii-scopul de a dobândi un folos material injust nu s-a atins deoarece, chiar în înregistrarile efectuate în mediul ambiental si înregistrarile convorbirilor telefonice, partile vatamate nu neaga existenta sumelor datorate, nu sustin în fata inculpatilor caracterul ilicit al acestora.

Declaratiile martorilor fie în acuzare, fie în aparare, M.M.L., M.B.O., M.E., M.V., M.G. si G.M. dovedesc existenta relatiilor între inculpati si partile vatamate, dar nu releva aspecte esentiale pe care sa le fi perceput direct, nemijlocit, ci aflate de la partile implicate asa încât nu pot constitui temei al condamnarii inculpatilor; de altfel, fata de martorul faptuitor M.E.A., procurorul a adoptat solutia de netrimitere în judecata considerând ca nu sunt dovezi „directe împotriva acestuia ca ar fi amenintat cu acte de violenta în vederea realizarii unui folos material injust”, desi îi apartinea parte din suma împrumutata partii vatamate R.S..

Prin urmare, „amenintarile exercitate de inculpati” nefiind de natura sa produca o temere efectiva asupra partilor vatamate, iar laturii subiective lipsindu-i „scopul”, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de „santaj” prev. de art.194 cod penal unic temei al tragerii la raspundere penala a inculpatilor.

În consecinta, recursurile formulate de cei doi inculpati sunt fondate si, în baza art.38515 pct.2 lit.”b” cod procedura penala, vor fi admise, iar potrivit art.11 pct.2 lit.”a”-art.10 lit.”d” cod procedura penala, inculpatii vor fi achitati pentru infractiunea prev. de art.194 cod penal.

Se vor înlatura dispozitiile referitoare la condamnare.

Pentru considerentele expuse, constatând lipsa temeiului de tragere la raspundere penala a inculpatilor, nu se pune problema individualizarii pedepselor, situatie în care recursul formulat de catre partea vatamata R.S. este nefondat si va fi respins.