Cauta in aceasta categorie:

Fond funciar. Acţiune constatare nulitate titlu de proprietate. Persoane neîndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate.

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 3433/329/2011 din data de 22 noiembrie 2011, reclamanta S. F., a chemat în judecata pe pârâtele Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman ,  Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei S., judetul Teleorman si S. E. domiciliata în comuna S.,...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatare-consituire titlu acord stabilire linie de hotar

Prin Sentinţa civilă nr.42/17.01.2013 pronunţată de Judecătoria Lipova în dosar nr.596/250/2012 a fost admisă în parte  acţiunea civilă exercitată şi precizată de reclamanţii S.C. şi S.R. în  contradictoriu cu pârâta M.C. A fost admisă în parte acţiunea reconvenţională formulată de către pârâta-reclamantă reconvenţională M.C. S-a dispus ca hotărârea judecătorească să fie acceptată...

Citeste mai mult...

Acţiune în evacuare formulată de uzufructuar împotriva nudului proprietar. Contract de întreţinere viageră cu clauză de vânzare-cumpărare şi constituirea dreptului de uzufruct viager în favoarea întreţinutei

 Acţiune în evacuare formulată de uzufructuar împotriva nudului proprietar. Contract de întreţinere viageră cu clauză de vânzare-cumpărare şi constituirea dreptului de uzufruct viager în favoarea întreţinutei.    Utilizarea formulei tipizate din contractele translative de proprietate autentificate notarial nu semnifică decât preluarea bunului în proprietate, însă dreptul astfel transmis fiind dezmembrat,...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatarea nulităţii absolute a "executării silite" a unei hotărâri aga. Inaplicabilitatea dispoziţiilor legale relative la executarea silită, prevăzută de codul de procedură civilă. Natura juridică a operaţiunilor de punere în executare …

DECIZIA COMERCIALĂ NR.138 din 12 martie 2009. Definitivă. CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A V  A COMERCIALĂ Acţiune în constatarea nulităţii absolute a "executării silite" a unei hotărâri AGA. Inaplicabilitatea dispoziţiilor legale relative la executarea silită, prevăzută de codul de procedură civilă. Natura juridică a operaţiunilor de punere în executare...

Citeste mai mult...

Acţiune decizie Primar dezafectare construcţii

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Iaşi sub nr……../99/2011 FI a solicitat ca in contradictoriu cu Instituţia Primarului Municipiului Iaşi sa se dispună anularea ca nelegala si netemeinica a Dispoziţiei nr……../16.08.2011 emisa de acesta. In susţinerea poziţiei procesuale se arata ca prin decizia contestata se impune dezafectarea unei construcţii situata in Iaşi , ……....

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare decizie de imputare

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Iaşi sub nr…../2003 BM a formulat in contradictoriu cu SNTFM CFR Marfa prin Sucursala Iaşi actiune solicitând anularea Deciziei de imputare ………/12.11.2001 precum si a Deciziei de imputare ………./09.02.2001 emise de parata prin care i s-au imputat sumele de 164.981.942 lei, respectiv 353.262.326 lei. Prin întâmpinarea formulata intimata...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatarea calităţii de cetăţean român. Indmisibililate.

Prin cererea adresată instanţei la data de 09.09.2009  reclamantul C.M. a chemat în judecată pe pârâţii Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor  Bucureşti solicitând obligarea pârâtului Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti să emită un act administrativ de autoritate publică individual prin care să-i recunoască calitatea  de cetăţean de jure...

Citeste mai mult...

Acţiune în regres a Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii împotriva autorului unui accident de circulaţie

Pentru cazurile de daună care sunt soluţionate prin intermediul organismelor de compensare din statele de reşedinţă ale persoanelor păgubite, conform prevederilor Directivei 2000/26/CE  cuantumul prejudiciului este cel stabilit de aceste organisme. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …..la data de ….., reclamantul Fondul de  Protecţie  a  Victimelor  Străzii  l-a chemat ...

Citeste mai mult...

Acţiune în revendicare întemeiată pe art. 3 din dl nr. 126/1990. Aplicabilitatea Decretului lege nr. 115/1938

Acţiune în revendicare întemeiată pe art. 3 din DL nr. 126/1990. Aplicabilitatea Decretului lege nr. 115/1938. Imobilele care au fost înscrise în cartea funciară 79 Ungheni, nu mai există în forma iniţială şi practic nu mai există un locaş de cult ce poate face obiectul acţiunii în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art....

Citeste mai mult...

2.Fonduri europene. Acţiune respinsă. Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu stabili în caietul de sarcini specificaţii tehnice care să indice o anumită origine/marcă de fabrică sau de comerţ/licenţă de fabricaţie, singura excepţie permisă fiind

Prin acţiunea civilă înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Covasna sub nr. 3764/119/2012, astfel cum a fost precizată (fila 31), reclamantul M.S.G. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului– Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, anularea deciziei nr. 168/29.10.2012 prin care s-a respins contestaţia sa administrativă şi a notei...

Citeste mai mult...

Acţiune în revendicare. Art. 480 Cod civil, Legea nr. 10/2001. Art. 6 cedo. Inadmisibilitate

Acţiune în revendicare. Art. 480 Cod civil, Legea nr. 10/2001. Art. 6 CEDO. Inadmisibilitate. Acţiunea în revendicare  are ca obiect un imobil preluat de stat din patrimoniul autorului reclamanţilor apelanţi în temeiul  Decretului nr.225/1960, deci un imobil care cade sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr.10/2001. Acţiunea a fost promovată în 2010, ulterior...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatare vânzare-cumpărare. Acţiune în revendicare. Acţiune în constatare accesiune

Pe rol solutionarea cauzei civile, având ca obiect „actiune în constatare vânzare-cumparare + actiune în revendicare+actiune în constatare accesiune”, privind pe reclamanta – pârâta - intervenienta –S. C.-F., pârâtii-reclamanti – D. M. si M. N., pârâtii – M. M. si P. G. si pârâtul-intervenient – P. M., dosar conexat cu dosarul 84/249/2008, iar dosarul...

Citeste mai mult...

Acţiune în revendicare. Inadmisibilitate. Măsura reparatorie reglementată de Legea nr. 10/2001 nu este altceva decât o acţiune în revendicare specială, supusă unui regim juridic aparte, în contextul menţionat neputând fi admisă o acţiune în justiţie,…

Acţiune în revendicare. Inadmisibilitate. Măsura reparatorie reglementată de Legea nr. 10/2001 nu este altceva decât o acţiune în revendicare specială, supusă unui regim juridic aparte, în contextul menţionat neputând fi admisă o acţiune în justiţie, din a cărei formulare rezultă culpa evidentă a reclamanţilor în neexercitarea unor demersuri prevăzute de legiuitor prin...

Citeste mai mult...

Acţiune în anularea contractului de cesiune marcă

Dosar nr. 31487/3/2011 ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECTIA A VII-A CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.8045 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 09.07.2012 TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN : PREŞEDINTE: JUDECĂTOR-SINDIC: PREPELIŢĂ NICOLAE GREFIER: IUCIUC ŞTEFAN ADRIAN Pe rol fiind soluţionarea cauzei comerciale, având ca obiect acţiunea în anulare formulată în temeiul Legea...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de a.n.r.m.a.p. Determinarea naturii juridice a contractului

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de A.N.R.M.A.P. Determinarea naturii juridice a contractului. Contractul de asociere în participaţiune încheiat între o autoritate publică locală şi o societate comercială având ca obiect monitorizarea traficului pe raza unei localităţi este un contract de achiziţie publică, respectiv de concesiune servicii. În...

Citeste mai mult...

Acţiune confesorie. Cale de atac. Litigiul nefiind printre cele la care se referă art.282 ind.1 al.1 şi 2 cod procedură civilă ,hotărârea este supusă apelului.

Prin cererea înregistrata  pe rolul Judecatoriei  Pitesti,  la data de 13.03.2009 , sub nr.2826/280/2009, reclamantii  T.F., T.Ghe. au chemat în judecata  pe pârâtii  R. B. M, si altii,  solicitând instantei  ca, prin hotarârea ce se va pronunta,  sa fie obligati pârâtii  sa respecte servitutea de trecere  a terenului situat  în Pitesti, str. Smeurei nr.4,...

Citeste mai mult...

Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Competenţă.Litispendenţă.

3. Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Competenţă.Litispendenţă. Potrivit art. 364 lit. d şi e C.pr.civ., hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare atunci când partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinită, ori hotărârea a fost pronunţată după expirarea...

Citeste mai mult...

Acţiune civilă formulată de prestatorul de servicii medicale pentru recuperarea cheltuielilor

Acţiune civilă formulată de prestatorul de servicii medicale pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de asistenţa medicală acordată victimelor agresiunilor. Cerere îndreptată împotriva victimei agresiunii. Lipsă calitate procesuală pasivă (Dosar nr. 49/241/2010, sentinţa civilă nr. 142/01.02.2010). Reclamantul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă C. a solicitat obligarea pârâtului U.G. la plata sumei de 303,69 lei, reactualizată...

Citeste mai mult...

Acţiune civilă pentru recuperarea prejudiciului produs printr-o faptă penală pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire.

Acţiune civilă pentru recuperarea prejudiciului produs printr-o faptă penală pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire. Prescripţie extinctivă; momentul începerii curgerii termenului de prescripţie; întreruperea cursului prescripţiei; cerere de recomunicare a soluţiei parchetului; cerere de chemare în judecată perimată (Dosar nr. 2673/241/2009, sentinţa civilă nr. 141/01.02.2010). Reclamantul Ocolul Silvic R. a solicitat...

Citeste mai mult...