Cauta in aceasta categorie:

Anularea sentinţei civile prin care a fost greşit emisă o somaţie de plată împotriva debitoarei

In deliberare asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei la data de 21.11.2008. debitoarea SC B.C SRL a solicitat, în contradictoriu cu creditoarea SC N.SRL, anularea sent. civ. nr. 2331/2008 a Judecătoriei Moineşti. S-a arătat în motivare că în mod greşit a fost emisă o somaţie de...

Citeste mai mult...

Anularea procesului verbal de contravenție pentru motive de legalitate. Dovedirea nelegalităţii procesului verbal de contravenție contestat

Anularea procesului verbal de contravenție pentru motive de legalitate. Dovedirea nelegalităţii procesului verbal de contravenție contestat. Fond. Cuprins pe materii: Plângere contravențională. O.u.g. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Plângere contravențională  pentru lipsa datei în cuprinsul procesului verbal de contravenție. Provesul verbal de cotraventie se anulează dacă este dovedită nelegalitatea acestuia....

Citeste mai mult...

Anularea a procesului verbal de vânzare imobiliară din cadrul executării silite precum şi a tuturor actelor subsecvente

Constata ca prin contestaţia la executare înregistrata la Judecătoria Sibiu sub nr. dosar 72/306/2011 contestatoarea SC A. BANK SA a solicitat in contradictoriu cu intimaţii M. M., B. C. si C. G. ca prin hotărâre sa se dispună anularea a procesului verbal de vânzare imobiliară din data de 10 mai 2011 din dosarul execuţional...

Citeste mai mult...

Actiune pentru anularea permisului sau de conducere

TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA CIVILA NR. 4798/CA Sedinta publica din data de 19.09.2012 Completul compus din: PRESEDINTE : V.T.-judecator GREFIER : N.M. Pe rol fiind judecarea cauzei formulate in baza legii contenciosului administrativ de reclamanta B.E.si pe...

Citeste mai mult...

Acţiune în anularea contractului de cesiune marcă

Dosar nr. 31487/3/2011 ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECTIA A VII-A CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.8045 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 09.07.2012 TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN : PREŞEDINTE: JUDECĂTOR-SINDIC: PREPELIŢĂ NICOLAE GREFIER: IUCIUC ŞTEFAN ADRIAN Pe rol fiind soluţionarea cauzei comerciale, având ca obiect acţiunea în anulare formulată în temeiul Legea...

Citeste mai mult...

Admiterea acţiunii. Anularea dispoziţiei de respingere a cererii de înscriere în „Programul de Aur”. Obligarea intimatei să emită o decizie de încetare a contractului individual de muncă al petentei în temeiul art. 55 lit.b din Codul Muncii. Obligar…

Admiterea actiunii. Anularea dispozitiei de respingere a cererii de înscriere în „Programul de Aur”. Obligarea intimatei sa emita o decizie de încetare a contractului individual de munca al petentei în temeiul art. 55 lit.b din Codul Muncii. Obligarea intimatei la plata despagubirilor cuvenite, solicitate de petenta, actualizate la data platii efective. Obligarea intimatei la...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de a.n.r.m.a.p. Determinarea naturii juridice a contractului

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de A.N.R.M.A.P. Determinarea naturii juridice a contractului. Contractul de asociere în participaţiune încheiat între o autoritate publică locală şi o societate comercială având ca obiect monitorizarea traficului pe raza unei localităţi este un contract de achiziţie publică, respectiv de concesiune servicii. În...

Citeste mai mult...

Excepţia tardivităţii acţiunii privind anularea unui act administrativ cu caracter individual – art. 11 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Înscrierea în cartea funciară a drepturilor determinate prin actul administrativ -  semnificaţie juridică. Nelegalitate H.C.L. privind trecerea unui teren în domeniul privat al U.A.T.¬. Nerespectare art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991. Deliberând asupra recursului de faţă, constată: Prin sentinţa civilă nr. 1043/CA/26.03.2014 pronunţată de Tribunalul Braşov - Secţia a...

Citeste mai mult...

Succesiune. acţiunea în anularea legatului pentru violenţă.

Reclamantul solicită anularea certificatului de moştenitor ca o consecinţă a anulării testamentului autentificat  sub nr.6302 din data de 30 mai 1984 la Notariatul de stat al sectorului 3 Bucureşti, invocând drept cauză de nulitate a acestuia violenţa  - presiunea psihică  - exercitată de legatari asupra testatoarei – cauză de nulitate relativă. Fiind un...

Citeste mai mult...

Anularea certificatelor de moştenitor. Anularea încheierilor de întabulare a acestora în cartea funciară . Menţinerea contractului de vânzare cumpărare încheiat între unul dintre comoştenitori cu un terţ.

Anularea certificatelor de moştenitor. Anularea încheierilor de întabulare a acestora în cartea funciară . Menţinerea contractului de vânzare cumpărare  încheiat între unul dintre comoştenitori cu un terţ. Anularea încheierii de întabulare  în cartea funciară pe numele cumpărătorului pentru imobilul vândut sub condiţie rezolutorie. Procura de angajare a apărătorului pentru promovarea acţiunii în interesul reclamantului....

Citeste mai mult...

Ordonanta Presedintiala. Anularea formelor de executare. Inadmisibilitate.

S.C. 601/22.06.2009 – Ordonanta Presedintiala. Anularea formelor de executare. Inadmisibilitate. Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 04.06.2009 sub nr.(…), reclamanta D.E.E. a solicitat in contradictoriu cu piritul B.I., ca pe calea ordonantei presedintiale sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare incepute in dosarul nr.(…) al BEJ M.R., precum si...

Citeste mai mult...

4. Acţiunea revocatorie Acţiunea revocatorie duce la desfiinţarea actului, întocmai ca şi acţiunea în anularea unui act juridic, totuşi, ea se deosebeşte de aceasta din urmă, deoarece acţiunea în anulare produce efecte faţă de orice persoană, pe cân…

Prin sentinta civila nr. 2271/27.09.2011, pronuntata de Judecatoria Viseu de Sus, în dosarul nr. 1308/336/2011 a fost admisa actiunea pauliana formulata de reclamantul M. I. în contradictoriu cu pârâtii: T. D. M., T. M. si T.D. si s-a constatat nulitatea contractului de donatie imobiliara încheiat între pârâti la  15.12.2009 si autentificat sub nr. .....

Citeste mai mult...

Acţiunea în anularea sentinţei arbitrală. Lipsa părţii legal citată de la termenul când au avut loc dezbaterile.

Acţiunea în anularea sentinţei arbitrală. Lipsa părţii legal citată de la termenul când au avut  loc dezbaterile. Dacă partea a fost legal citată pentru termenul  la care au avut loc dezbaterile, nu se poate reţine incidenţa dispoziţiilor articolului 364 lit. d Cod procedură civilă, căci lipsa părţii şi nelegala sa citare sunt două...

Citeste mai mult...

Anularea proceselor-verbale de contraventie

INSTANTA Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata: Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub nr. 189/2009 la 15.09.2009, petentul A CC a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu organul constatator  Politia Comunitara B, sa dispuna anularea proceselor-verbale de contraventie seria PC nr. 09.08.2009 si seria PC nr....

Citeste mai mult...

Drept de succesiune. – Testament autentic.Actiune în anularea certificatului de mostenitor. Admisibilitate.

SECTIA CIVILA MIXTA      MATERIE  - Drept de succesiune. - Testament autentic. - Actiune în anularea certificatului de mostenitor. Admisibilitate. În cazul în care toti mostenitorii sunt prezenti în fata notarului si solicita eliberarea certificatului de mostenitor, recunoscându-si reciproc drepturile succesorale, consimtind la...

Citeste mai mult...

O.g. nr. 92/2003 – procedura de soluţionare a contestaţiei. Acţiune în anularea unei decizii date în soluţionarea contestaţiilor în temeiul o.g. nr. 92/2003, art. 205 şi urmatoarele

O.G. nr. 92/2003 – procedura de soluţionare a contestaţiei. Acţiune în anularea unei decizii date în soluţionarea contestaţiilor în temeiul O.G. nr. 92/2003, art. 205 şi urmatoarele. - O.G. nr. 92/2003, art. 205 si urm. Soluţionarea de către organele fiscale cu atribuţii jurisdicţionale a contestaţiei formulate împotriva unei decizii de impunere, fără...

Citeste mai mult...

Anularea acţiunii civile ca netimbrată

Anularea actiunii civile ca netimbrata. Reclamanta O.D. i-a chemat în judecata pe pârâtii O.E., O.I.G., G.L.D., B.M.G., B.C. si B.L., solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna anularea contractului de vânzare cumparare autentificat în anul 2003 si sa oblige pârâtii sa-i achite 5.000 euro despagubiri morale si 5.000 lei...

Citeste mai mult...

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţă

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţă Reclamantul G. R. a solicitat,prin cererea formulată,anularea în parte a dispoziţiei de impunere şi constatarea faptului că datorează impozit doar pentru diferenţa valorică dintre suma rezultată în urma vânzării şi cea investită la data cumpărării bunurilor şi suspendarea executării silite a dispoziţiei de impunere...

Citeste mai mult...