Cauta in aceasta categorie:

Ordonanţă preşedinţială fără citarea părţilor. Procedura.

Potrivit art.581 alin.3 Cod procedură civilă, ordonanţa preşedinţială poate fi dată şi fără  citarea părţilor. În situaţia în care însă ulterior instanţa găseşte util cauzei necesitatea citării recl. pentru a da lămuriri va trebui să fie citat şi pârâtul altfel se încalcă dispoziţiile art.85 Cod procedură civilă precum şi principiile egalităţii şi dreptului la...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială.reintegrare

O condiţie generală de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială este urgenţa în luarea măsurii, condiţie care nu este îndeplinită în prezenta cauză întrucât, aşa cum el însuşi a recunoscut în şedinţa publică de astăzi, în anul 2003  reclamantul a părăsit de bună-voie apartamentul în care a locuit împreună cu mama sa iar în...

Citeste mai mult...

Măsuri definitive dispuse pe calea ordonanţei preşedinţiale-inadmisibilitate

Măsuri  definitive  dispuse  pe  calea  ordonanţei preşedinţiale-inadmisibilitate Pe calea procedurii sumare a ordonanţei preşedinţiale nu se poate statua asupra fondului litigiului şi a dispune măsuri definitive. Secţia comercială şi contencios administrativ-Decizia civilă nr.590/15.10.2004. Prin sentinţa civilă nr.2379/C/15.07.2004 pronunţată de Tribunalul Sibiu-secţia comercială şi contencios administrativ s-a admis cererea de ordonanţă preşedinţială...

Citeste mai mult...

Motiv de ordine publică. Pronunţarea în şedinţa publică a unei hotărâri date în camera de consiliu.

Prin sentinţa civilă nr.1088 din 31 octombrie 2993 Tribunalul Prahova a admis cererea în desfacerea adopţiei formulată de reclamanta E.M. precum şi cererea de intervenţie  accesorie formulată  de Complexul Educaţional „Poiana Soarelui” Braşov, reţinând că în cauză sunt îndeplinite cerinţele art.22 din O.U.G. nr.25/1997 aprobată prin Legea nr.87/1998 referitoare la  adopţie. Hotărârea a...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. Condiţii : neprejudecarea fondului şi aparenţa dreptului.

Pe calea ordonanţei preşedinţiale instanţa nu poate prejudeca fondul putând să se bazeze numai pe aparenţa dreptului. Prin Sentinţa nr. 532/C din 22 octombrie 2004, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 5677/2004, s-a admis cererea şi a fost obligată pârâta să pornească centrala termină zonală şi să livreze  abur de joasă şi...

Citeste mai mult...

Ordonanta presedintiala – Lipsa calitatii procesuale pasive

Ordonanţă preşedinţială –  Lipsa calităţii procesuale pasive. Prin Sentinţa civ. nr. 728/28.02.2005, Judecătoria Caracal a admis cererea formulată de reclamanta S.C. S. S.R.L. împotriva pârâtei C.E. şi a dispus obligarea pârâtei de a permite reclamantei continuarea lucrărilor de branşare la reţeaua electrică, sentinţa fiind vremelnică şi executorie, fără somaţie ori scurgerea vreunui termen....

Citeste mai mult...

Cerere de suspendare provizorie a executarii silite – Ordonanta presedintiala

Cerere de suspendare provizorie a executării silite – Ordonanţă preşedinţială. Judecătoria Caracal, prin Sent. civ. nr. 872/14.03.2005, în conformitate cu disp. art. 403(4) şi 581 C.p.c., a respins cererea formulată de petenta contestatoare B.E. în contradictoriu cu intimatul creditor, C.A. privind suspendarea  provizorie a executării silite dispuse în dosarul nr. 3/2005 al  executorului...

Citeste mai mult...

Ordonanta presidentială. Inadmisibilitate.

Prin cererea de ordonanta presedintiala reclamanta SC SERPICO SERV SRL Bucuresti a chemat în judecata pe pârâta SC ZIGANA SRL Galati, solicitând evacuarea acesteia din spatiul comercial închiriat. Tribunalul Galati, prin sentinta comerciala nr.258/15.04.2005, a respins cererea de Ordonanta presedintiala. S-a retinut ca, în temeiul disp.art.581 C.pr.civ., instanta va putea sa ordone...

Citeste mai mult...

Ordonanta presedintiala . Urgenta masurii

Ordonanta  presedintiala . Urgenta masurii . In sine , introducerea  cererii de ordonanta presedintiala la o distanta mare de timp  fata de faptul prejudiciabil , nu duce la lipsirea de valabilitate a cererii , insa , in speta , raportat la situatia si imprejurarile specifice , poate duce la concluzia ca insusi reclamantul...

Citeste mai mult...

Ordonanta presedintiala. Suspendare executare silita. Titlu executoriu fiscal.Competenta materiala.

Ordonanta presedintiala. Suspendare executare silita. Titlu executoriu  fiscal.Competenta materiala. Potrivit art.168 al.3 Cod  procedura fiscala republicat contestatia la executare se introduce la instanta judecatoreasca competenta  si nedistingând care anume,  se aplica dreptul comun,  caci potrivit dispozitiilor art.2 alin.3 Cod procedura fiscala, unde  prezentul cod  nu dispune, se aplica prevederile Codului de procedura civila....

Citeste mai mult...

Ordonanta presedintiala. neprejudecarea fondului

ORDONANTA PRESEDINTIALA. NEPREJUDECAREA FONDULUI Sentinta civila nr. 4065/29.08.2005 Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.08.2005 reclamanta B.O. a chemat in judecata pe paratii S.N., S.M. si G.G. solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta pe calea ordonantei presedintiale sa dispuna evacuarea paratilor din imobilul situat in...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. Suspendare executare hotărâre aga

Prin sentinta nr. 575 din 3 iunie 2005, Tribunalul Comercial Mures a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul B. P. în contradictoriu cu pârâta SC M. F. SRL Târgu-Mures, suspendarea executarii hotarârilor adoptate DE adunarea generala a asociatilor pârâtei din 22 aprilie 2005, pâna la solutionarea irevocabila a actiunii pronuntata împotriva respectivelor...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate. Aplicarea greşită a legii.

Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate. Aplicarea greşită a legii. C. pr. civ. art. 581 Pentru admiterea unei cereri de ordonanţă preşedinţială este necesară, pe lângă cerinţele impuse oricărei acţiuni în justiţie, existenţa condiţiilor specifice de admisibilitate. Curtea de Apel Timişoara, secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia  nr. 1826...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedenţială. Condiţii.

Deşi prin lipsa de folosinţă i se poate crea proprietarului un prejudiciu, pentru realizarea prerogativelor conferite de dreptul de proprietate calea este aceea a dreptului comun şi nu procedura specială a ordonanţei preşedinţiale. Lipsa rolului activ al instanţei, care nu a administrat toate probele necesare, nu poate fi reţinută, întrucât procedura...

Citeste mai mult...

Ordonanta presedintiala. evacuare societate comerciala. instanta competenta material

ORDONANTA PRESEDINTIALA. EVACUARE SOCIETATE COMERCIALA. INSTANTA COMPETENTA MATERIAL Sentinta civila nr. 183/11.04.2006 Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina, sub nr. 4423/06.04.2006, reclamanta D.G. a chemat in judecata pe paratele S.C. A. S.A. Slatina si S.C. H.B. T. S.R.L. Slatina, solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, pe...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. Obligaţia de a face. Condiţii. Inadmisibilitate.

Prin cererea adresată Tribunalului  Suceava – secţia comercială, contencios administrativ  şi fiscal şi înregistrată  sub nr. 870/com/CAF din 14.03.2006, reclamanta SC” FORESTIND” SA Brodina în contradictoriu cu pârâta Direcţia Silvică Suceava a solicitat pe calea ordonanţei preşedinţiale ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată pârâta să-i permită continuarea lucrărilor de exploatare...

Citeste mai mult...

Legea nr. 272/2004. Ordonanţă preşedinţială. Dispoziţii legale aplicabile.

Legea nr. 272/2004. Ordonanţă preşedinţială. Dispoziţii legale aplicabile. C. pr. civ. – art. 582 Legea nr. 272/2004 – art. 94 Raţiunea dispoziţiilor art. 94 din Legea nr. 272/2004 este de a proteja interesele copilului aflat în situaţiile prevăzute de lege, sens în care, în aceste situaţii procedura de judecată urmează regulile...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate . Caracterul urgent şi vremelnic al măsurii solicitate

Ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate . Caracterul urgent si vremelnic al masurii solicitate Stabilirea unui program de vizitare a minorului pe calea ordonantei presedintiale pentru o perioada de timp determinata. Admiterea cererii în considerarea caracterului urgent, valorificând interesul superior al minorului Prin ordonanta civila nr. 1482 din 21 iulie 2006 Judecatoria...

Citeste mai mult...