Cauta in aceasta categorie:

Recurs. Obiect al recursului îl poate constitui numai dispozitivul unei hotărâri.

Recurs. Obiect al recursului îl poate constitui numai dispozitivul unei hotărâri. Partea care justifică un interes poate ataca numai dispoziţiile cuprinse în dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti, deoarece numai acestea, în actuala reglementare, pot dobândi putere de lucru judecat, nu şi considerentele pe care se sprijină. Secţia I civilă –Decizia civilă nr. 442/20...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere ai societăţii comerciale în insolvenţă. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. ANTRENAREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE AI SOCIETĂŢII COMERCIALE ÎN INSOLVENŢĂ. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006. Decizia nr.291/C/10.05.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II...

Citeste mai mult...

Respectarea hotărârilor instanţelor de recurs asupra problemelor de drept dezlegate precum şi asupra necesităţii administrării unor probe. Art.315 pct.1 cod procedură civilă

Prin sentinţa civilă nr.6485/13.10.2006 , Judecătoria Galaţi a admis  acţiunea  reclamanţilor C.C.T. şi P.G., obligând Consiliul Local Galaţi prin reprezentantul său, Primarul mun.Galaţi să le plătească suma de 440.504,97 lei reprezentând actualizare despăgubiri pentru imobilul situat în Galaţi. S-a reţinut ca motivare că prin sentinţa civilă nr. 7815/12.10.2001 a Judecătoriei Galaţi,...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. răspunderea administratorului statutar nu poate fi antrenată dacă nu există raport de cauzalitate între faptele imputate administratorului prin cererea lichidatorului întemeiată pe art.138 din legea nr.85/2006 şi st…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORULUI  STATUTAR NU POATE FI ANTRENATĂ DACĂ NU EXISTĂ RAPORT DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTELE IMPUTATE ADMINISTRATORULUI PRIN CEREREA LICHIDATORULUI ÎNTEMEIATĂ PE ART.138 DIN LEGEA NR.85/2006 ŞI STAREA DE INSOLVENŢĂ A DEBITOAREI. - art.138 lit.d şi...

Citeste mai mult...

Plîngere art. 2781 C.p.p. Recurs. Casare cu trimitere spre rejudecare. Nestabilirea situaţiei de fapt necesară încadrării juridice a faptei sesizate.

Prin sentinţa penală nr. 155 pronunţată la data de 03.04.2009 în dosarul nr. 6254/315/2008 s-a dispus în conformitate cu prev. art.278 alin. 1 lit. a cod pr.penală, respingerea plîngerii formulată de către persoana vătămată SC U SRL împotriva soluţiei de scoatere de sub urmărire penală dată în dosarul nr. 4765/P/2007 faţă de făptuitorul SI...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. opoziţie formulată de creditor cu privire la starea de insolvabilitate a debitorului. -art.202 al.23 din Legea nr.31/1990 introdus de pct.2 al art.XIII din oug nr.54/23.06.2010.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. OPOZIŢIE FORMULATĂ DE CREDITOR CU PRIVIRE LA STAREA DE INSOLVABILITATE A DEBITORULUI. -art.202 al.23 din Legea nr.31/1990 introdus de pct.2 al art.XIII din OUG nr.54/23.06.2010. Decizia nr.318/C/17.05.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia...

Citeste mai mult...

Recurs civil. Stabilirea cadrului procesual. Principiul rolului activ si principiul disponibilităţiif

3.Recurs civil. Stabilirea cadrului procesual. Principiul rolului activ si principiul disponibilităţii. Dosar 3325/223/2011 Asupra cauzei de faţă constată următoarele: Prin cererea formulată la data de 28.07.2011 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Drăgăşani sub nr. /223/2011, reclamanta K. E., în contradictoriu cu pârâta Comisia Locală de Fond Funciar ...., a solicitat instanţei ca...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. contestaţia formulată de creditoare împotriva tabelului de creanţe al debitoarei. creanţa afectată de o condiţie suspensivă. subrogaţie legală. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art….

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. CONTESTAŢIA FORMULATĂ DE CREDITOARE ÎMPOTRIVA TABELULUI DE CREANŢE AL DEBITOAREI. CREANŢA AFECTATĂ DE O CONDIŢIE SUSPENSIVĂ. SUBROGAŢIE LEGALĂ. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art.1108 pct.3 – 1109 Cod civil; ...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. respingerea cererii creditoarei de deschidere a procedurii insolvenţei împotruva debitoarei, urmare a neconsemnării de către creditoare a cauţiunii de 10% din valoarea presupusei creanţe. -art.33 alin.3 din Legea nr…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. RESPINGEREA CERERII CREDITOAREI DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI ÎMPOTRUVA DEBITOAREI, URMARE A NECONSEMNĂRII DE CĂTRE CREDITOARE A CAUŢIUNII DE 10% DIN VALOAREA PRESUPUSEI CREANŢE. -art.33 alin.3 din Legea nr.85/2006. Decizia nr.391/C/11.06.2012 a Curţii de Apel...

Citeste mai mult...

Recurs. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Cazul de casare prevazut de art.385/9 pct.10,18,17,17/1 c.p.p.

Recurs. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Cazul de casare prevazut de art.385/9 pct.10,18,17,17/1 c.p.p. Tribunalul, prin hotarâre avea obligatia sa raspunda la criticile formulate de inculpatul-apelant, acestea constituiau cereri eseniale,de natura sa garanteze drepturile inculpatului si sa influenteze solutia procesului (caz de casare prev.de...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. contestaţie la tabelul definitiv. tardivitate. neincidenţa prevederilor art.72 şi 73 din legea nr.85/2006. -art.72, 73, 75 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTESTAŢIE LA TABELUL DEFINITIV. TARDIVITATE. NEINCIDENŢA PREVEDERILOR ART.72 ŞI 73 DIN LEGEA NR.85/2006. -art.72, 73, 75 din Legea nr.85/2006. Decizia nr.390/C/11.06.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II – a civilă, de contencios...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. reorganizare judiciară şi faliment. deschiderea procedurii insolvenţei. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006.

Materie : RECURS COMERCIAL. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006. Din interpretarea coroborată a prevederilor art. 31 alin.1 cu art.3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006 rezultă că pentru deschiderea procedurii insolvenţei, la cererea unui creditor,...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. închiderea procedurii insolvenţei în temeiul art.132 alin.2 din legea nr.85/2006. -art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. ÎNCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI ÎN TEMEIUL ART.132 ALIN.2 DIN LEGEA NR.85/2006. -art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006. Potrivit art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 “O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. suspendare executare sentinţă de deschidere a procedurii generale de insolvenţă. inadmisibilitate. art.8 alin.4 şi 5 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. SUSPENDARE EXECUTARE SENTINŢĂ DE DESCHIDERE A PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENŢĂ. INADMISIBILITATE.  -art.8 alin.4 şi 5 din Legea nr.85/2006. Decizia nr.705/C/07.11.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II – a civilă, de contencios...

Citeste mai mult...

Recurs formulat împotriva încheierii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului, prin care s-a mentionat schimbarea sediului social. Exceptia lipsei de interes a recursului formulat de o societate care are calitatea de tert fata de socie…

Recurs formulat împotriva încheierii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului, prin care s-a mentionat schimbarea sediului social. Exceptia lipsei de interes a recursului formulat de o societate care are calitatea de tert fata de societatea cu privire la care s-a înscris mentiunea. Interesul este o conditie de exercitiu a actiunii civile, privita lato...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. cerere a debitorului pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. -art.32 alin.1 Legea nr.85/2006; -art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006; -art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.1 şi 2 li…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CERERE A DEBITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE A INSOLVENŢEI. -art.32 alin.1 Legea nr.85/2006; -art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006; -art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.1 şi 2...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. contestaţie formulată de creditoare împotriva hotărârii adunării generale a creditorilor debitoarei aflate în insolvenţă. -art.14 alin.7 Legea nr.85/2006;

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTESTAŢIE FORMULATĂ DE CREDITOARE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR DEBITOAREI AFLATE ÎN INSOLVENŢĂ. -art.14 alin.7 Legea nr.85/2006; În conformitate cu prev.art.14 al.7 din Legea 85/2006 : „Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. funcţionari publici -Legea 138/1999; -Legea 293/2004; -art. 312 Cod procedură civilă;

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCŢIONARI PUBLICI. Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciarelor nu sunt îndreptăţiţi la plata orelor suplimentare prestate peste durata normală a timpului de lucru drept introdus prin Legea 293/2004, decât după apariţia noii legi de salarizare a personalului din sistemul penitenciar; pe perioada tranzitorie cuprinsă între data...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil.recurs. necercetarea fondului. casare cu trimitere spre rejudecare.

DREPT PROCESUAL CIVIL RECURS. NECERCETAREA  FONDULUI. CASARE CU TRIMITERE  SPRE REJUDECARE. Nefiind analizată cererea reclamantei de prelungire a contractului de  închiriere în beneficiul acesteia după decesul soţului, prin prisma temeiului de drept invocat (art. 27 teza a II-a, alin. 1, lit. a din Legea nr. 114/1996 şi art. 32 alin. 3-4 din...

Citeste mai mult...