Cauta in aceasta categorie:

Plângere formulată în temeiul art. 2781 Cod procedură penală. Admiterea plângerii şi trimiterea cauzei la procuror pe considerentul că acesta nu s-a pronunţat, prin rezoluţia atacată, cu privire la toate faptele reclamate de petent iar acestea nu au …

Prin sentinta penala nr. 2 din 16 ianuarie 2008 Judecatoria Dragomiresti, în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a Cod procedura penala, a respins plângerea formulata de petenta R.I. în contradictoriu cu intimatii C.I., C.M., C.M., C.N. si V.S. si a mentinut rezolutia din 29 decembrie 2006 data în dosarul nr. 186/P/2006 al Parchetului...

Citeste mai mult...

Întrerupere executării pedepsei. Obligativitatea însuşirii punctului de vedere menţionat în expertiza medico-legală.

Prin sentinta penala nr. 36/11.02.2009 Tribunalul Suceava a respins ca nefondata cererea formulata de condamnatul A.D. pentru întreruperea executarii pedepsei de 25 de ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 79/10.04.2002 a Tribunalului Suceava. Pentru a dispune astfel, instanta de fond a retinut din raportul de expertiza medico-legala întocmit de INML Mina Minovici...

Citeste mai mult...

Renunţarea la judecata unui capăt de cerere. Limitele investirii. Calificarea căii de atac în raport cu dispoziţiile art. 282 ind. 1 Cod procedură civilă.

Reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă şi se constată prin încheiere dată fără drept de apel, potrivit art. 246 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă. Dacă acţiunea introductivă de instanţă cuprindea două cereri, din care numai una era evaluabilă în bani- cu o...

Citeste mai mult...

Omisiunea prezentării materialului de urmărire penală. Sancţiune.

Prin sentinţa penală nr. 1580 din 16 decembrie 2008 pronunţată de Judecătoria Tg. Mureş, în dosarul penal nr. 1456/320/2007, instanţa de fond, în temeiul art. 300 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 250 şi urm Cod procedură penală, a dispus restituirea cauzei privind pe inculpata  XX – trimisă în judecată pentru comiterea...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată.

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA REZOLUŢIILOR SAU ORDONANŢELOR PROCURORULUI DE NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ. C.proc.pen., art.278/1 alin.8 lit.b Procurorul este obligat de a efectua toate demersurile în vederea administrării mijloacelor de probă dispuse de instanţă în condiţiile art.278/1 al.8 lit.b C.proc.pen.   Decizia penală nr.349 din 04 aprilie 2009 Prin decizia penală...

Citeste mai mult...

Incălcarea prevederilor art. 90 şi 85 din Codul de procedură civilă.

Audierea martorilor este admisibila doar daca citarea paratilor este legal facuta.Prin sentinta civila nr. 136 din 13.01.2009 a Judecatoriei Baia Mare, s-a admis actiunea formulata de reclamanta Hoban Ioana în contradictoriu cu pâ¬râtul Hoban Ilie Radu si în consecinta s-a dispus rezolutiunea contractului de în¬tretinere imobiliar autentificat sub nr. 4728 din 13.12.1999, de notar...

Citeste mai mult...

Incalcarea principiului contradictorialitatii si al dreptului la aparare. Nerespectarea dispozitiilor art. 261 pct. 5 cod procedura civila

Expertiza efectuata în cauza si care constituie principala proba pentru pronuntarea hotarârii fata de recurenti, nu le este opozabila acestora, motivat de faptul ca la data efectuarii acestia nu erau parte în proces, nu s-a efectuat în contradictoriu cu acestia si expertiza nu le-a fost comunicata, din dovada de citare, pentru termenul la care...

Citeste mai mult...

Recurs inadmisibil câta vreme o parte, care a declarat apel în cauza, înainte de solutionarea acestuia si l-a retras, nu mai poate declara recurs în cauza, hotarârea ramânând definitiva la data retragerii recursului.

6. RECURS INADMISIBIL CÂTA VREME O PARTE, CARE A DECLARAT APEL ÎN CAUZA, ÎNAINTE DE SOLUTIONAREA ACESTUIA SI L-A RETRAS, NU MAI POATE DECLARA RECURS ÎN CAUZA, HOTARÂREA RAMÂNÂND DEFINITIVA LA DATA RETRAGERII RECURSULUI. DECIZIA PENALA NR.167/R din 9 aprilie 2009 Prin sentinta penala nr.373/2008 pronuntata de...

Citeste mai mult...

Criterii de apreciere cu privire la cuantumul despagubirilor morale acordate potrivit art.504 Cod procedura penala pentru arestarea nelegala ca urmare a revocarii decretului de gratiere.

Criterii de apreciere cu privire la cuantumul despagubirilor morale acordate potrivit art.504 Cod procedura penala pentru arestarea nelegala ca urmare a revocarii decretului de gratiere. (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE -DECIZIA CIVILA NR. 230 A/10.04.2009) Deliberând asupra cererilor de apel...

Citeste mai mult...

Judecata cauzei, în lipsa părţii care nu a fost regulat citată atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului. Casare cu trimitere spre rejudecare.

Potrivit art.213 (5)  din Codul de procedura civila „în cazul în care instanta a carei hotarâre este recurata a solutionat procesul fara a intra în cercetarea  fondului ori judecata s-a facut în lipsa partii care nu a fost regulat citata atât la administrarea  probelor cât si la dezbaterea fondului, instanta de recurs dupa casare,...

Citeste mai mult...

Exercitarea rolului activ

În conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. 5 Cod procedura civila, ju¬de¬catorii au îndatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a pre¬veni orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, pe baza stabilirii fap¬te¬lor si prin aplicarea corecta a legii, în scopul pronuntarii unei hotarâri te¬mei¬ni¬ce si legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor...

Citeste mai mult...

Principiul unităţii folosirii unei căi de atac. Inadmisibilitatea recursului împotriva unei hotărâri irevocabile date în recurs

1. Principiul unităţii folosirii unei căi de atac. Inadmisibilitatea recursului împotriva unei hotărâri irevocabile date în recurs C.proc.civ., art. 299 alin. (1) Potrivit art. 299 alin. (1) C.proc.civ., hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională sunt...

Citeste mai mult...

Nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la sesizarea instanţei, norme aplicabile şi în materia activităţii de punere în executare a hotărârilor penale. Consecinţe: casarea hotărârii pe considerentul că sunt incidente dispoziţiile art.197 alin…

Prin sentinta penala nr. 2834 din 30 decembrie 2008 Judecatoria Baia Mare a admis cererea Serviciului de probatiune de pe lânga Tribunalul Maramures si, în temeiul art. 447 Cod procedura penala, raportat la art. 864 alin. 2 Cod penal a revocat suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare, aplicata condamnatei L.E....

Citeste mai mult...

Lipsa răspunsului expertului la obiectivele stabilite de instanţă echivalează cu o necercetare a fondului cauzei, fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 312 alin. 5 teza i Cod procedură civilă.

Lipsa răspunsului expertului la obiectivele stabilite de instanţă echivalează cu o necercetare a fondului cauzei, fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 312 alin. 5 teza I Cod procedură civilă. Instanţa are obligaţia de a stărui la aflarea adevărului conform art. 129 Cod procedură civilă, astfel că nu poate trece la judecarea...

Citeste mai mult...

Potrivit art. 2 din Legea 39/21.01.2003, grupul infracţional organizat trebuie să fie „un grup structurat

Potrivit art. 2 din Legea 39/21.01.2003, grupul infracţional organizat  trebuie să fie „un grup structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material;...

Citeste mai mult...

Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 1073 şi 1075 Cod civil, având ca obiect obligaţia de a face

În temeiul dispozitiilor art. 1073 si 1075 Cod civil, succesorii în drepturi ai defunctului promitent-vânzator pot fi obligati sa-si îndeplineasca obligatia nascuta în patrimoniul lor, dupa decesul antecesorului acestora, de a transfera dreptul de proprietate, cu toate atributele sale, reclamantei, asupra imobilelor care au facut obiectul antecontractului de vânzare-cumparare. Prin sentinta civila nr....

Citeste mai mult...

Obiectul controlului realizat de instanţă în temeiul art.2781 din Codul de procedură penală. Obiectul plângerii îl constituie soluţia de netrimitere în judecată şi nu actul prin care procurorul ierarhic superior respinge plângerea făcută conform art….

Prin sentinta penala nr.73 din 26 februarie 2009 Judecatoria Sighetu Marmatiei, în temeiul art. 2781 al.8 lit.a Cod procedura penala a respins plângerea formulata  de partile vatamate S.V. si S.A. si a mentinut rezolutia de neînceperea urmaririi penale din data de 15 ianuarie în  dosar 29/II/2/2009 2009  al Parchetului de  pe lânga Tribunalul Maramures....

Citeste mai mult...

După cum se ştie, unul din motivele pentru care se poate exercita contestaţia în anulare obişnuită sau de drept comun, prevăzut de art. 317 al. 1 pct. 1 Cod pr. civ. este acela când procedura de citare a părţii pentru ziua în care s-a judecat pricina…

Prin Decizia civila nr. 697/04.05.2009 Tribunalul Prahova - Sectia civila a admis contestatia în anulare formulata de recurentul-petent I.G., împotriva deciziei civile nr. 40/12.01.2009 pronuntata de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 8083/105/2008, a anulat Decizia nr. 40/12.01.2009 a Tribunalului Prahova si fixat termen pentru rejudecarea recursului la data de 15.06.2009 pentru când s-a citat...

Citeste mai mult...

Măsuri preventive. Nerespectarea termenelor prevăzute de lege înăuntrul cărora instanţa este obligată să verifice legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului are drept consecinţă aplicarea art.140 alin.1 lit.a din Codul de p…

Prin încheierea penala nr. 35 din 22 aprilie 2009 Judecatoria Dragomiresti a admis cererile formulate de catre inculpatii: M.F.G., M.P. si S.P.L. si în consecinta a restituit cauza privind pe inculpatii M.F.G., M.P., S.P.S., G.V.  trimisi în judecata  prin rechizitoriu din 6 februarie  2009 dat în dosarul nr.55/P/2008 al Parchetului de pe lânga  Judecatoria...

Citeste mai mult...