Respingere cerere de întrerupere a executarii pedepsei.txt


ROMÂNIA

JUDECATORIA SECTORULUI 2 BUCURESTI – SECTIA PENALA

SENTINTA PENALA NR. 216

Sedinta publica de la data de 19 martie 2009

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele :

La data de 25.02.2009 a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, sub nr. 2539/300/2009, cererea condamnatului D.D., prin care solicita întreruperea executarii pedepsei de 11 ani închisoare, aplicata prin sentinta penala nr. xxx/10.05.2005 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti (definitiva prin decizia penala nr. dddd/27.10.2005 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a II-a penala), pe motive familiale. În motivarea cererii, condamnatul a aratat ca se impune întreruperea executarii pedepsei deoarece mama sa locuieste singura la adresa din Bucuresti, b-dul A nr. n, sector s, într-un imobil care necesita reparatii majore, pentru care trebuie angajati si platiti meseriasi.

La dosar a fost depusa copia sentintei penale nr. xxx/10.05.2005 a Judecatoriei sector 2 Bucuresti, însotita de un referat de catre biroul de executari penale al instantei (din care rezulta ca petentul nu a mai beneficiat pâna în prezent de amânari sau întreruperi ale executarii pedepsei).

La primirea cererii, instanta a dispus efectuarea unui referat de ancheta sociala de catre Consiliul Local al Sectorului s Bucuresti – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului la adresa indicata de petentul-condamnat. Potrivit adresei nr. aaaaa/2009 si a referatului anexat, ancheta sociala nu a putut fi efectuata, întrucât familia petentului nu mai locuieste în Bucuresti, b-dul A nr. n, sector s, constructia fiind demolata de catre proprietar, d-na B. M., în baza autorizatiei de demolare nr. aaaa/103B/28.11.2008 eliberata de Primaria Sectorului s Bucuresti.

Analizând probatoriul administrat în cauza, instanta constata ca nu s-a dovedit existenta împrejurarii speciale din care sa rezulte ca executarea în continuare a pedepsei de catre condamnat ar avea consecinte grave pentru familia acestuia, în sensul dispoz. art. 453 al. 1 lit. c C.proc.pen., la care se raporteaza art. 455 C.proc.pen. Pentru a se retine incidenta acestui caz de întrerupere a executarii pedepsei, este necesar ca pericolul în care s-ar afla familia condamnatului sa fie unul iminent si sa fi fost determinat de prezenta acestuia în detentie. Or, în speta, împrejurarea invocata de condamnat (necesitatea efectuarii unor reparatii urgente la imobilul din Bucuresti, b-dul A nr. n, sector s) nu s-a dovedit, constructia de la adresa mentionata fiind demolata de proprietarul imobilului iar mama condamnatului nemailocuind la respectiva adresa.

Pentru motivele prezentate, instanta va respinge cererea de întrerupere a executarii pedepsei formulata de petentul-condamnat.

Vazând si dispoz. art. 192 al. 2 C.proc.pen.,