Cauta in aceasta categorie:

Autoritate de lucru judecat. În situaţia în care prima acţiune a fost respinsă ca tardivă, şi cea de-a doua acţiune urmează a fi respinsă, dar nu ca tardivă, ci pentru autoritate de lucru judecat. Prin admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat exce

Având în vedere disp. art. 137 al.1 C.pr.civilă  se impune a se reanaliza cu prioritate excepţiile invocate. Prin cererea înregistrată sub nr. 922/C/2004 acelaşi reclamant a solicitat în contradictoriu cu aceeaşi pârâţi (sau autorii lor decedaţi pe parcursul desfăşurării acelui proces şi a prezentei cauze) constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare nr....

Citeste mai mult...

Indemnizaţie de dispozitiv. Excepţia autorităţii de lucru judecat

Prin acţiunea civilă formulată şi înregistrată la această instanţă la data de 28.01.2009 sub dosar civil nr.128/102/2009  reclamanta V Z a chemat în judecată pârâţii Municipiul Tg.Mureş, Consiliul local Tg.Mureş, Primăria Tg.Mureş, Primarul Tg.Mureş solicitând obligarea acestora la acordarea începând cu data de 28.07.2003 a indemnizaţiei de dispozitiv reglementată de Legea nr.138/1998, în sumă...

Citeste mai mult...

Calificarea căii de atac. Obligaţiile instanţei de judecată

Calificarea căii de atac. Obligaţiile instanţei de judecată Înscrierea greşită în dispozitivul hotărârii, în fazele procesuale anterioare căii de atac nu înlătură obligaţia pentru instanţa de judecată de a verifica legalitatea învestirii, asupra calificării cererii şi termenul în care partea îşi poate exercita dreptul. Temei de drept: Codul de procedură civilă...

Citeste mai mult...

Criterii avute în vedere de instanţa de judecată la încredinţarea minorului unuia dintre părinţi spre creştere şi educare.

Prin cererea adresată Judecătoriei Dorohoi, înregistrată sub nr. 937/222 din 19.03.2010, reclamantul CC a chemat în judecată pe pârâta CMF, solicitând desfacerea din vina exclusivă a pârâtei a căsătoriei încheiate la 2.02.2008, revenirea pârâtei la numele anterior căsătoriei şi să i se încredinţeze spre creştere şi educare minora CFE, născută la 17.04.2008, cu obligarea...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu – obiectul şi limitele judecăţii; plângere adresată în termen instanţei, însă cu depăşirea termenului prevăzut de lege în faţa procurorului ierarhic superior.

Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu – obiectul şi limitele judecăţii; plângere adresată în termen instanţei, însă cu depăşirea termenului prevăzut de lege în faţa procurorului ierarhic superior. Obiectul plângerii adresate instanţei este soluţia dispusă de procurorul de caz şi atât timp cât plângerea s-a adresat în...

Citeste mai mult...

Excepţia autorităţii lucrului judecat este îndeplinită atunci când potrivit art.1201 cod civil, există triplă identitate de părţi, obiect şi cauză.

Excepţia  autorităţii lucrului judecat este îndeplinită atunci când potrivit art.1201 cod civil, există triplă identitate de părţi, obiect şi cauză. Decizia nr. 220/10 februarie 2010  pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti- Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal Prin sentinţa nr. 1666 din 25.11.2009, Tribunalul Buzău – Secţia Comercială şi...

Citeste mai mult...

Revizuire. Competenţă materială. Instanţa care a judecat cauză în primă instanţă. Modificarea ulterioară a competenţei materiale.

Revizuire. Competenţă materială. Instanţa care a judecat cauza în primă instanţă. Modificarea ulterioară a competenţei materiale. Prin instanţa care a judecat cauza în primă instanţă se înţelege instanţa care a judecat efectiv cauza în primă instanţă, şi nu instanţa care, în urma unor modificări legislative ar fi competentă a judeca în fond la...

Citeste mai mult...

Anulare act. Autoritate de lucru judecat.

Anulare act. Autoritate de lucru judecat. Autoritatea de lucru judecat cunoaşte două manifestări procesuale, aceea de excepţie procesuală (conform art. 1201 C.civ. 1864 şi art. 166 C.proc.civ.) şi aceea de prezumţie, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu raporturile juridice dintre părţi (conform art. 1200 pct. 4, art....

Citeste mai mult...

Putere de lucru judecat

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 740/110/2012 contestatoarea B.V. a solicitat în contradictoriu cu  pârâta C.J.P. Bacău modificarea deciziei nr. 189983/16.12.2011, în sensul că plata drepturilor să se facă începând cu data de 7.04.2009, nu începând cu data de 1.06.2009. În motivarea cererii, s-a arătat că prin sentinţa pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată. Art.2781Cod pr.penală.

Obiectul plângerii întemeiate pe prevederile art.2781 alin.1 Cod pr.penala, îl constituie rezolutia sau ordonanta procurorului de netrimitere în judecata, iar nu rezolutia prin care prim-procurorul parchetului a solutionat plângerea formulata potrivit art.275-278 Cod pr.penala. Este nelegala hotarârea prin care instanta de fond s-a pronuntat numai asupra rezolutiei prim procurorului, considerându-se investita numai...

Citeste mai mult...

Puterea de lucru judecat şi efectul substanţial al hotărârii judecătoreşti.

Puterea de lucru judecat este reglementată de art. 1201 Cod civil ca o prezumţie absolută şi de art. 166 Cod procedură civilă ca  excepţie de fond absolută, care poate fi invocată oricând şi de orice parte interesată, presupunând întrunirea triplei identităţi de părţi, obiect şi cauză. Puterea de lucru judecat nu trebuie confundată cu...

Citeste mai mult...

Recurs. Plângere împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Aplicarea greşită a prevederilor art. 18 1 Cod Penal. Trimiterea dosarului la prima instanţă pentru judecarea pe fond a cauzei.

Recurs. Plângere împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Aplicarea greşită a prevederilor art. 18 1  Cod Penal. Trimiterea dosarului la prima instanţă pentru judecarea pe fond a cauzei. Decizia penală nr.108/2008 Cu privire la recursul penal de faţă constată următoarele: Prin sentinţa penală nr. 68 din...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. actele ce pot fi supuse controlului judecătoresc în procedura reglementată de art. 2781 c.p.p. plângere împotriva rezoluţiei prin care procurorul a confirmat începerea urmăririi pen…

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA SOLUŢIEI PROCURORULUI DE NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ. ACTELE CE POT FI SUPUSE CONTROLULUI JUDECĂTORESC ÎN PROCEDURA REGLEMENTATĂ DE ART. 2781 C.P.P. PLÂNGERE ÎMPOTRIVA REZOLUŢIEI PRIN CARE PROCURORUL A CONFIRMAT ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE. INADMISIBILITATE.  Prin sentinţa penală nr. 137 din 08.03.2010 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti s-a dispus, în baza...

Citeste mai mult...

Pretenţii – cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat pe cale separată

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub nr. 38200/299/2014 la data de 25.08.2014, reclamanta SC O.V.I.G. SA a solicitat obligarea pârâtei G.A. S.A. la plata sumei de 523.70 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de judecată, cu cheltuieli de judecată. În motivarea cererii,...

Citeste mai mult...

Renunţarea la judecată. Puterea lucrului judecat.

Renunţarea la judecată. Puterea lucrului judecat. Potrivit art. 246 Cod procedură civilă reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă. În cazul în care, cu ocazia unei prime acţiuni reclamantul renunţă la judecată, el este îndreptăţit să promoveze o nouă acţiune fără a...

Citeste mai mult...

Puterea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale; lipsa de interes în promovarea unei acţiuni în grăniţuire în condiţiile în care reclamantul contestă doar suprafaţa înscrisă în cf a imobilu

Constată că , prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.02.2013 , reclamanta S.C. A. S.R.L. , cu sediul în M. , str. M., nr.- , jud. S., a solicitat , în contradictoriu cu pârâţii  R. O. I. şi R. V., domiciliaţi în M., str. M., nr.- , jud. S.,...

Citeste mai mult...