Cauta in aceasta categorie:

Excepţia lipsei capacităţăii de folosinţă Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

R O M Â N I A JUDECĂTORIA BĂILEŞTI JUDEŢUL DOLJ SENTINŢA CIVILĂ Nr.13 Şedinţa publică de la 11 ianuarie 2011 Completul compus din: PREŞEDINTE - F.B. Grefier - A.B. x.x.x.x Pe rol judecarea acţiunii civile pentru constatarea valabilităţii convenţiei de vânzare cumpărare şi pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, formulată...

Citeste mai mult...

Pretenţii Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect pretenţii, acţiune formulată de reclamantul AN, împotriva pârâţilor GV, OM, GG, GV. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de 14.10.2010, fiind consemnate în încheierea respectivă, care face parte integrantă din prezenta sentinţă. La acel termen, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera...

Citeste mai mult...

Autoritatea de lucru judecat presupune existenţa triplei identităţi de părţi, obiect şi cauză. Ce se înţelege prin „cauză”.Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Prin cauză trebuie avut în vedere temeiul juridic al dreptului valorificat prin cerere, care nu se confundă nici cu cauza acţiunii, dar nici cu dreptul subiectiv şi nici cu mijloacele de dovadă ale temeiului juridic. Secţia civilă – Decizia civilă nr.422/21 noiembrie 2010 Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Alba Iulia sub nr. 2506/176/2009,...

Citeste mai mult...

Autoritate de lucru judecat. Sistarea indiviziunii

  In dosarul nr. 1555/1995 al Judecătoriei Babadag, reclamantul P.C. a chemat în judecată pe pârâţii P.E., P.C., B.G., solicitând ieşirea din indiviziune privind imobilul casă de locuit şi 1416 mp teren. în această cauză, s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 759/1996 prin care s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra imobilului compus din casă şi...

Citeste mai mult...

Calificarea cererii de chemare în judecată. Necercetarea fondului cauzei. Motiv de recurs

  Reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute a actului de adjudecare, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară, arătând că adjudecatarii sunt tocmai creditorii al căror titlu executoriu a fost anulat. Art. 129 alin. 3-5 Cod procedură civilă consacră rolul activ al judecătorului, în virtutea căruia instanţa are obligaţia să pună în dezbaterea părţilor...

Citeste mai mult...

Excepţia autorităţii de lucru judecat

  Prin decizia civilă nr. 626/15 octombrie 2003, pronunţată de Tribunalul Mureş, s-a admis apelul declarat de pârâtele D.I., D.A. şi C.I. împotriva sentinţei civile nr. 237/4 februarie 2003, pronunţată de Judecătoria Sighişoara, s-a schimbat în parte hotărârea atacată, în sensul respingerii acţiunii civile formulată de reclamantul K.B. în contradictoriu cu pârâtele D.I., D.A....

Citeste mai mult...