Autoritate de lucru judecat. Sistarea indiviziunii


 

In dosarul nr. 1555/1995 al Judecătoriei Babadag, reclamantul P.C. a chemat în judecată pe pârâţii P.E., P.C., B.G., solicitând ieşirea din indiviziune privind imobilul casă de locuit şi 1416 mp teren.

în această cauză, s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 759/1996 prin care s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra imobilului compus din casă şi teren, stabilindu-se loturi pentru fiecare moştenitor, în raport de cotele succesorale ale fiecăruia, cu sultele corespunzătoare. Instanţa, analizând expertiza efectuată, a reţinut din cuprinsul acesteia că, atunci când s-a calculat valoarea imobilului supus împărţelii, s-a avut în vedere şi beciul, expertul ţinând seama şi de uzura în timp a acestuia, care s-a scăzut din valoare.

în conformitate cu art. 1201 Cod civil, este lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor, în aceeaşi calitate. în cauza de faţă, beciul care face obiectul litigiului, respectiv, valoarea lui, a fost avută în vedere atunci când s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 759/1996 a Judecătoriei Babadag, având ca obiect ieşirea din indiviziune privind imobilul, aspect recunoscut, de altfel, de reclamanţi la interogatoriu, în consecinţă, s-a reţinut autoritatea de lucru judecat, întrucât sunt întrunite cele trei elemente, respectiv, aceleaşi părţi, aceeaşi cauză, acelaşi obiect.

Tribunalul Tulcea, decizia civilă nr. 217/C din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |