Cauta in aceasta categorie:

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere ai societăţii comerciale în insolvenţă. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. ANTRENAREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE AI SOCIETĂŢII COMERCIALE ÎN INSOLVENŢĂ. -art.138 lit.a şi e din Legea nr.85/2006. Decizia nr.291/C/10.05.2012 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II...

Citeste mai mult...

-partaj judiciar-

2.-partaj judiciar- Incheiere de admitere in principiu nr. 54 Şedinţa publică de la  26 ianuarie 2010 Asupra cauzei de faţă, deliberând constată următoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. /198/2009 reclamanta a solicitat in contradictoriu cu paratii sa se constate deschisa succesiunea autorilor F M, decedata la...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. contestaţia formulată de creditoare împotriva tabelului de creanţe al debitoarei. creanţa afectată de o condiţie suspensivă. subrogaţie legală. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art….

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. CONTESTAŢIA FORMULATĂ DE CREDITOARE ÎMPOTRIVA TABELULUI DE CREANŢE AL DEBITOAREI. CREANŢA AFECTATĂ DE O CONDIŢIE SUSPENSIVĂ. SUBROGAŢIE LEGALĂ. -art.1669 – 1670 Cod civilă; -art.1108 pct.3 – 1109 Cod civil; ...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. Ofiţeri poliţie judiciară detaşaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie. Spor de 30% din salariul de bază lunară prevăzut de dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002. Acordare. Nelegalitate.

Drepturi salariale. Ofiţeri poliţie judiciară detaşaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie. Spor de 30% din salariul de bază lunară prevăzut de dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002. Acordare. Nelegalitate. - art. 28 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002  Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. reorganizare judiciară şi faliment. deschiderea procedurii insolvenţei. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006.

Materie : RECURS COMERCIAL. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. -art. 31 alin.1 din Legea 85/2006; -art. 3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006. Din interpretarea coroborată a prevederilor art. 31 alin.1 cu art.3 pct.1 şi 6 din Legea 85/2006 rezultă că pentru deschiderea procedurii insolvenţei, la cererea unui creditor,...

Citeste mai mult...

Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Contestaţie la executare.

Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Contestaţie la executare. Aplicarea art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 în cazul unei pedepse definitiv aplicate de instanţele române se poate solicita pe calea contestaţiei la executare, fiind incident cazul prev. 461 alin.1 lit. d Cod...

Citeste mai mult...

Cerere debitor prin administrator judiciar de ridicare a sumei , aferentă contului de garanţie reală mobiliară , asupra soldului contului de depozit cu afectaţiune specială denunţat de către administratorul judiciar, în temeiul art.86 din Legea nr.85…

Cerere debitor prin administrator judiciar de ridicare a sumei , aferentă contului de garanţie reală mobiliară , asupra soldului contului de depozit cu afectaţiune specială denunţat de către administratorul judiciar, în temeiul art.86 din Legea nr.85/2006  Principiul efectului suspensiv consacrat de art.36 din Legea nr.85/2006,  opreşte demersurile individuale ale creditorilor împotriva debitorului sau...

Citeste mai mult...

Cerere de înlocuire a administratorului judiciar. Lipsă calitate procesuală activă.

Cerere de înlocuire a administratorului judiciar. Lipsă calitate procesuală activă. În cauză nu a fost desemnat/ales un comitet al creditorilor din cauza numărului mic de creditori, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de adunarea creditorilor, conf.prev.art.l6 alin.l din lege. În aceste condiţii, o cerere de înlocuire a administratorului judiciar putea fi făcută...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. STABILIREA ONORARIULUI LICHIDATORULUI JUDICIAR. Lichidatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolvenţei, a emis  notificări către potenţialii creditori şi o adresă către P. M. O. în vederea identificării bunurilor debitoarei, a...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. confirmarea lichidatorului judiciar în cazul trecerii din procedura generală a insolvenţei în procedura simplificată a falimentului. -art.19 alin.2 şi alin.21 din Legea nr.85/2006; -art.34 din Legea nr.85/2006; -a…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONFIRMAREA LICHIDATORULUI JUDICIAR ÎN CAZUL TRECERII DIN PROCEDURA GENERALĂ A INSOLVENŢEI ÎN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ A FALIMENTULUI. -art.19 alin.2 şi alin.21 din Legea nr.85/2006; -art.34 din Legea nr.85/2006; -art.107 alin.1 lit.D din Legea nr.85/2006;...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Atribuţiile administratorului judiciar.

Procedura insolvenţei. Atribuţiile administratorului judiciar.  În considerarea dispoziţiilor articolului 20 din Legea nr. 146/1997 şi a articolului  67  din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar propune judecătorului-sindic anularea declaraţiei de creanţă, instanţa fiind cea care aplică sancţiunea.  -  Articolul 67  din Legea nr.85/2006.  Dispoziţiile art.67 alin.1 din legea nr.85/2006 care stabilesc că...

Citeste mai mult...

Desemnarea sau confirmarea administratorului/ lichidatorului judiciar de către creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor în temeiul art. 14 alin.2 din Legea nr. 85/2006 republicată.

Desemnarea  sau  confirmarea  administratorului/ lichidatorului  judiciar de către creditorii  care  deţin cel puţin 50% din  valoarea  totală a creanţelor în temeiul art. 14 alin.2  din Legea nr. 85/2006 republicată. Creditorul  deţinând  cel puţin 50% din totalul  creanţelor  debitorului este  abilitat  să  procedeze  la desemnarea  ori confirmarea administratorului  sau a lichidatorului numit de...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. recuzare administrator judiciar. inadmisibilitate. -art.29 lit.a şi b şi art.81 alin.3 din o.u.g. nr.86/2006; -art.27 şi art.129 alin.5 Cod procedură civilă; -art.11 lit.e şi art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. RECUZARE ADMINISTRATOR JUDICIAR. INADMISIBILITATE.  -art.29 lit.a şi  b şi art.81 alin.3 din O.U.G. nr.86/2006; -art.27 şi art.129 alin.5 Cod procedură civilă; -art.11 lit.e şi art.22 alin.2 din Legea nr.85/2006. Decizia...

Citeste mai mult...

Civil – partaj judiciar – partaj bunuri comune

 Prin cererea de chemare in judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Mureş la data de 27.04.2007 sub nr. 3566/320/2007 ( numar vechi 3535/2996/2007) reclamanta NJ a solicitat instanţei:  -să constate faptul că în timpul căsătoriei cu pârâtul SFI a dobandit ca bun comun imobilul apartament situat in Târgu Mureş, str...

Citeste mai mult...

Cerere de înlocuire formulată de lichidatorul judiciar , nemulţumit de onorariul stabilit în adunarea creditorilor. Dosarul de insolvenţă care se supune reglementării din legea nr. 85/2006.

Spre deosebire de reglementarea cuprinsă în art. 57 alin.14 din actuala lege a insolvenţei, vechea reglementare nu cuprindea o procedură prin care practicianul în insolvenţă, nemulţumit cuantumul onorariului votat în adunarea creditorilor, putea să declare că se retrage din procedură. Spre deosebire de reglementarea cuprinsă în art. 57 alin.14 din actuala lege a...

Citeste mai mult...

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Deducerea. Computarea privaţiunii de libertate executată în afara ţării

Drept penal. Partea generală. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Deducerea. Computarea privaţiunii de libertate executată în afara ţării C.pen., art. 88, art. 89 Legea nr. 302/2004 (modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006), art. 18 alin. (1) Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 302/2004...

Citeste mai mult...

Respingerea cererii de ajutor public judiciar formulată de vânzătorul ce solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic

Civil – Cereri – Curatelă specială. Îndeplinirea condiţiilor potrivit dispoziţiilor Noului Cod Civil Prin Încheierea din data de 19.12.2011 pronunţată de Judecătoria C-lung. Mold. în temeiul art. 150 alin. 3 Cod civil a fost validată doamna CDM în calitate de curator special pentru minora PDG născută la data de 29 aprilie 1994 şi...

Citeste mai mult...

Asistenţă judiciară. scutire de plata taxei de timbru.condiţii de acordare

Prin  cererea lor, reclamantele  LIGA  DEMOCRATICA  PENTRU  DREPTATE DIN  ROMÂNIA si I.G. au  chemat în  judecata  pârâtele BANCA  COMERCIALA ROMÂNA  BUCURESTI si BANCA COMERCIALA  ROMÂNA – Sucursala  Ialomita,  solicitând  obligarea acestora la plata catre entitatea  S.C. „ T & g TRADING” S.R.L.  (al  carui  actionar  este reclamanta I.G. )  sumei de  50.900 U.S.D. - ...

Citeste mai mult...