Cauta in aceasta categorie:

Cerere de asistenţă judiciară internaţională

Prin cererea introdusă la Judecătoria Mizil şi înregistrată la data de 05.11.2014 sub nr……, Hauptzollamt Landshut (Biroul Vamal Central Landshut), a solicitat recunoaşterea deciziei având număr de referinţă 7524-SV 3300-EV 768/12-F1002 din data de 22.10.2012, definitivă la data de  05.11.2012, prin care numitului P.S.M., i s-a aplicat pedeapsa amenzii în cuantum de 100 euro...

Citeste mai mult...

Nesoluţionarea cererii de ajutor public judiciar înainte de pronunţarea hotărârii. Consecinţe

Nesoluţionarea cererii de ajutor public judiciar înainte de pronunţarea hotărârii. Consecinţe - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 – art. 15 Potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 „Asupra cererii de ajutor public judiciar instanţa se pronunţă, fără citarea părţilor, prin încheiere motivată dată în...

Citeste mai mult...

Contestatie la raportul administratorului judiciar prin care s-a stabilit onorariu acestuia.

 Pentru astăzi fiind amanată pronunţarea asupra soluţionării  contestaţiei  formulată de către creditorul DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV impotriva raportului privind descrierea modului de indeplinire a atribuţiilor publicat de către fostul lichidator  judiciar al debitoarei SC A. SRL, Cabinet  Individual de Insolvenţă D.C.G.in Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.1160/01.11.2011 . La apelul...

Citeste mai mult...

Contestatie împotriva masurilor luate de lichidatorul judiciar în referire la retinerile contributiilor css si cai din sumele admise în tabelul definitiv consolidat al creantelor. Solicitare distribuire sume în mod integral.

Prin cererea adresata Tribunalului Constanta si înregistrata sub nr.7864/118/10.08.2007, Sindicatul Liber „M” cu sediul în localitatea Ovidiu, în calitate de reprezentant în numele si pentru membrii sai semnatari ai tabelului nominal anexat cererii, au formulat contestatie împotriva masurilor luate de P.G.S. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC M. Ovidiu SA. Motivând...

Citeste mai mult...

Apel privind amenda judiciară. Termen de declarare. Temeinicie.

Prin sentinţa penală nr. 528/20.11.2008  a Judecătoriei Reghin, pronunţată în doarul  580/289/2007, instanţa l-a condamnat pe inculpatul Xxpentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie la 2 ani închisoare cu suspendarea executării. Prin încheierea de şedinţă din 14.07.2008 din acelaşi dosar l-a amendat pe avocatul inculpatului, dl. Xx, cu 500 de lei, în baza art....

Citeste mai mult...

Înlocuirea măsurii arestări preventive cu cea a controlului judiciar. Condiții necesar a fi întrunite. Contestație împotriva hotărârii primei instanțe prin care s-a înlocuit măsura arestării preventive. Admitere.

Inculpații au fost trimiși în judecată sub aspectul săvârșirii  unor infracțiuni de tâlhărie comise în datele de 30.04.2014 (ambii inculpați) și respectiv 01.05.2014 (inculpatul Gheorghe Marius George). La momentul luării măsurii arestării preventive ambii inculpați erau deja cercetați într-o altă cauză a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați având ca obiect o altă infracțiune...

Citeste mai mult...

Insolvenţă- contestaţie împotriva măsurii administratorului judiciar de neînscriere aunei creanţe în tabelul creditorilor debitorului

SENTINTA CIVILA NR.221/SIND  Pe rol fiind continuarea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006 impotriva debitorului SC A. & S. S.SRL si solutionarea contestatiei formulata de creditorul Directia Generala a Finantelor Publice B.  impotriva tabelului consolidat al creantelor intocmit de lichidator.   La apelul nominal facut in sedinta publica se constata prezinta consilier...

Citeste mai mult...

Individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei. Respectarea principiului proporţionalităţii.

.Individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei. Respectarea principiului proporţionalităţii. Art.72 Cod penal.  La individualizarea judiciară a pedepsei, este necesar a se respecta principiul proporţionalităţii în sensul corectei adecvări a pedepsei penale faţă de situaţia de fapt şi scopul legii penale. (Decizia penală nr.445/R din 30 iunie 2009)...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Contestatie împotriva refuzului administratorului judiciar de a include în tabelul preliminar de creante împotriva averii debitoarei si a creantei sale reclamate, motivat de lipsa unui titlu executoriu.

Legea nr.85/2006, art.46, art.47, art.64 alin.3, art.73 Expresie a principiului disponibilitatii ce guverneaza procesul civil si, implicit, procesul de insolventa, toti creditorii cu creante anterioare deschiderii procedurii vor depune cerere de admitere a creantelor pe care le solicita, astfel cum rezulta din dispozitiile art.64 din Legea nr.85/2006. Este necesar a se retine...

Citeste mai mult...

Autoritate de lucru judecat – revendicare Amendă judiciară – cerere vădit neîntemeiată – abuz de drept – condiţii ale exercitării dreptului de acces la instanţă

Sentin?a civil? nr. 7662/7 mai 2009 – Dosar nr. 7821/215/2009 Autoritate de lucru judecat – revendicare Amend? judiciar? – cerere v?dit neîntemeiat? – abuz de drept – condi?ii ale exercit?rii dreptului de acces la instan   Solu?ia:  Respinge ac?iunea, formulat? de  reclamanta PG în contradictoriu cu paratul...

Citeste mai mult...

Individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei. Respectarea principiului proporţionalităţii. Art.72 Cod penal

.Individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei. Respectarea principiului proporţionalităţii. Art.72 Cod penal.  La individualizarea judiciară a pedepsei, este necesar a se respecta principiul proporţionalităţii în sensul corectei adecvări a pedepsei penale faţă de situaţia de fapt şi scopul legii penale. (Decizia penală nr.445/R...

Citeste mai mult...

Înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite

Prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi din data de 27.05.2015, în dosarul nr. 14628/245/2015, s-au dispus înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul C. prin încheierea nr. 126 din 12.05.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi , dată în dosarul nr. 13083/245/2015 , cu măsura arestării preventive pe o durată...

Citeste mai mult...

Respingerea propunerii parchetului de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive, pentru săvârşirea unei noi infracţiuni. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege

Prin încheierea nr. 31 din 09.04.2015 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria T.M. a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria T.M. şi s-a dispus înlocuirea măsurii controlului judiciar a inculpatului C.C. cu măsura arestării preventive. Pentru a dispune astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria T.M....

Citeste mai mult...

Înlocuirea arestării preventive cu măsura controlului judiciar în procedura camerei preliminare. Criterii de apreciere

Prin încheierea din data de 08 mai 2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria T.M., în baza art. 348 alin. 2 rap. la art. 207 C.pr.pen., verificându-se din oficiu, la înregistrarea dosarului, legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului M.N., s-a constat că această măsura este legală şi temeinică şi...

Citeste mai mult...

Contestatie art. 204 CPP incalcare conditii control judiciar

Dosar nr. XXX/217/2015               Contestaţie art. 204 Cod procedură penală                  R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI SECŢIA PENALĂ Şedinţa camerei de consiliu din xx.xx.xxxx Judecător de drepturi şi libertăţi   - Grefier   Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani - reprezentat de: Procuror   ÎNCHEIERE PENALĂ NR. XX...

Citeste mai mult...

Contestatie control judiciar

ROMÂNIA TRIBUNALUL BOTOŞANI SECŢIA PENALĂ Încheierea penală nr. XX Dosar nr. XXXX/193/2015/a2 Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx Completul constituit din: Preşedinte –   Grefier – Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani reprezentat prin: Procuror – S-a luat în examinare contestaţia formulată de inculpatul T. F. împotriva încheierii...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Penalităţi de întârziere născute în reorganizare judiciară. Convenţie de eşalonare neinclusă în programul de plăţi.

- art. 41 alin.3, art. 49 alin.1, art. 64 alin.6, art. 96 alin. 1 din Legea nr.85/2006.            Asupra  recursului de  faţă: Prin sentinţa civilă nr.1240/S/2015, Tribunalul Braşov a respins contestaţia formulată de creditoarea G.S.E.R. S.A., cu sediul ales la S.C.A. N.N.D.K.P. în […], împotriva măsurii administratorului judiciar de respingere a cererii creditoarei de achitare...

Citeste mai mult...

Cerere de completare dispozitiv. Confirmare administrator judiciar. Confirmare onorariu

Deşi decizia creditorului majoritar este un act unic, care cuprinde atât desemnarea administratorului judiciar cât şi stabilirea onorariului acestuia ce urmează să fie achitat din averea debitoarei, judecătorul sindic va trebui să soluţioneze două cereri, respectiv când acestea sunt formulate împreună, două capete de cerere, una având ca obiect numirea administratorului judiciar, întemeiată pe...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Desemnarea administratorului/ lichidatorului judiciar provizoriu. Condiţii

În vederea desemnării administratorului judiciar provizoriu sau a lichidatorului provizoriu, judecătorul-sindic va avea în vedere cererea depusă în acest sens de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de debitor, dacă cererea introductivă îi aparţine. În situaţia în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau...

Citeste mai mult...