Cauta in aceasta categorie:

Reorganizare judiciară şi faliment. Cale de atac specifică împotriva raportului lichidatorului şi planului de distribuire. Neexercitarea acesteia, de unii creditori. Consecinţe

Potrivit dispoziţiilor art. 107 din Legea nr. 64/1995, republicată, la fiecare 3 luni lichidatorul va prezenta un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi un plan de distribuire a acestora, între creditori, care va fi înregistrat la grefă, afişat la uşa tribunalului şi notificat fiecărui creditor. Oricare creditor poate...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciară şi faliment. Acte încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. Acţiune în anulare

Potrivit dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 64/1995, republicată, administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. (Decizia nr. 1684 din 3 decembrie 2002 - Secţia a Vl-a comercială) Prin Sentinţa civilă nr. 909 din 24 mai 2002,...

Citeste mai mult...

Reorganizare judiciară şi faliment. Achitarea debitului după deschiderea procedurii. Consecinţe

Achitarea de către debitor a sumei pentru care s-a cerut deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului împotriva sa, după data deschiderii acestei proceduri, determină respingerea cererii creditorului, ca fiind rămasă fără obiect, în situaţia formulării recursului. (Decizia nr. 1239 din 3 octombrie 2002 - Secţia a Vl-a comercială) Prin Sentinţa civilă nr. 948...

Citeste mai mult...

Partaj judiciar Grăniţuire

Titlu: partaj judiciar Data speţă: 14.10.2010 Prin cererea înregistrată la data de 08.07.2008 pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 718/199/2008 reclamantul D. V. a chemat în judecată pe pârâţii D. N. N. şi P. M. pentru partaj succesoral şi ieşire din indiviziune după defuncţii D. N. şi D.O.. Cererea a fost timbrată cu taxă timbru de 38...

Citeste mai mult...

Partaj judiciar. Calculul greşit al ariei unei parcele de teren. Consecinţe. Partaj

În motivarea cererii petentul a arătat prin raportul de expertiză avut în vedere la soluţionarea acţiunii de ieşire din indiviziune dimensiunile parcelei „Golişte A” au fost înscrise greşit, întrucât aceasta are forma unui trapez, iar expertul nu a calculat aria acestuia. Astfel, pentru ca parcela să aibă 0,55 ha se impune a se rectifica dimensiunile...

Citeste mai mult...

Partaj judiciar Partaj

Recursul declarat de către intervenientul A.G. împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie a fost respins ca nefondat de Tribunalul Bacău prin decizia civilă nr.354/R/19.04.2010 pronunţată în dosarul cu acelaşi număr. Împotriva acestei decizii d-l A.Gh. şi d-na A.V. au formulat contestaţie în anulare, înregistrată sub nr.4319/110/5.07.2010, în susţinerea căreia s-a arătat că decizia pronunţată de Tribunalul Bacău...

Citeste mai mult...