Cauta in aceasta categorie:

Diferenţa de spor de 95% din salariul de bază pentru orele prestate în zilele de sâmbătă şi duminică şi în sărbătorile legale, solicitată de sindicat în numele membrilor săi, în contradictoriu cu pârâta d.g.a.s.p.c.

Diferenţa de spor de 95% din salariul de bază pentru orele prestate în zilele de sâmbătă şi duminică şi în sărbătorile legale, solicitată de sindicat în numele membrilor săi, în contradictoriu cu pârâta D.G.A.S.P.C. Zilele libere la care se referă art.40 alin.3 lit. c din CCMUNN 2005-2006, respectiv art.41 alin.3 din CCMUNN 2007-2010,...

Citeste mai mult...

Răspunderea administratorului pentru datoriile societăţii.

faliment Sentinţă Răspunderea administratorului pentru datoriile societăţii. Lichidatorul judiciar nu a reuşit să identifice în fapt bunurile proprietatea debitoarei pe care să le preia în vederea valorificării pentru achitarea datoriilor acesteia, deşi aceste bunuri sunt menţionate în evidenţa contabilă a societăţii şi l-a notificat în mai multe rânduri pe pârât în...

Citeste mai mult...

Pretenţii comerciale–acţiune în regres-răspundere pentru prejudiciul cauzat de animale.

8- pretenţii comerciale–acţiune în regres-răspundere pentru prejudiciul cauzat de animale. SENTINŢA CIVILĂ NR.1048 Şedinţa publică din 12 noiembrie 2009 Asupra cererii de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr./198/2009, reclamanta SC O.V.I. SA, a chemat în judecată pe pârâtul D.G. , pentru ca prin...

Citeste mai mult...

Nu poate fi reţinută nelegalitatea actului pentru că s-ar fi încălcat dispoziţiile art. 60 alin. 5 şi 51 din og nr. 43/1997, aşa cum greşit a reţinut instanţa de fond, deoarece aceste prevederi se referă la modalitatea de imobilizare ori de transport…

Contencios administrativ. Decizie civil? Contraven?ii Nu poate fi re?inut? nelegalitatea actului pentru c? s-ar fi înc?lcat dispozi?iile art. 60 alin. 5 ?i 51 din OG nr. 43/1997, a?a cum gre?it a re?inut instan?a de fond, deoarece aceste prevederi se refer? la modalitatea de imobilizare ori de transport a autovehiculului care a...

Citeste mai mult...

Despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului cauzat persoanelor îndreptăţite pentru lipsirea prelungită de măsuri reparatorii acordate în baza Lg.10/2001.Lipsa calităţii procesuale a unităţii deţinătoare.

Legea 247/2005 ale cărei dispoziţii sunt de imediată aplicare stabileşte regimul plăţii tuturor despăgubirilor rezultate din prevederile ei (ce se referă şi la Legea 10/2001) indiferent de forma în care au fost acordate. Aceasta înseamnă că independent de împrejurarea că s-a ajuns ca pe cale judecătorească să se stabilească dreptul la...

Citeste mai mult...

Despagubiri. Cerere de acordare despagubiri pentru sporul de valoare adus imobilului restituit în baza Legii nr. 10/2001- fostului proprietar. Solutionarea gresita a cauzei pe calea exceptiei autoritatii lucrului judecat, de catre prima i…

SECTIA CIVILA MIXTA  MATERIE- DESPAGUBIRI.  Cerere de acordare despagubiri pentru sporul de valoare adus imobilului restituit în baza Legii nr. 10/2001- fostului proprietar.  Solutionarea gresita a cauzei pe calea exceptiei autoritatii lucrului judecat, de catre prima instanta. Potrivit art.1201 Cod civil "este lucru judecat atunci când a...

Citeste mai mult...

Anularea procesului verbal de contravenție pentru motive de legalitate. Dovedirea nelegalităţii procesului verbal de contravenție contestat

Anularea procesului verbal de contravenție pentru motive de legalitate. Dovedirea nelegalităţii procesului verbal de contravenție contestat. Fond. Cuprins pe materii: Plângere contravențională. O.u.g. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Plângere contravențională  pentru lipsa datei în cuprinsul procesului verbal de contravenție. Provesul verbal de cotraventie se anulează dacă este dovedită nelegalitatea acestuia....

Citeste mai mult...

Acordarea de despăgubiri civile (foloase cuvenite) pentru bunurile confiscate. Anularea hotărârii măsurii de confiscare a unor bunuri de care partea a fost lipsită patru decenii, implică dezdăunarea totală a părţii vătămate care este îndreptăţită…

Reclamantul M.V.C., moştenitor  al defunctei  M.E. prin acţiunea formulată a solicitat obligarea Statului Român la plata despăgubirilor civile în sumă de 4 miliarde ROL, reprezentând lipsa de folosinţă (fructele civile) a bunurilor confiscate în baza unei sentinţe corecţionale pronunţate de Tribunalul Popular al Raionului Tecuci, în anul 1952. Prin decizia nr.1791/1997 Curtea Supremă de...

Citeste mai mult...

Amânarea repetată a cauzei pentru lipsă de apărare. Respingerea cererii de amânare nu echivalează cu nerespectarea dreptului la apărare, dacă aceasta nu este temeinic justificată.

Amânarea repetată a cauzei pentru lipsă de apărare. Respingerea cererii de amânare nu echivalează cu nerespectarea dreptului la apărare, dacă aceasta nu este temeinic justificată. Potrivit art. 156 C.proc.civ. instanţa va putea da un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată. Când instanţa refuză amânarea judecăţii pentru acest motiv, va amâna, la...

Citeste mai mult...

Contopire. Pedeapsă aplicată în străinătate pentru un concurs de infracţiuni

În caz de contopire a unei pedepse rezultante aplicate în străinătate pentru un concurs de infracţiuni cu pedepse aplicate în România pentru fapte concurente, pedeapsa rezultantă aplicată de instanţa străină nu se descontopeşte în pedepsele rezultante. Prin  cererea înregistrată pe rolul  Judecătoriei Slobozia  sub nr. … la data de … petentul – condamnat...

Citeste mai mult...

Vechimea în funcţie şi vechimea în specialitate pentru acordarea pensiei înainte de împlinirea vârstei de 60 ani

VECHIMEA ÎN FUNCŢIE ŞI VECHIMEA ÎN SPECIALITATE PENTRU ACORDAREA PENSIEI ÎNAINTE DE ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 60 ANI Decizia civilă nr. 683 din 17 iunie 2009 Prin sentinţa civilă nr.252 din 10 aprilie 2005 pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 169/103/2009, s-a admis contestaţia formulată de contestatoarea S.V., s-a anulat decizia nr.44474...

Citeste mai mult...

Criterii pentru individualizarea sanctiunii contraventionale. Aplicare avertisment

 Criterii pentru individualizarea sanctiunii contraventionale. Aplicare avertisment     Prin decizia nr. 874/CA/07.10.2009 pronuntata de Tribunalului Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost admis recursul declarat de petenta SC S SRL împotriva sentintei civile nr. 3039 din 26.02.2009 pronuntata de Judecatoria Iasi, sentinta care a fost...

Citeste mai mult...

Răspundere civilă delictuală. Răspundere pentru fapta proprie. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Condiţii. Raport de prepuşenie.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR. 264/C DIN DATA DE 05.02.2008 Răspundere civilă delictuală. Răspundere pentru fapta proprie. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Condiţii. Raport de prepuşenie. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la 11.06.2007 reclamantul T. C. i-a chemat în judecată pe pârâţii SC  X SRL şi C. C. pentru...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. cerere a debitorului pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. -art.32 alin.1 Legea nr.85/2006; -art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006; -art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.1 şi 2 li…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CERERE A DEBITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE A INSOLVENŢEI. -art.32 alin.1 Legea nr.85/2006; -art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006; -art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.1 şi 2...

Citeste mai mult...

Actiune pentru anularea permisului sau de conducere

TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA CIVILA NR. 4798/CA Sedinta publica din data de 19.09.2012 Completul compus din: PRESEDINTE : V.T.-judecator GREFIER : N.M. Pe rol fiind judecarea cauzei formulate in baza legii contenciosului administrativ de reclamanta B.E.si pe...

Citeste mai mult...

Insolvenţa. Desemnarea unui practician în insolvenţă pentru a-şi exprima opinia cu privire la posibilitatea de realizare a planului de reorganizare.

Prin cererea înregistrată la data de 23 noiembrie 2011, creditoarea SC „X” SA a solicitat judecătorului sindic desemnarea în conformitate cu disp. art. 102 din Legea nr. 85/2006, a unui practician în insolvenţă care să-şi exprime părerea cu privire la posibilităţile reale de realizare a planului de reorganizare a activităţii, propus de debitoarea SC...

Citeste mai mult...

Plângere formulată în baza art.278 ind.1 c.p.p. – respingerea pentru nedovedirea calităţii de proprietar asupra terenului

Plângere formulata în baza art.278 ind.1 c.p.p. – respingerea pentru nedovedirea calitatii de proprietar asupra terenului Petenta C.I. a formulat plângere împotriva rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Husi prin care a solicitat desfiintarea rezolutiei procurorului de neîncepere a urmaririi penale si trimiterea cauzei la procuror în vederea începerii urmaririi penale pentru...

Citeste mai mult...