Vechimea în funcţie şi vechimea în specialitate pentru acordarea pensiei înainte de împlinirea vârstei de 60 ani


VECHIMEA ÎN FUNCŢIE ŞI VECHIMEA ÎN SPECIALITATE PENTRU ACORDAREA PENSIEI ÎNAINTE DE ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 60 ANI

Decizia civilă nr. 683 din 17 iunie 2009

Prin sentinţa civilă nr.252 din 10 aprilie 2005 pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 169/103/2009, s-a admis contestaţia formulată de contestatoarea S.V., s-a anulat decizia nr.44474 din 9.01.2009 emisă de intimată cu obligarea emiterii unei noi decizii de pensionare cu luarea în calcul a adeverinţei nr.2091/42 A/30.10.2008 emisă de Tribunalul Neamţ, cu plata drepturilor de pensie de serviciu, începând cu data de 1.11.2008.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul a avut în vedere următoarele:

Contestatoarea S.V. este angajata Tribunalului Neamţ din data de 12.06.2000, în baza Deciziei nr. 42/12.06.2000 a preşedintelui Curţii de Apel Bacău (f. 51), ca urmare a câştigării concursului pentru ocuparea postului de inspector de specialitate (informatician), devenit vacant în urma demisiei titularului postului, G.C..

La data demisiei lui G.C. postul figura în nomenclator cu denumirea de referent de specialitate (informatician) şi a fost transformat în post de inspector de specialitate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 770/C/24.03.2000 (f. 52).

La data demisiei lui G.C. postul figura în nomenclator cu denumirea de referent de specialitate (informatician) şi a fost transformat în post de inspector de specialitate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 770/C/24.03.2000 (f. 52).

În baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1852/C/28.07.2000 şi a Deciziei nr. 56/04.08.2000 a preşedintelui Curţii de Apel Bacău (f. 49 – 50), date în executarea OUG nr. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, contestatoarea a fost reîncadrată pe postul de consilier categoria A, clasa I, gradul I, cu menţinerea specializării.

În baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1852/C/28.07.2000 şi a Deciziei nr. 56/04.08.2000 a preşedintelui Curţii de Apel Bacău (f. 49 – 50), date în executarea OUG nr. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, contestatoarea a fost reîncadrată pe postul de consilier categoria A, clasa I, gradul I, cu menţinerea specializării.

La 12.12.2004 a intrat în vigoare Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, care la art. 3 alin. 1 prevedea că „Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, informaticieni, registratori.”

La 12.12.2004 a intrat în vigoare Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, care la art. 3 alin. 1 prevedea că „Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, informaticieni, registratori.”

În consecinţă, la 01.01.2005 contestatoarei i s-a schimbat încadrarea din consilier categoria A, clasa I, gradul I, în informatician gradul I, pentru ca la 15.04.2006 să fie promovată în funcţia de informatician şef gradul I.

În consecinţă, la 01.01.2005 contestatoarei i s-a schimbat încadrarea din consilier categoria A, clasa I, gradul I, în informatician gradul I, pentru ca la 15.04.2006 să fie promovată în funcţia de informatician şef gradul I.

Prin Legea nr. 17 din 11 ianuarie 2006, la art. 91 din Legea nr. 567/2004 a fost introdus alineatul 3, care prevedea că informaticienii în funcţie vor fi încadraţi ca grefieri informaticieni, prin transformarea corespunzătoare a posturilor, pentru ca prin Legea nr. 97 din 14 aprilie 2008 prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 567/2004 să fie modificate în sensul excluderii din categoria grefierilor a informaticienilor şi al includerii lor în categoria specialiştilor IT, cu păstrarea calităţii de personalul auxiliar de specialitate.

Prin Legea nr. 17 din 11 ianuarie 2006, la art. 91 din Legea nr. 567/2004 a fost introdus alineatul 3, care prevedea că informaticienii în funcţie vor fi încadraţi ca grefieri informaticieni, prin transformarea corespunzătoare a posturilor, pentru ca prin Legea nr. 97 din 14 aprilie 2008 prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 567/2004 să fie modificate în sensul excluderii din categoria grefierilor a informaticienilor şi al includerii lor în categoria specialiştilor IT, cu păstrarea calităţii de personalul auxiliar de specialitate.

De aceea, la 01.01.2007 contestatoarei i-a fost schimbată din nou încadrarea din informatician şef gradul I în grefier informatician şef gradul I, pentru ca la 18.04.2008 să fie trecută în funcţia de specialist IT şef gradul I.

De aceea, la 01.01.2007 contestatoarei i-a fost schimbată din nou încadrarea din informatician şef gradul I în grefier informatician şef gradul I, pentru ca la 18.04.2008 să fie trecută în funcţia de specialist IT şef gradul I.

Chiar dacă funcţia deţinută de contestatoare la Tribunalul Neamţ a primit în decursul timpului denumiri diferite, este evident că ele vizau aceeaşi specializare, respectiv aceea de informatician.

Chiar dacă funcţia deţinută de contestatoare la Tribunalul Neamţ a primit în decursul timpului denumiri diferite, este evident că ele vizau aceeaşi specializare, respectiv aceea de informatician.

De asemenea, din carnetul de muncă al contestatoarei reiese că a îndeplinit funcţia de analist programator începând cu 15.08.1977 până la 01.12.1997 – când a fost promovată în funcţia de şef serviciu informatică – pe care a deţinut-o până la 12.06.2000, când a început activitatea la Tribunalul Neamţ.

De asemenea, din carnetul de muncă al contestatoarei reiese că a îndeplinit funcţia de analist programator începând cu 15.08.1977 până la 01.12.1997 – când a fost promovată în funcţia de şef serviciu informatică – pe care a deţinut-o până la 12.06.2000, când a început activitatea la Tribunalul Neamţ.

Reiese că, contestatoarea avea la 01.11.2008, când a depus la intimată cererea de pensionare cu pensie de serviciu, o vechime neîntreruptă în funcţia de informatician de 31 ani şi 2 luni şi vârsta de 54 ani şi 11 luni.

Potrivit art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti se poate pensiona, la cerere, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, beneficiind de pensie de serviciu, dacă are o vechime în funcţie de cel puţin 25 de ani.

Noţiunea de vechime în funcţie este definită în teza a II-a a acestui text legal, ca fiind „perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea funcţia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier informatician, grefier arhivar, grefier registrator, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, registrator, arhivar – registrator, executor judecătoresc”.

Prevederile alin. 3 al art. 93 din lege, în forma avută la publicare, dispuneau că „Pentru informaticieni constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu, în alte unităţi”, pentru ca în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 17/2006 acest text să devină alin. 4 al art. 93 şi să aibă următorul conţinut:

„Pentru informaticieni constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.”

După această modificare, textul legal menţionat conţinea două derogări în privinţa vechimii în specialitate, referitoare la categoria de personal la care se referă – respectiv la informaticieni – şi la unităţile unde aceştia au prestat activitatea înainte de a fi încadraţi în funcţie – respectiv numai în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei.

Prin OUG nr. 100/2007, intrată în vigoare la 11.10.2007, prevederile alin. 4 al art. 93 au fost readuse la forma iniţială, dispunând că „Pentru grefierii informaticieni constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu, în alte unităţi.”

Se observă că dispoziţiile restrictive cu privire la unităţile unde grefierii informaticieni au prestat activitate înaintea încadrării lor în funcţie sunt în prezent înlăturate, astfel că vechimea lor în specialitate este constituită din toate perioadele în care au lucrat în acelaşi domeniu, indiferent de unităţile în care au prestat activitatea.

Legiuitorul nu a definit în mod explicit noţiunea de vechime în specialitate, însă din interpretarea gramaticală a textelor legale de mai sus, în care se foloseşte formularea „constituie vechime în specialitate şi perioadele …” reiese că ea este sinonimă cu noţiunea de vechime în funcţie. Aceasta pentru că, dacă prin vechimea în funcţie legiuitorul ar fi dorit să se înţeleagă numai perioada lucrată ca informatician în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, iar prin vechimea în specialitate doar perioada lucrată ca informatician în alte unităţi decât instanţele şi parchetele, atunci folosirea conjuncţiei „şi” în cuprinsul alin. 4 al art. 93 din Legea nr. 567/2004 ar fi fost complet inutilă.

Că este aşa reiese şi din prevederile art. 3 alin. 4 din Normele de aplicare a Legii nr. 567/2004, care dispun că „noţiunea de «vechime în funcţie» prevăzută la art. 68 din lege şi noţiunea de «vechime în specialitate» prevăzută la art. 93 din lege au acelaşi înţeles”.

Chiar dacă în alin. 4 al art. 93 din Legea nr. 567/2004 se face în continuare referire la grefierii informaticieni – deşi după apariţia Legii nr. 97/2008 ei au devenit specialişti IT – aceasta nu înseamnă că dispoziţiile citate au rămas fără obiect de reglementare. Dimpotrivă, având în vedere principiul conform căruia prevederile legale se interpretează în sensul în care şi-ar găsi o aplicare, urmează a se considera că ele se aplică actualilor specialişti IT, care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 97/2008 au avut calitatea de grefieri informaticieni.

Având în vedere cele reţinute mai sus reiese că, contestatoarea, care avea la 01.11.2008 o vechime în funcţie de 31 ani şi 2 luni, vârsta de 54 ani şi 11 luni precum şi calitatea de specialist IT în cadrul unei instanţe judecătoreşti, îndeplinea cerinţele art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004 pentru a fi pensionată la cerere înaintea împlinirii vârstei de 60 ani, cu beneficiul pensiei de serviciu şi, pe cale de consecinţă, că în mod greşit prin Decizia nr. 44474/09.01.2009 intimata Casa Judeţeană de Pensii Neamţ i-a respins cererea.

Împrejurarea că în Adresa nr. 128138/16.11.2007 a Direcţiei de Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare din cadrul Ministerului Justiţiei, emisă într-un caz similar – pe care intimata a invocat-o în susţinerea punctului său de vedere – se exprimă opinia că o astfel de cerere ar fi nefondată, este lipsită de orice relevanţă juridică.

Aceasta deoarece o astfel de opinie nu este obligatorie pentru instanţe, cu atât mai mult cu cât porneşte de la o premisă greşită: pensia de serviciu a fost instituită nu numai pentru a recompensa activitatea îndelungată desfăşurată în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea de personalul auxiliar de specialitate, ci şi pentru a favoriza schimbul mai rapid de generaţii într-un sistem în care noul şi modernizarea trebuie introduse rapid.

Împotriva sentinţei civile mai sus menţionate, a declarat în termen legal recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pentru următoarele motive:

– potrivit art. 68 alin.1 din Legea nr. 567/2004, reclamanta beneficiază de pensie de serviciu, doar la împlinirea vârstei de 60 de ani, iar potrivit art.68 alin.3, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, dacă a avut o vechime în funcţie de 25 de ani, astfel încât greşit s-a interpretat că vechimea în muncă este echivalentă cu vechimea în specialitate.

Analizând sentinţa civilă recurată, sub aspectul motivului de recurs invocat, dar şi din oficiu, în temeiul art.306 Cod procedură civilă, Curtea de Apel reţine următoarele:

Instanţa de fond nu a apreciat judicios situaţia de drept, în baza probatoriului administrat, hotărârea recurată nefiind legală şi temeinică.

Astfel, aşa cum corect reţine şi prima instanţă contestatoarea S.V. este angajata Tribunalului Neamţ din data de 12.06.2000, în baza Deciziei nr. 42/12.06.2000 a preşedintelui Curţii de Apel Bacău (f. 51), ca urmare a câştigării concursului pentru ocuparea postului de inspector de specialitate (informatician), devenit vacant în urma demisiei titularului postului, G.C..

Potrivit dispoziţiilor art.68 alin.1 din Legea nr. 567/2004 personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de salariul de bază brut lunar şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Textul legal al art.68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004, arată că, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea se poate pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. 1, dacă are o vechime în funcţie de cel puţin 25 de ani. Constituie vechime în funcţie perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea funcţia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier informatician, grefier arhivar, grefier registrator, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, registrator, arhivar-registrator, executor judecătoresc.

Prin dispoziţiile art. 68 alin. 3 din Legea nr. 567/2004, s-a instituit o derogare în ceea ce priveşte vârsta de pensionare a personalului auxiliar de specialitate.

Noţiunea de vechime în funcţie – reprezintă vechimea (perioada desfăşurată) într-o activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat şi organizat într-o instituţie, în schimbul unui salariu, iar prin vechimea în specialitate se înţelege perioada desfăşurată într-o anumită ramură a ştiinţei, din studiul şi din aplicarea căreia acea persoană îşi face o profesiune.

Noţiunea de „vechime în funcţie” prevăzută de art. 68 alin. 3 nu are acelaşi înţeles cu noţiunea de „vechime în specialitate” – aşa cum este definită în textul art. 93 al legii (perioada în care personalul auxiliar a îndeplinit oricare dintre funcţiile prevăzute la art.68 alin.3), întrucât excepţia prevăzută de legiuitor pentru acordarea pensiei de serviciu înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani ar fi lipsită de justificare.

Faţă de cele mai sus reţinute, Curtea de Apel a constată recursul fondat şi în temeiul art. 312 pct.3 Cod procedură civilă a admis recursul, a modificat în tot sentinţa civilă recurată şi pe fond a respins acţiunea ca nefondată.