Cauta in aceasta categorie:

Contract de împrumut ipotecar încheiat de o persoană sub identitate falsă, pe numele reclamantului. Poziţia reclamantului faţă de act. Admisibilitatea probării lipsei consimţământului, a lipsei ilicitării, şi imoralităţii cauzei prin orice mijloc de …

Inexistenta si falsitatea cauzei se pot dovedi prin probarea lipsei unui elemente esential la încheierea actului ori prin a dovedi ca altul  a fost motivul determinant al încheierii actului juridic. Imoralitatea si ilicitatea cauzei, inclus pe... la lege, pot fi dovedite cu orice mijloc de proba admis de lege, indiferent daca...

Citeste mai mult...

Contract intretiner vanzare-cumparare

Dosar nr. 16187/212/2008 ROMÂNIA JUDECĂTORIA CONSTANŢA SECTIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR. 11427 ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 26.06.2009 Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect anulare act, acţiune formulată de reclamanta pârâtă D V în contradictoriu cu pârâţii reconvenienţi C Cl şi C Dezbaterile...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase. Nulitatea contractului pentru preţ neserios şi cauză ilicită.

Contract de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase. Nulitatea contractului pentru preţ neserios şi cauză ilicită. -dispoziţiile art. art.966 – 968, art.1403 din Codul civi din 1864. Un drept  este litigios daca exista un proces inceput si neterminat cu privire la existenta sau intinderea acestuia, aspect reglementat prin art. 1403 din Codul civil ....

Citeste mai mult...

Servituţi aeronautice. Contract de vânzare cumpărare încheiat în cunoştinţă de cauză. Acţiune în anulare pentru dol. Respingere

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia civilă nr. 1076/R din 5 mai 2010 Prin sentinţa civilă nr.12739 din 19 octombrie 2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă intentată de reclamanţii S.I. şi S.V.R. împotriva pârâtului D.A., având ca obiect anularea...

Citeste mai mult...

Civil. Reziliere contract întreţinere. Sarcina probei. Art. 1169 Cod civil

Prin actiunea civila înregistrata la Judecatoria Oltenita sub nr. 3713/269/2009, reclamantul F a chemat în judecata pe pârâta D, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna rezilierea contractului de vânzare– cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr. 681/12.02.1997 încheiat de Biroul Notariatului Public Oltenita si obligarea pârâtei la plata...

Citeste mai mult...

Contract de asigurare. Pact comisoriu de grad iv instituit pentru neplata primelor de asigurare. Plata unor prime de asigurare efectuate de asigurat după momentul în care a operat pactul comisoriu. Natura juridică a unor astfel de plăţi şi efecte.

Contract de asigurare. Pact comisoriu de grad IV instituit pentru neplata primelor de asigurare. Plata unor prime de asigurare efectuate de asigurat după momentul în care a operat pactul comisoriu. Natura juridică a unor astfel de plăţi şi efecte. Stipularea de către părţi a unui pact comisoriu de grad IV are ca efect...

Citeste mai mult...

Apel. Contract de achiziţie tip fidic. Diferenţa între sumele reţinute şi cele cu termen scadent ulterior.

Asupra apelului dedus judecăţii, constată: Prin Sentinţa civilă nr.585/15.05.2014, Tribunalul Covasna – secţia civilă a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta S.C. „H” S.A. prin Sucursala A. în contradictoriu cu pârâta S.C. „G.C.” S.A. S.G. având ca obiect: să se stabilească faptul că reţinerile prevăzute de contractul de achiziţie publică nr. 7579/24.07.2012,...

Citeste mai mult...

Contract închiriere – tacită relocaţiune

Dosar nr. 15498/302/2009 JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI – SECTIA a II-a CIVILA Sentinta civila nr. 3650 Sedinta publica de la 14.05.2010 Instanta constituita din: PRESEDINTE – IN GREFIER – FG Pe rol solutionarea cererii formulate de reclamantii BTian, BA, BC – V si BAM, in contradictoriu cu ...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare cumparare încheiat cu eludarea prevederilor legii nr. 112/1995. constatarea nulitatii contractului. îndreptatirea cumparatorului la restituirea pretului actualizat.

DREPT CIVIL. CONTRACT DE VÂNZARE CUMPARARE ÎNCHEIAT CU ELUDAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 112/1995. CONSTATAREA NULITATII CONTRACTULUI. ÎNDREPTATIREA CUMPARATORULUI LA RESTITUIREA PRETULUI ACTUALIZAT. Cumparatorul imobilului achizitionat  printr-un contract de vânzare cumparare încheiat cu eludarea  prevederilor  Legii nr.  112/1995, contract a carui nulitate  absoluta a fost constatata în mod ...

Citeste mai mult...

Contract de concesiune. Nelegalitatea obligarii unei autoritati publice la încheierea unui contract de concesiune in raport de dispozitiile art. 130, 131 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobate …

. Contract de concesiune. Nelegalitatea obligarii unei autoritati publice la încheierea unui contract de concesiune in raport de dispozitiile art. 130, 131 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobate prin Hotarârea de Guvern nr. 577/2002. - art. 130, 131 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei...

Citeste mai mult...

Contract de muncă. Actiune in nulitate act aditional prin care s-a prevăzut obligativitatea medicului rezident de a funcţiona ca specialist pe acelaşi post pe o perioadă de minim 5 ani de la obţinerea specialităţii , în caz contrar urmând să restitu…

Contract de muncă. Actiune in nulitate act aditional prin care s-a prevăzut obligativitatea medicului rezident de a funcţiona ca specialist pe acelaşi post pe o perioadă de minim 5 ani de la obţinerea specialităţii , în caz contrar urmând să restituie o sumă egală cu 36 salarii medii pe economie de la momentul...

Citeste mai mult...

Contract de muncă. Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 c. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegr…

Contract de muncă. Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 C. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegrarea. Contestatorul V. S. a solicitat anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă emisă de intimata SC...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere având ca obiect un bun ce aparţine domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale. Competenţa materială de soluţionare a acţiunii privind desfiinţarea contractului.

Contract de închiriere având ca obiect un bun ce aparţine domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale. Competenţa materială de soluţionare a acţiunii privind desfiinţarea contractului. Competenţa materială de soluţionare a acţiunii privind constatarea nulităţii absolute a contractului de închiriere a unui bun ce aparţine domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale revine instanţei de...

Citeste mai mult...

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare cumparare . Vanzarea lucrului altuia . Cauza ilicită sau frauda . Dovada relei credinte a partilor la incheierea actului

Prin decizia civila nr. 276 din 11.02.2009 Tribunalul Prahova  a respins ca nefondat recursul formulat de recurenta -reclamanta MID , in contradictictoriu cu intimatul parat PIR  , impotriva sentintei civile nr. 7731 /12.09.2008 pronuntata de Judecatoria Ploiesti , prin care a fost respinsa ca neintemeiata actiunea in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare. Efecte

Contract de vânzare-cumpărare. Efecte. Prin Sentinţa civilă nr.390 din 2 martie 2009 a Judecătoriei Miercurea Ciuc s-a admis acţiunea formulată de reclamantul K.J. în contradictoriu cu pârâţii N.C. şi N.M. şi M.E.; s-a dispus evacuarea forţată a pârâţilor din imobilul situat în oraşul Băile Tuşnad, str.Brazilor, judeţul Harghita, cuprins în CF nr.8376/C/V  Tuşnad,...

Citeste mai mult...

Contract de transport

Contract de transport. Actiune formulata de destinatarul marfii transportate,reprezentând despagubiri aferente cantitatilor  de fier  vechi constatat  lipsa  la  transport în cantitate de 103,58 tone, ulterior încarcarii si predarii  marfii catre  caraus .  Prezumtia de pierdere a marfii, prevazuta de art.29 alin.1 din Conventia internationala privind transportul marfurilor pe calea ferata (CIM),conform caruia persoana...

Citeste mai mult...

Civil-partaj succesoral-nulitate absolută.contract de întreţinere încheiat sub forma unui înscris sub natură privată

Asupra prezentei acţiuni civile de ieşire din indiviziune şi asupra cererilor de intervenţie în interes propriu, retine urmatoarele: A) PRIMUL CICLU PROCESUAL AL DOSARULUI I) SUSTINERILE PARTILOR 1. a) Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată initial sub nr…../….2005, reclamantul NN a chemat în judecată pe pârâtele...

Citeste mai mult...

Gresita solutionare a actiunii civile. Contract de leasing. Plata ratelor lunare pâna la data comiterii infractiunii de furt. Includere in cuantumul pretentiilor civile.

Având în vedere existenta unui contract de leasing, s-a apreciat ca din momentul comiterii faptei de catre inculpat s-a produs un prejudiciu direct în patrimoniul partii civile care a fost lipsita de proprietatea si folosinta bunului sau, desi a continuat sa plateasca pentru acest bun. Prin sustragerea bunului, la finalizarea contractului de leasing,...

Citeste mai mult...