Cauta in aceasta categorie:

Constatare nulitate absoluta contract ipoteca. Radiere înscriere drept de ipoteca si a interdictiei de înstrainare din evidentele ocpi.

La data de 03.10.2008 a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta actiunea formulata de reclamanta Cabinet Individual de Insolventa P.M. - în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. R.S.S. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta M.B. BUCURESTI  prin care s-a solicitat constatarea nulitatii absolute a contractelor de ipoteca nr. 19.254/2007 si 40.479/2007, radierea înscrierii...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere. refuzul creditorului de a primi prestaţiile de întreţinere.

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU CLAUZĂ DE  ÎNTREŢINERE. REFUZUL CREDITORULUI DE A PRIMI PRESTAŢIILE DE ÎNTREŢINERE. Sentinţa civilă nr.449/11.03.2010 – dosar nr.930/269/2009 Prin actiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 930/269/2010 reclamantii D.I. şi D.G. au chemat în judecată pe pârâta D.F.  solicitând rezoluţiunea contractului de vânzare – cumpărare cu  clauză de...

Citeste mai mult...

Contract de intretinere .Interpretarea conventiei conform art. 977 si urm Cod civil dupa intentia comuna a partilor si nu a denumirii actului incheiat.

Contract de intretinere .Interpretarea conventiei  conform art. 977 si urm Cod civil dupa intentia comuna a partilor si nu a denumirii  actului incheiat. Asupra recursului civil de fata: Prin sentinta civila  nr. 3697 din 22.06.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 4413/311/2010, s-a respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamantul O....

Citeste mai mult...

Obligare încheiere contract în formă autentică

Deliberând asupra apelului civil de faţă constată următoarele: Prin sentinţa civilă nr. 3859/22.04.2010 Judecătoria Sibiu a admis cererea de chemare în judecată formulată  de reclamantul G.M. în contradictoriu cu pârâţii  T. V. D. si cu parata T. A., si,  în consecinţă a obligat paraţii T. V. D. si T. A.  să îşi dea...

Citeste mai mult...

Acţiune în revendicare. Existenţa unui contract de mandat cu privire la folosinţa terenului.

Acţiune în revendicare. Existenţa unui contract de mandat cu privire la folosinţa terenului. Prin sentinţa civilă nr. 1711/24.08.2009 pronunţată în dosarul nr. 2675/232/2008 s-a respins acţiunea formulată de reclamantul C.A., domiciliat în B., în contradictoriu cu pârâţii D.A. şi D.M., ambii cu domiciliul în comuna  V.,  ca neîntemeiată. Pentru a pronunţa această...

Citeste mai mult...

Contract de prestări servicii. Obligarea la executarea prestaţiilor asumate chiar şi în situaţia intervenirii unui contract de novaţie

Contract de prestări servicii. Obligarea la executarea prestaţiilor asumate chiar şi în situaţia intervenirii unui contract de novaţie Reclamanta S.C. B.R. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. E.T.M. S.R.L., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să fie obligată la plata sumei de 312.939,77 lei reprezentând c/val. lucrărilor executate în luna august 2008...

Citeste mai mult...

Pretentii derivate din Contract de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice. Clauze abuzive. Invocarea din oficiu, de catre instanta, a caracterului abuziv

Prin cererea înregistrata la data de 12.08.2014 sub nr. 25966/212/2014 pe rolul Judecatoriei Constanta, reclamanta SC R.& R. SA a chemat în judecata  pârâtul  A.T., solicitând instantei, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa îl oblige pe acesta la plata catre reclamanta a sumei în cuantum de  238, 54 lei, suma...

Citeste mai mult...

Societate comerciala. Contract de vânzare-cumparare încheiat de societate. Consimtamânt valabil exprimat nemijlocit, iar nu prin mandatar. Lipsa necesitatii unei procuri autentice pentru reprezentantul legal al societatii

Societate comerciala. Contract de vânzare-cumparare încheiat de societate. Consimtamânt valabil exprimat nemijlocit, iar nu prin mandatar. Lipsa necesitatii unei procuri autentice pentru reprezentantul legal al societatii Legea nr.31/1990, art. 71 alin. 1, art. 72 Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. 2 Contractul de vânzare-cumparare de active s-a încheiat pe baza consimtamântului...

Citeste mai mult...

Actiune rezolutiune contract

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile de rezoluţiune  contract formulată de  reclamantul V  P , domiciliat în comuna , judetul  în contradictoriu cu paraţii  V  R  şi V  P  , domiliaţi în comuna  , judetul  . La apelul nominal făcut în şedinţă publică a  lipsit reclamantul V P  pentru care a...

Citeste mai mult...

Contract de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubritate al Comunei v., jud. Hunedoara”. Inaplicabilitatea dispoziţiilor h.g. nr.717/2008.

Contract de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubritate al Comunei V., jud. Hunedoara”. Inaplicabilitatea dispoziţiilor H.G. nr.717/2008. Secţia de contencios administrativ şi fiscal - Decizia nr.27/CA/12 ianuarie 2011 Prin Decizia nr. 27/CA/2011 pronunţată în dosar nr. 1241/97/2010 la data de 12.01.2011, Secţia de...

Citeste mai mult...

Nulitatea contract de vânzare-cumpărare; inalienabilitatea temporară a terenurilor(art. 32 din Legea 18/1991.

 Prin sentinţa civilă nr. 3442 din 05.03.2010 pronunţată de Judecătoria Iaşi s-a admis acţiunea civilă modificată, formulată de reclamanţii T. F. şi T. G. în contradictoriu cu pârâţii G. M. şi G. M. şi s-a constatat nulitatea antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 290/10.02.2003 la B.N.P. R. R. , dispunându-se repunerea părţilor în situaţia...

Citeste mai mult...

Faliment. Contestaţie împotriva tabelului definitiv al creanţelor . Contract cadru de finanţare nerambursabilă cu Agenţia sapard Romania . Momentul la care se analizează eligibilitatea pentru cofinanţare a proiectului.

Faliment. Contestaţie împotriva tabelului definitiv al creanţelor . Contract cadru de finanţare nerambursabilă cu Agenţia SAPARD Romania . Momentul la care se analizează eligibilitatea pentru cofinanţare  a proiectului. Potrivit Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, "Neregularitate înseamnă orice încălcare a unei prevederi a...

Citeste mai mult...

Contract de împrumut.Imposibilitatea morală de preconstituire a unui înscris

Instanta a admis ca reclamantul sa faca dovada conventiei de împrumut încheiata între acesta si pârâta cu martori, întrucât în dreptul nostru civil exista câteva  principii care cârmuiesc actul  juridic civil si anume, principiul libertatii actelor juridice civile, asa cum rezulta din dispozitiile art.969 alin.2 si art.5 C. civil,  potrivit caruia subiectele de drept...

Citeste mai mult...

Contract de leasing. Clauza abuzivă

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. 10245/105/2006, reclamanta SC G. SA a solicitat ca  în contradictoriu cu pârâta SC I. C. SRL sa se  constate  nulitatea  absoluta  partiala a clauzei penale prevazuta în art.7 lit.c din contractul de leasing încheiat între parti. În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca între...

Citeste mai mult...

Actiune de atribuire a bunului gajat prin contract de garantie reala mobiliara, întemeiata pe dispozitiile articolului 1689 Cod civil si pe dispozitiile Titlului vi din legea nr. 99/1999.

Actiune de atribuire a bunului gajat prin contract de garantie reala mobiliara, întemeiata pe dispozitiile articolului 1689 Cod civil si pe dispozitiile  Titlului VI din legea nr. 99/1999. Comercialitatea obligatiei garantate. Inexistenta dreptului de optiune al creditorului între mai multe modalitati de realizare a garantiei mobiliare. Dreptul creditorului de optiune între executarea obligatiei în...

Citeste mai mult...

Contract de muncă pe durată determinată

Prin acţiunea formulată reclamantul TR a solicitat în contradictoriu cu pârâta H.T.E. T S.R.L. ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: - anularea deciziei de concediere nr. 251/01.07.2013 emisa de către pârâtă ca fiind nelegală şi netemeinică si obligarea pârâtei la reîncadrarea reclamatului pe funcţia avuta anterior concedierii cu plata...

Citeste mai mult...

Problema caracterului abuziv al clauzelor din contract fusese anterior dezlegată si nu mai putea face obiectul unei noi judecați, intrând in puterea lucrului judecat.

Cuprins pe materii: Recurs. Declinare de competenţă. Clauze abuzive. Autoritatea de lucru judecat. Completarea unei hotărâri. Termen. Legea 193/2000, art.2812 C.p.c. Problema caracterului abuziv al clauzelor din contract fusese anterior dezlegată si nu mai putea face obiectul unei noi judecați, intrând in puterea lucrului judecat. Urmare reținerii acestei apărări de...

Citeste mai mult...

Reziliere contract definitiv prin respingerea apelului

Data publicare portal 20.11.2015 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 29.07.2014 sub nr. 7614/311/2014, reclamanta SC S A SRL în contradictoriu cu pârâtul V I I, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună rezolutiunea contractului încheiat la 15.02.2013 in conf. cu art. 1852 NCC...

Citeste mai mult...